Op 30 september 2012 vindt er een cruciale Volle Maan plaats op 7 graden Ram. Nu is een Volle Maan natuurlijk geen bijzonder fenomeen, dat neemt niet weg dat deze Volle Maan nogal onder vuur ligt. Ram gaat zijn eigen weg, zonder zich veel aan te trekken wat de ander ervan vindt. Weegschaal, het tegenoverliggende teken, verhult moeilijkheden omwille van de harmonie. Nu Saturnus de allerlaatste graden van Weegschaal bewandelt, is het ronduit crisis in relatieland. Liefdesverbindingen maar ook vriendschappen en familiebanden staan onder grote druk. Woensdag 27 september botsen Venus in Leeuw en Mars in Schorpioen ook nog eens flink met elkaar, en deze energie is al voelbaar. Mars in Schorpioen kan zijn lang ingehouden woede met orkaankracht laten gaan, zeker als Venus in Leeuw niet de waardering krijgt die ze wenst. En dat is wat er nu speelt! Veel ingehouden emoties en woede die als het ware zijn samengebald in een snelkookpan, omdat we niet gezien en gewaardeerd worden om wie we werkelijk zijn. Ja, hou daar het deksel maar eens op!

We hebben de afgelopen week kunnen zien hoe het T-vierkant tussen Mercurius in Weegschaal met Uranus in Ram en Pluto in Steenbok heeft uitgewerkt. Rellende jongeren die in Haren een ravage hebben aangericht, waarbij veel mensen psychische schade is toegebracht. Opmerkelijk genoeg hadden de rellende jongeren (= retrograde Uranus in Ram) flink de overhand, terwijl de autoriteiten (=Pluto in Steenbok direct) toekeken en veel te laat in actie kwamen. Men heeft zich van te voren onvoldoende gerealiseerd wat er werkelijk speelde en wat de consequenties zouden zijn. Zie hier het werk van een sussende en bagatelliserende Mercurius in Weegschaal.

Bij een T-vierkant worden drie punten bezet. In dit onderhavige geval dus Ram, Weegschaal en Steenbok. Kreeft, het overgebleven kardinale element, wordt hiermee het ‘lege punt’ waar alle energie naar toevloeit. Het mag duidelijk zijn dat de plaatselijke bevolking (= Kreeft) in Haren zeer te lijden heeft gehad van de opruiende meute enerzijds en het niet tijdig ingrijpen van de autoriteiten anderzijds. Dit probleem vraagt dan ook om een andere, vernieuwde aanpak (= Ram) om een oude, niet langer werkende strategie (= Steenbok) te vervangen. In die zin houdt de jeugd de oudere garde een spiegel voor, waar van geleerd kan worden.

Terug naar de Volle Maan in Ram. Er wordt door veel astrologen gespeculeerd wat er nu allemaal gaat gebeuren. Er zijn er zelfs die adviseren om je dit weekend in te graven! Dit is natuurlijk niet de bedoeling, want angst trekt alleen maar angst aan. In principe is de Volle Maan een cumulatiepunt van de voorafgaande Nieuwe Maan. In dit geval die van zondag 16 september 2012. Toen zijn de zaadjes geplant (positief of negatief), en dat komt nu met de Volle Maan tot wasdom. De Volle Maan vormt een dynamisch T-vierkant met Uranus in Ram en Pluto in Steenbok. De Maan in Ram staat ook nog eens conjunct Uranus in Ram, en dat kan explosief zijn. Ook hier geldt dat Kreeft het ‘lege punt’ is waar de energie naar toe trekt. Het is dus niet verstandig om je te laten overspoelen door onderdrukte emoties en gevoelens (= Kreeft). Immers, dan wordt het T-vierkant een zware dobber. Het teken Kreeft symboliseert onder meer thuiskomen bij jezelf. Zoek dus het oog van de orkaan op, en tracht vanuit innerlijke rust en met een neutrale blik te zien wat er speelt. Neem geen beslissingen als je het veld (nog) niet kunt overzien. Uranus in Ram kan radicale besluiten forceren om los te breken van alles wat beklemmend is. Dit heeft weinig zin, omdat Pluto in Steenbok in zo’n situatie onherroepelijk op de rem gaat staan. Gooi het kind dus niet met het badwater weg, maar voel wat nog wel van waarde is! Het is zaak om een gezond evenwicht te zoeken tussen radicale verandering en noodzakelijke transformatie. Neem hierbij in ogenschouw dat we in een sterk polariserende wereld leven die bijzondere eisen stelt aan onze zelf reflecterende gaven.

Deze week gaat het dus onomwonden om welke gedragspatronen je hinderen om op een gezonde manier in relatie te zijn met anderen. De hamvraag is hoe je jezelf kunt bevrijden van negatieve gedragspatronen (= Uranus) om los te komen van het verleden (= Maan). Waarbij Ram duidt op het inslaan van nieuwe wegen door te pionieren en te experimenteren. In vierkant met Pluto in Steenbok kunnen oude ingesleten gedragspatronen en structuren (= Steenbok) worden getransformeerd. Hierbij wil ik wel de kanttekening plaatsen dat Pluto in Steenbok zuiverheid eist! Met andere woorden: alle onzuivere, giftige en ondermijnende verbindingen dienen via de confrontatie (= Uranus in Ram) getransformeerd te worden (= Pluto in Steenbok). Omdat Pluto staat voor de dood van het oude, kan dit betekenen dat veel verbindingen en structuren die niet langer levensvatbaar zijn nu worden verbroken.

Wie gaan hier nu veel van merken? In principe iedereen met planeten of sensitieve punten op 6, 7 of 8 graden Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok. Uiteraard werken de mysterieplaneten al als ze op vijf graden van het exacte punt verwijderd zijn. Je voelt dan als het ware de spanning al opkomen, en bepaalde levensthema’s worden op de voorgrond geplaatst. In mijn ervaring werkt een transit echter sterker uit als deze redelijk exact is. Wie nog geen eigen horoscoop heeft, raad ik aan om een gratis horoscoop te maken via : http://www.astro.com/horoscope. Het kan inzichtelijk zijn te weten of je planeten of sensitieve punten in de kardinale tekens hebt, vallend van 6 tot en met tot 15 graden (met een marge van een graad ervoor en erna). Zoals bekend gaan Uranus en Pluto deze graden tot en met 2015 flink testen. Verder kan het voorkomen dat je geen planeten hebt op de genoemde graden in de tekens Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok. Maar dat je deze wel hebt in een compositiehoroscoop met iemand anders. Een compositiehoroscoop is een horoscoop die is samengesteld uit de horoscopen van twee personen. Dat kan dus een relatiehoroscoop zijn, maar ook een horoscoop tussen twee collega’s, twee vrienden, twee familieleden et cetera. Dit geldt trouwens ook voor groepshoroscopen van meerdere personen, zoals een gezinshoroscoop of een horoscoop van een groep samenwerkende collega’s et cetera. In mijn optiek ook iets om goed in de gaten te houden, en te blijven volgen!
Ilse ten Berge 25-09-2012

Advertenties