Gemiddeld drie keer per jaar loopt Mercurius retrograde. Dat betekent concreet dat de planeet van communicatie, handel, verkeer, contracten en mentale activiteit niet langer vooruitloopt aan de hemel maar ogenschijnlijk terugloopt. Momenteel bevinden we ons te midden van deze periode die gemiddeld drie weken duurt. Het is dan ook een tijd van reflectie, het oprakelen van oude zaken, het overnieuw doen en herstructureren van die dingen die we een tijdje geleden ook al hadden opgepakt, of juist hadden laten liggen. Deze periode kan lijken op een ogenschijnlijke stilstand of zelfs wel een gevoelsmatige achteruitgang. De zaken gaan niet zoals we dat willen. Wie gewend is om even snel iets te doen, wordt nu geconfronteerd met vertraging, vertraging en nog eens vertraging. Overigens, werpt elke retrograde periode van Mercurius zijn schaduw vooruit. Dat wil zeggen, dat een ruime periode voor de exacte retrogradegang de zaken al een beetje trager verlopen. Ook als Mercurius weer rechtuit loopt duurt het even voordat we weer in rustiger vaarwater komen. Verder heb ik zelf de ervaring dat de week voordat Mercurius retrograde gaat lopen de typische retrogradeverschijnselen al aan bod komen.

De huidige retrograde periode wordt gekenmerkt door Mercurius in Schorpioen en Mercurius in Weegschaal, en duurt van 4 oktober 2014 tot en met 26 oktober 2014. Hierbij komen oude kwesties weer aan de orde die in eerste instantie op een Schorpioen-wijze aan ons gepresenteerd zijn. Schorpioen vraagt om grondig onderzoek en Weegschaal vraagt om samenwerking, wikken en wegen en harmonie. Schorpioen heerst over onze diepere emoties, en in die hoedanigheid kan het een en ander crisisachtig uitwerken. Weegschaal daarentegen is een luchtteken, en hierbij staat communicatie op basis van overleg veel meer op de voorgrond.

Gedurende de retrogradebeweging van Mercurius aan de hemel wordt er een ander licht op diverse zaken geworpen die in het verleden al eens de revue hebben gepasseerd. Dit is een goede periode om vanuit een andere invalshoek naar deze materie te kijken. Altijd frappant hoe tijdens een Mercurius retrogradeperiode oude bekenden ineens je pad weer kruisen. Minder leuk is dat er in het dagelijks leven er van alles kan tegenzitten: vertraging in het verkeer, afspraken die worden verzet of zelfs geannuleerd. Nog meer ergernis ontstaat als je computer crasht, het internet uitvalt of als er apparaten stuk gaan. Tja, typisch een staaltje ‘Mercurius retrograde’.

In feite is de periode waarin Mercurius retrograde loopt geen goede tijd om contracten af te sluiten, of andere zakelijke overeenkomsten aan te gaan. Open nooit een winkel en begin geen eigen bedrijf als Mercurius retrograde loopt. Aangezien Mercurius over de handel heerst, heb je gedurende deze periode de wind niet in de rug. Zo heb ik vele winkels zien sluiten, en vaak al binnen het jaar, die met een retrogradeperiode werden geopend.

Als Mercurius retrograde loopt is het een goede periode om al eerder gedaan werk opnieuw te doen, of bepaalde beslissingen te heroverwegen of te veranderen. Met Mercurius in Schorpioen kun je letterlijk het lek boven krijgen bij reparaties of het uitvoeren van achterstallig onderhoud. Met Mercurius in Weegschaal kun je nog eens kritisch naar een eerder genomen beslissing kijken en in goed overleg tot een nieuw besluit komen. En niet zelden komen spullen die je al tijden kwijt was ineens weer boven water. Gedurende de periode dat Mercurius retrograde loopt, gaan de dingen niet altijd zoals we dat gewend zijn. En toch is het een grote misvatting dat Mercurius tijdens zijn retrograde beweging de boel alleen maar in de war schopt!

Mercurius is de planeet die het dichtst bij de Zon staat, en is de tweede kleinste planeet in ons zonnestelsel en ook de snelste. De ‘Guide of Souls’ of Hermes brengt in een sneltreinvaart informatie van het ene punt naar het andere. Hij is de boodschapper van ons universum. Bij Mercurius draait alles om informatie. Vandaar dat er door de snelheid van zijn energie veel informatie aan ons bewustzijn voorbijgaat. Tijdens de retrograde beweging krijg je de gelegenheid geboden om zaken nog eens grondig te herkauwen, zodat je tot andere inzichten kunt komen. De tijd wordt als het ware even teruggedraaid om je in de gelegenheid te stellen om anders naar de informatie te kijken dan je voorheen deed. Zelf heb ik gemerkt dat een retrograde Mercurius heel prettig werkt als je teksten moet herschrijven of redigeren. Of als je voor examens de stof nog eens moet doornemen. Je krijgt nieuwe inzichten waardoor je de zaken anders aanpakt dan voorheen. Het is hierbij wel belangrijk om met de energie mee te werken. Wie snel iets wil afhandelen komt bedrogen uit. Mercurius laat zich namelijk niet bij de neus nemen!

Voor de liefhebber nog wat astro-technische achtergrondinformatie. De planeet Mercurius loopt natuurlijk niet echt achteruit door de dierenriem. Het is de ogenschijnlijke achterwaartse beweging die hij maakt als gevolg van het afremmen van zijn baan om de Zon. De planeet moet namelijk voor hij de ‘bocht neemt’ eerst afremmen om vervolgens weer in snelheid te kunnen toenemen (zie het plaatje). Deze cyclus van sneller lopen, afremmen en weer opstarten om weer sneller te kunnen gaat oneindig door. De schijnbare omkering en terugloop van de planeet kun je vergelijken met in een stilstaande trein zitten. Als er naast jou een andere trein vertrekt, lijkt het alsof jouw trein (die stilstaat) achteruit rijdt.

mercurius retro

Een Mercurius retrograde fase is dus goed om te reflecteren. Vergelijk dit proces maar met het schrijven van een brief. Het ontbreekt je aan inspiratie en je krijgt in eerste instantie geen letter op papier. Als je daarna twee kantjes hebt geschreven, besluit je het toch weer anders te doen. Een dergelijk proces dat onder normale ‘mercuriale’ omstandigheden misschien een uurtje duurt, kan nu een haperend proces worden. Het is dus telkens weer herzien, voorbereiden en dan pas met het uiteindelijke resultaat (als Mercurius weer recht loopt) naar buiten komen. Heb je dus om een of andere reden iets voor je uitgeschoven, dan is het nu een goede periode om ermee aan de slag te gaan. Het is ook een tijd om het stof van oude zaken te halen, om er nu eens op een andere manier naar te kijken. Dat kan betekenen dat je de verhoudingen anders gaat zien. Je komt in een dergelijke periode vaak weer oude relaties tegen. Het is zelfs mogelijk om een oude relatie of vriendschap te herstellen, althans als deze écht bij je hoort, of om uiteindelijk in te zien dat het toch echt voorbij is.

Elke Mercurius retrograde periode is dan ook uniek en biedt veel leermomenten. Er zijn telkens weer zaken die opnieuw op je pad komen om er uiteindelijk van te kunnen leren. En het is een hele goede oefening in het betrachten van geduld. Ook is het een prima periode om introspectie te plegen en in contact te komen met je innerlijke wijsheid. Het is dus een bezinningsvolle periode bij uitstek!

Ilse C. ten Berge 12-10-2014

Advertenties