Saturnus in Steenbok 2017 – 2020

Aan het einde van 2017 vinden er een aantal belangrijke gebeurtenissen plaats aan de hemel. Op 18 december is er een nieuwe Maan in Boogschutter. Op 20 december gaat Saturnus in Steenbok lopen tot eind 2020. Bijzonder is dat op 21 december om 17:29 de winterzonnewende plaatsvindt én de Zon een conjunctie met Saturnus maakt: het begin van een nieuwe cyclus. Verder gaat op 23 december Mercurius weer direct lopen in het toekomstgerichte Boogschutter. En op 25 december verruilt Venus dit vurige teken voor het zakelijke Steenbok. Kortom, er is veel in beweging!

Saturnus is de planeet van verantwoordelijkheid, autoriteit, regels, structuren en dergelijke. Hij is de ‘harde’ leermeester en heer van Karma. Onder invloed van Saturnus word je aan het werk gezet en moet je je verantwoordelijkheid nemen. Saturnus heerst over het teken Steenbok en staat hier ijzersterk! De energie die van het aardeteken Steenbok uitgaat is dan ook actiegericht. Steenbok is zakelijk, ambitieus, efficiënt, pragmatisch, doelgericht, plichtsgetrouw, verantwoordelijk, nuchter en sober. In negatieve zin is Steenbok koud, kil, materialistisch en schuwt het niet om over lijken te gaan. Steenbok heerst ook over reputatie en aanzien. Wie wetten en regels willens en wetens genegeerd heeft kan naming and shaming verwachten. Steenbok timmert gestaag aan de weg, maar aan de top is het eenzaam.

In mijn laatste artikel heb ik al aangehaald dat de periode dat Saturnus in Steenbok loopt in het teken van versobering zal staan. Steenbok is back to basic. De transit van Saturnus kun je in dit perspectief niet los zien van die van Pluto. Sinds Pluto in 2008 in Steenbok loopt, worden er namelijk in rap tempo maatschappelijke structuren afgebroken en daar zien we elke dag de gevolgen van.

De samenleving wordt steeds zakelijker en de mens steeds individualistischer (Uranus in Ram). Ook komt er steeds meer regelgeving wat onder andere leidt tot zorgval en armoedeval. Pluto haalt de onderste steen boven en confronteert ons met onze eigen schaduw. Een zielloze samenleving is het gevolg, tenminste als we niet bereid zijn om vanuit ons hart te leven. De volgende animatie, die echt de moeite waard is om te bekijken, laat dit op confronterende wijze zien.

Saturnus is geen boeman, zeker niet. Als je met de genade meewerkt kun je heel wat bewerkstelligen onder zijn invloed. Met Saturnus in eigen teken verwacht ik dat er heel wat spijkers met koppen geslagen kunnen worden. Tenminste als je van doelgerichtheid en hard werken houdt. Steenbok betekent stap voor stap, het gaat niet snel, maar duurzaam is het wel. In de periode dat Saturnus in Steenbok loopt kan een nieuwe structuur worden neergezet waar deze met Pluto in Steenbok is afgebroken. Dit zie ik overigens niet zo snel gebeuren, en vermoedelijk moet Saturnus eerst voorbij Pluto zijn geweest. En zoals ik al eerder schreef wordt de conjunctie van Saturnus en Pluto in januari 2020 een belangrijk kantelpunt. Maar daarover later meer.

Momenteel bevindt Saturnus zich op de laatste ofwel kritische graad in Boogschutter. Dit is altijd een crisismoment. Hier balt zich als het ware alle energie samen, en komt het erop aan om de lessen van Saturnus in Boogschutter geïntegreerd te hebben. Dat wil zeggen: heb je een fundament onder je levensvisie gelegd? Heb je voldoende vertrouwen in de toekomst om efficiënter en economischer met je middelen om te gaan. Ben je de afgelopen jaren innerlijk wijzer geworden? Sta je voor wie je bent, en geloof je in je eigen kracht? Kun je je eigen grenzen stellen? Jupiter, de heerser van Boogschutter, loopt in Schorpioen en versterkt hiermee het crisisgevoel en de urgentie om de juiste keuzes te maken. Mars die ook in het wantrouwige Schorpioen loopt gooit er nog een schepje bovenop. Welke weg sla je in? De laatste hindernis is nu in zicht: waag de sprong in het diepe vanuit een diep en verankerd innerlijk vertrouwen.

Vanaf 20 december wordt het gevoel van crisis en urgentie anders. Saturnus staat in Steenbok als een huis: realisme en een nuchtere kijk op de zaken dringen zich meer op de voorgrond. Het crisisachtige van Jupiter in Schorpioen wordt hiermee niet minder, maar is niet langer verbonden met Saturnus. Verder vormen Jupiter en Neptunus in 2018 nog tweemaal een driehoek aan de hemel, wat ook een verzachtende invloed heeft. Maar we zijn nog niet verlost van de spanning die Uranus in Ram en Pluto in Steenbok oproepen, ook al wordt dit steeds minder. In mei 2018 gaat Uranus al even in Stier lopen, en dit gaat zeker niet ongemerkt voorbij. Ik verwacht revolutionaire veranderingen met betrekking tot het bankwezen, geldstromen, onroerend goed en andere zaken die onder het teken Stier vallen. De kans is groot dat chartaal geld (cash geld) gaat verdwijnen. Alternatieven zoals de Bitcoin (cryptogeld) zijn al jaren virtueel in omloop en geven met Saturnus op de kritische graad in Boogschutter een hype te zien.

Met Saturnus, Pluto en straks ook Uranus in een aardeteken gaat er kosmisch gezien een andere wind waaien. Het gaat allemaal niet meer zo snel, en het realisme keert weer terug in de samenleving. Onder invloed van Saturnus in Boogschutter is er toch weer de nodige lucht in de economie gekomen. Neem alleen maar de huizenprijzen die in bepaalde delen van het land tot recordhoogte zijn gestegen. Deze trend gaat in 2018 ongetwijfeld veranderen.

Het is overigens veelzeggend dat er sprake is van een enorme groei van de voedselbanken en kringloopwinkels in Nederland. Er komt binnenkort zelfs een documentaireserie over het succes van de kringloopwinkels. Wat mij betreft geheel passend bij de transit van Pluto in Steenbok. Met Saturnus in Steenbok komen er ongetwijfeld meer initiatieven die gericht zijn op efficiëntie, spaarzaamheid en duurzaamheid. Een welkome ontwikkeling lijkt mij. Zo verwacht ik dat er in aanloop tot de intrede van Pluto in Waterman al een begin wordt gemaakt van wat ik noem een sterk gefragmenteerde samenleving. Er zullen clusters ontstaan van gelijkgestemden (Waterman) die contact met elkaar onderhouden via onderling met elkaar verbonden netwerken. Nu zie je ook steeds meer mini-samenlevingen ontstaan van kleine groepen mensen die een zelfvoorzienende micro-economie (Steenbok) hebben gecreëerd. En voornamelijk omdat ze zich niet langer gesteund voelen door de overheid, en de kosten van onder andere energie de pan uit rijzen.

Mercurius loopt nog tot 22 december retrograde en op 10 januari 2018 is de schaduwperiode voorbij. Dit impliceert dat het werkelijke startschot voor het nieuwe jaar dan pas klinkt waarna allerlei plannen doorgang vinden die nu nog vertraging oplopen. Tot die tijd is het verstandig om pas op de plaats te maken en introspectie te plegen. De winterzonnewende op 21 december is dan ook een belangrijk moment om stil te staan bij wat er allemaal gepasseerd is in het afgelopen jaar. En dat is heel wat! Er zijn belangrijke eclipsen geweest, waarbij we afscheid hebben moeten nemen van het uitgediende in ons leven teneinde het nieuwe op ons pad te kunnen verwelkomen.

Dit moment is bij uitstek geschikt om tevens vooruit te kijken. Zeker met de nieuwe Maan in Boogschutter kun je de juiste intenties voor de toekomst het universum insturen. Wat wil je in het nieuwe jaar verwelkomen? En wat wil je in het nieuwe jaar loslaten? Waar wil je in het nieuwe jaar in jezelf aan werken? Voor mij en mijn familie een mooie traditie om met de winterzonnewende samen te mediteren, onze wensen te verbranden en te zien wat er allemaal gerealiseerd is van de intenties van vorig jaar. Persoonlijk geloof ik in de kracht van de zuivere intentie, zeker als dit in het hart goed voelt. Alles wat je werkelijk nodig hebt stroomt dan vanzelf naar je toe…

Ik wens jullie een inspirerend en liefdevol 2018!

Ilse C. ten Berge  18-12-2017

Advertenties

Jupiter in Schorpioen

Tags

, , , , , ,

De evolutie verloopt via diverse cycli, deze grijpen in elkaar en laten een ogenschijnlijk repeterend patroon zien. Toch is geen enkele cyclus hetzelfde, zoals geen seizoen aan elkaar gelijk is. De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan, en met het vallen van de bladeren maken we ons langzaam op voor de winter die gaat komen. De komende maanden staan in het teken van reflectie, innerlijk werk en het loslaten van wat de laatste maanden op ons pad kwam. Het is tijd voor bezinning op een dieper niveau, zeker met de intrede van Jupiter in Schorpioen op 10 oktober 2017. De planeet van expansie verblijft vervolgens in het crisisachtige en transformatieve Schorpioen tot en met 8 november 2018.

Jupiter and moons

Jupiter is een fascinerende planeet, en is met het blote oog aan de hemel te zien als een heldere ster. Na een reis van bijna vijf jaar is ruimtesonde Juno om een baan rond Jupiter gekomen en heeft gedurende deze missie prachtige foto’s van het hemellichaam gemaakt. Echt de moeite waard om te bekijken. Op Jupiter woedt overigens al meer dan 300 jaar een enorme storm die waar te nemen is als een grote rode vlek. Wat mij betreft zegt dit veel over het karakter van Jupiter.

In de astrologie is Jupiter onder andere de planeet van de hogere wijsheid en expansie. Jupiter is verbonden met optimisme, groei en overvloed, maar ook met reizen, religie en spiritualiteit. In de persoonlijke horoscoop duidt Jupiter ook aan hoe we onze ‘innerlijke dokter’ kunnen gebruiken, dat wil zeggen op welke wijze je jezelf kunt genezen. Een bijzondere methode om genezing te bewerkstelligen is met behulp van authentieke Tibetaanse klankschalen. Deze bestaan uit een legering van zeven metalen. De planeet Jupiter wordt in deze samenstelling vertegenwoordigd door tin, dat een eigen toonfrequentie heeft. De diverse metalen zijn weer verbonden met de zeven klassieke planeten, de zeven chakra’s en zeven tonen (bron: http://www.anima-una.nl). Op deze website wordt dieper ingegaan op de specifieke kenmerken van de diverse trillingen van deze metalen. De Fis-toon van Jupiter bevordert vervolgens de mystieke beleving of goddelijke kern en heeft een genezende werking op het hogere niveau van bewustzijn.

Jupiter wordt ook wel voorgesteld als de grote weldoener of brenger van geluk. Dit behoeft wel enige nuancering. Geen enkele planeet ‘doet’ namelijk iets, omdat de planeten aan de hemel de energiepatronen in en om ons heen reflecteren. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons leven, en creëren hiermee ook alle dynamiek en hectiek op onze levensweg. Een belangrijke transit van Jupiter kan zeker samenvallen met een kans op je pad, maar we moeten deze zelf pakken. Wel is het mij opgevallen dat menig overlijden gepaard gaat met een belangrijke transit van Jupiter in de geboortehoroscoop. In die zin is Jupiter een belangrijke schakel als het gaat om bewustzijnsgroei. Verder vergroot Jupiter alles uit zowel in positieve als negatieve zin.

Jupiter ging ruim een jaar geleden het relatieteken Weegschaal binnen. Dit is zeker niet onopgemerkt gebleven! In verbinding met Uranus en Pluto is er in ieders leven veel op de kop gezet, en hebben we telkens de balans moeten zoeken of hervinden tussen revolutionaire en transformatieve krachten. Jupiter heeft her en der de boel flink opgeblazen, wat de nodige inspanning heeft gekost om bij jezelf te blijven en niet in de overdrive te gaan. De laatste oppositie tussen Jupiter in het relatieteken Weegschaal en Uranus in het individualistische Ram op 28 september 2017, viel samen met Pluto in het zakelijke teken Steenbok (direct). Dit was een belangrijk keerpunt, de kaarten zijn opnieuw geschud, en hiermee is de toon gezet voor de intrede van Jupiter in Schorpioen.

Het is nog niet zolang geleden dat Saturnus nog in Schorpioen liep. Nu is dat wel een andere energie, maar de thematiek van Schorpioen blijft hetzelfde. Je kunt verwachten dat met Jupiter in dit ondoorgrondelijke teken de nog verborgen waarheid (denk hierbij aan zaken als geheimen, spionage, detectives, complottheorieën en dergelijke) nu aan het licht komt. Jupiter gaat immers over ‘de waarheid’. Onderwerpen zoals seks, obsessies en allerhande taboes worden breed in de media uitgemeten, zowel waarheid als onwaarheid, want Jupiter vergroot alles uit. Wellicht dat we na de ‘gezonde voedselhypes’ (Jupiter in Maagd) een revival van de dieptepsychologie kunnen verwachten.  Schorpioen gaat ook over grote sommen geld en het geld van anderen. Jupiter in Schorpioen kan een erfenis betekenen of een enorme belastingaanslag. Schorpioen gaat ook over de dood en regeneratie: de feniks die uit de as herrijst.SchorpioenSchorpioen als waterteken is verbonden met gevoelens en emoties. Als Jupiter door de diepe wateren van Schorpioen trekt, dan blijven deze niet onberoerd. Jupiter kan de aanzet geven om op een dieper level in contact te komen met deze gevoelens en emoties. Althans, we kunnen de moed vatten om hiervoor open te staan en ermee aan de slag te gaan. De kracht van Jupiter in Schorpioen is om deze diepere, nog onbegrepen, emoties aan de oppervlakte te laten komen ten einde te kunnen genezen. Jupiter vormt gedurende zijn reis door Schorpioen een driehoek met Neptunus in Vissen en een sextiel met Pluto in Steenbok. Goed gereedschap om op een dieper niveau bewust te worden of te genezen.

Pluto is de moderne heerser van het teken Schorpioen, waar Mars klassiek over heerst. Dit betekent dat Jupiter in Schorpioen geregeerd wordt door Pluto en Mars. Dit geeft aan dat zolang Jupiter in Schorpioen loopt de thematiek of kleuring mede door Pluto in Steenbok en Mars in de diverse tekens bepaald wordt. Pluto is verbonden met de dood van het oude en transformatie. Mars is de planeet van actie en daadkracht, maar ook de god van de oorlog. Dit geeft Jupiter in Schorpioen nog meer intensiteit! De energie is dus heel anders van aard dan wat Jupiter in Weegschaal laat zien. Hier heerst Venus immers over. Venus is een veel zachtere energie, en staat onder meer voor wat we waarderen (ook geld en materie), hoe we ons verbinden en waartoe we ons aangetrokken voelen. Verder is Venus ook verbonden met creativiteit, kunstzinnige talenten, schoonheidsbeleving, smaak, liefdesleven en dergelijke.

Zolang Saturnus nog in Boogschutter loopt is Jupiter de heerser van Saturnus. Dit betekent dat Jupiter in Schorpioen de zwaargewichten Saturnus en Pluto met elkaar verbindt. Dat is veelzeggend! Houdt ook voor ogen dat Saturnus op 21 december 2017 in Steenbok gaat lopen. Het zakelijke teken waar Pluto sinds 2008 de scepter zwaait. In december 2020 komen Saturnus en Pluto vervolgens conjunct te staan*. Deze samenstand is een belangrijk moment, en dat gaan we op wereldniveau echt wel merken. Tevens start er dan weer een nieuwe langdurige cyclus tussen beiden planeten. Maar meer hierover in een ander artikel. Kortom, we gaan het komende jaar niet alleen de diepte in (Jupiter in Schorpioen), er komen tevens sobere tijden (Saturnus in Steenbok) aan.

Tot slot is Jupiter ook de planeet van overdrijving, en in deze cartoon wordt dit wel aardig verbeeld.

Ilse C. ten Berge  9-10-2017

* Over het keerpunt jaar 2020 en daarna, de cycli die hiermee verband houden en hoe we dit in ons persoonlijk leven kunnen integreren volgt te zijner tijd een e-book

Loslaten, en een voorzichtig nieuw begin

De totale zonsverduistering op 22 augustus 2017 vond plaats op 28°53 Leeuw. Zoals ik al eerder schreef is een zonsverduistering altijd een nieuw begin, maar moet je eerst het nodige loslaten voordat je verder kunt. Niets is minder waar, en persoonlijk vond ik dit een hele krachtige eclips. Er is veel losgemaakt waardoor de kaarten opnieuw zijn geschud. Een voorzichtig nieuw begin is gemaakt!

De volle Maan van 6 september 2017 in Vissen heeft nog wel een flinke duit in het zakje gedaan. Er is het nodige aan het licht gekomen, wat ten tijde van de eclips nog onder het oppervlak broeide. Vissen is het laatste teken van de zodiac, en loslaten van het oude is dan ook het devies.

Mercurius, onder andere de planeet van communicatie en informatie, activeert op 7 en 8 september 2017 nogmaals de eclipsgraad. Ook nu krijgen we te maken met de nodige ‘after shocks’ en komt er informatie aan het licht waarmee we onze persoonlijke eclips-puzzel compleet kunnen maken. Mercurius loopt nog in Leeuw, en heeft het hart op de tong. Waak wel voor onnodige drama’s!

Op 10 september 2017 gaat Mercurius vervolgens in Maagd lopen, waar het thuishoort. Tezamen met Mars (ook in Maagd) hebben we de nodige tools in handen om orde te scheppen in de chaos. Ik vermoed dat dit ook hard nodig is. De laatste twee maanden is er veel gebeurd, en soms heb je gewoon niet voldoende tijd om het allemaal te verwerken. De komende tijd kan het dieper zinken en een plaats krijgen. Op 19 september passeert Venus in Leeuw vervolgens de eclipsgraad. Wellicht dat dit de innerlijke harmonie verder herstelt.

Op 20 september 2017 volgt een nieuwe Maan in Maagd. En op 22 september 2017 is vervolgens de herfstequinox, en laten we de zomer achter ons.

Harvest Time in France – James T. Harwood

 

Ilse C. ten Berge  7-9-2017

Astrologie in augustus en september 2017

De eclipsen liggen dan wel achter ons, de uitwerking ervan is nog altijd sterk voelbaar. De maand augustus is een intense maand, en met deze intensiteit hebben we nog tot half september 2017 te maken. En er komt zeker nog het nodige naar buiten dat teruggrijpt op de eclipsen. Nu Mercurius in Maagd loopt, is een praktisch overzicht dan ook wel passend met de belangrijkste astrologische gebeurtenissen van augustus en september 2017 op een rijtje:

 • 7 augustus 2017:             Maansverduistering op 15 graden Waterman
 • 12 augustus 2017:           Mercurius retrograde op 11 graden Maagd
 • 22 augustus 2017:           Totale zonsverduistering op 28°53 graden Leeuw
 • 24 augustus 2017:           Zon in Maagd
 • 25 augustus 2017:           Saturnus direct op 21 graden Boogschutter
 • 26 augustus 2017:           Venus in Leeuw
 • 26 augustus 2017:           Mars conjunct de noordknoop op 23 graden Leeuw
 • 26 augustus 2017:           Zon conjunct Mercurius op 4 graden Maagd
 • 31 augustus 2017:           Mercurius retrograde in Leeuw

 

 • 2 september 2017:          Mars activeert eclipspunt op 28 graden Leeuw
 • 2 september 2017:          Mars in Leeuw driehoek Uranus in Ram
 • 3 september 2017:          Mercurius conjunct Mars op 28 graden Leeuw
  (= let op belangrijke informatie m.b.t. kwesties rond totale zonsverduistering)
 • 5 september 2017:          Mercurius weer recht op 28 graden Leeuw
 • 5 september 2017:          Mars in Maagd
 • 6 september 2017:          Volle Maan op 14 graden Vissen conjunct Neptunus!
 • 7-8 september 2017:       Mercurius activeert eclipsgraad!
 • 16 september 2017:        Mercurius conjunct Mars op 7 graden Maagd
  (= let op belangrijke informatie m.b.t. kwesties rond de totale zonsverduistering)
 • 19 september 2017:        Venus activeert eclipspunt op 28 graden Leeuw
 • 19 september 2017:        Mercurius op 11 graden Maagd – einde schaduwperiode

 

Sunflower 001

 

Ilse C. ten Berge  26-8-2017

Totale zonsverduistering in Leeuw: ‘The lion’s roar’.

Tags

, , ,

We bevinden ons middenin het eclipsseizoen en de intensiteit in de atmosfeer neemt gestaag toe! Op 21 augustus 2017 vindt er een totale zonsverduistering plaats op 28°53 Leeuw. Een zonsverduistering is een natuurverschijnsel dat ontstaat als de maan zich tussen de zon en de aarde begeeft, en tijdelijk het licht van de zon blokkeert. Een eclips vindt altijd plaats nabij de maansknopen, en deze zonsverduistering valt conjunct de noordelijke maansknoop in Leeuw. Een zonsverduistering is altijd een nieuwe maan, het zij een exceptionele.

Deze eclips is overigens de tweede nieuwe maan in Leeuw. De vorige nieuwe maan vond plaats op 23 juli 2017 op 0°53 Leeuw. De zonsverduistering valt op de 29e graad in het teken Leeuw, wat een beeld geeft van voltooiing. Maar er speelt natuurlijk veel meer aan de hemel of in het universum. Zoals gezegd, staan de Zon, Maan en de noordelijke maansknoop in Leeuw. Daarbij staat Mars, de planeet van actie en daadkracht, ook in het vurige teken Leeuw. Tegelijkertijd vormt het stellium in Leeuw (ons zelfbewustzijn) een grote vuurdriehoek met Saturnus in Boogschutter (onze visie, hoop en geloofsovertuigingen) en Uranus in Ram (individualisme op een hoger niveau). Dit geeft mij een beeld van positieve doorbraken en versnellingen waarbij het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ op harmonieuze wijze met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht.

Meestal vinden er vier eclipsen per jaar plaats, soms ook meer. Zoals ik in mijn vorige artikel over de maansverduistering in Waterman heb aangegeven, kan een eclips gezien worden als een portaal of vortex. Het zijn hotspots op ons evolutionaire pad, waarbij processen  plotseling in een enorme versnelling kunnen komen door bepaalde gebeurtenissen. Eclipsen zijn dan ook kantelpunten op ons evolutionaire pad. Het komt nog al eens voor, dat er een overlijden plaatsvindt rond een eclips of dat een ernstige ziekte aan het licht komt, er een ontslag volgt, een relatie strandt en dergelijke. Dit zijn natuurlijk ingrijpende gebeurtenissen, maar uiteindelijk geven ook deze richting aan onze zieleweg en kunnen op een hoger niveau ook als een bevrijding gezien worden.

Een zonsverduistering duidt altijd op een nieuw begin, het gaat immers om een nieuwe maan. Er wordt echter eerst een belangrijk hoofdstuk in je leven afgesloten voordat het nieuwe zichtbaar wordt, zeker als dit niet langer bijdraagt aan je geestelijke groei. Wie persoonlijke planeten of sensitieve punten om en nabij 29 graden Leeuw heeft staan, zal de uitwerking van deze eclips zeker voelen. Maar voor ieder ander geldt dat er op bepaalde levensterreinen deuren dicht gaan voordat er nieuwe geopend worden.

Tijdens deze eclips lopen Saturnus en Mercurius retrograde. Dit impliceert dat wat zich tijdens de eclips openbaart nog niet uitgekristalliseerd is en dat er de komende weken nog meer informatie volgt. Saturnus gaat op 25 augustus 2017 direct lopen. Dit is altijd een belangrijk moment, omdat dan de tijd rijp is om aan uiterlijke structuren te werken. Jupiter en Pluto zijn via een uitgaand vierkant nog altijd met elkaar verbonden, wat deze eclips een behoorlijke intensiteit meegeeft. De Zon en de Maan in Leeuw maken een uitgaand inconjunct op Cheiron in Vissen. Een aanwijzing dat er wat moet worden losgelaten dat tot op heden niet stroomde wil er op een hoger niveau genezing ontstaan.

Mercurius heeft de eclipsgraad op 25 juli 2017 al aangeraakt, en keert hier op 8 september 2017 weer op terug. Nieuwe informatie met betrekking tot de gebeurtenissen rond de eclips komt naar buiten. Op 2 september 2017 raakt Mars in Leeuw vervolgens het eclipspunt. Ook dit is een belangrijk moment, omdat de energie van Mars de ontwikkelingen op gang brengt. Dit geeft aan dat wat de eerste week van september 2017 plaatsvindt nauw verbonden is met het thema dat speelt rond de zonsverduistering.

Het is aan te raden om eens terug te kijken naar de periode tussen november 2006 en januari 2007 en de periode van juli en augustus 2007. Saturnus liep toen op 29 graden Leeuw. Overigens, bevond Jupiter zich begin augustus 2015 ook op 28 graden Leeuw. Jupiter vergroot de zaken uit, en het kan goed zijn dat de processen die in 2007 speelden in de zomer van 2015 verder werden uitvergroot of op het volgende niveau zijn getild. Dit impliceert dat wat er toen aan processen in je leven speelden, nu tot voltooiing kunnen komen. Saturnus is tenslotte de heer van Karma (oorzaak en gevolg), en zoals ik het zie kan deze eclips het karma dat met die periode is verbonden als het ware gereset worden. Tenminste als je proactief en bewust aan oude gedragspatronen en vastgeroeste overtuigingen hebt gewerkt en wilt werken.

Alle eclipsen (zons-en maansverduisteringen) komen in cycli en behoren elk tot een bepaalde eclipsfamilie of Saros-serie. In het boek ‘Voorspellende astrologie in de praktijk’ van Bernadette Brady wordt dit principe duidelijk uitgelegd. De komende eclips is verbonden met Saros-serie 1 Noord. De laatste eclips van deze serie vond plaats op 11 augustus 1999 en was toen in Nederland aan de hemel goed te zien. Het kan zinvol zijn eens na te gaan wat er toen allemaal in je leven speelde.

Volgens Brady geeft deze Saros-serie het volgende beeld te zien: ‘Onverwachte gebeurtenissen waarbij vrienden of groepen zijn betrokken zetten persoonlijke relaties behoorlijk onder druk. Die relatiekwesties doemen levensgroot op wanneer deze verduistering de geboortehoroscoop treft. Het is verstandig geen overhaaste beslissingen te nemen, aangezien informatie vervormd en vals is. Deze eclips heeft een kern van vermoeidheid of gezondheidsproblemen.

De maansknopen-as loopt van Leeuw naar Waterman. Leeuw is een koninklijk teken en onder andere verbonden met het hart en authenticiteit. Een Leeuw wil gezien, gehoord en gerespecteerd worden. Als dit onvoldoende gebeurt, raakt de Leeuw ernstig gefrustreerd. Het tegenoverliggende teken Waterman is onder meer verbonden met gelijkgestemden, groepsdynamiek en hogere idealen. Deze eclips legt de nadruk op het luisteren naar het eigen hart, en het innerlijk licht trouw blijven, in plaats van de ongeschreven regels van de groep te volgen. Onverwachtse gebeurtenissen en de hieruit voortvloeiende groepsdruk (kuddegedrag) kunnen als katalysator werken met betrekking tot het volgen van je eigen unieke weg.

Astrologen leggen vaak de nadruk op het vermijden van overhaaste beslissingen rond een eclips. Ik ben het hier niet helemaal mee eens. Soms moet je nu eenmaal snel handelen, als dit in lijn ligt met de weg die je hebt te gaan. Angst is een slechte raadgever in deze. Wel is het zo, dat zolang Mercurius retrograde loopt je nog niet over alle details (Maagd) beschikt. Onwaarheden kunnen de feiten versluieren. Kun je wachten met het nemen van een belangrijke beslissing of het tekenen van een contract, dan is dit wel verstandig. Op 5 september 2017 draait Mercurius weer recht.

Verder kunnen onder deze eclips gezondheidsproblemen de kop op steken of zelfs  verergeren. Ook hier geldt dat dit de kern van je wezen (= Leeuw) beïnvloedt, en dat het belangrijk is om je hart te volgen: zit je wel op de juiste stroom? Het vierkant tussen Jupiter en Pluto kan zeker een intense vermoeidheid geven, en werkt mijns inziens al sterk uit.

Men zegt ook wel dat een eclips bepaalde zaken aan het licht brengt die eerst verborgen waren. Ook hier geldt dat als je tegen je eigen levensstroom bent ingegaan, dit nu aan je geopenbaard zal worden, bewust of onbewust. Niet zelden gaat het om zaken die al langer in je leven de boventoon voerden, en die je nu niet meer voor je uit kunt schuiven. De eclips duwt je met de neus op de feiten, en alles komt in een stroomversnelling. En mochten er ingrijpende gebeurtenissen in je leven plaatsvinden dan krijg je de mogelijkheid om oude gedragspatronen te overstijgen. Wie wel de weg van de ziel bewandelt, kan deze eclips aangrijpen om op een hoger niveau van bewustzijn te komen. In die zin kan deze eclips voor positieve doorbraken en onverwachte wendingen zorgen. Uranus is namelijk harmonisch verbonden met deze zonsverduistering. Wat er ook gebeurt, en wat er ook uit je leven mocht verdwijnen, weet dat elke eclipsperiode transformatietijd bij uitstek is!

Naast de grote veranderingen in ons eigen leven, speelt er op wereldniveau natuurlijk ook het nodige. Zonder hier verder diepgaand op in te gaan, wil ik nog wel ‘the Great American Eclips’ in relatie tot president Trump en de Verenigde Staten aanhalen. Persoonlijk vind ik dat er teveel angst wordt gezaaid met betrekking tot deze eclips. Het is goed mogelijk dat Trump ‘getroffen’ wordt door deze zonsverduistering, omdat deze nabij zijn ascendant en Mars valt (als de circulerende horoscoopgegevens correct zijn). Maar dan nog, speelt wat er eventueel aan het licht komt al langere tijd, en moet hij er nu vol mee aan de slag.

Kortom, een eclips legt een vergrootglas op een bepaald facet uit je persoonlijke tijdslijn waarbij er als het ware door de kosmos wordt gezegd: ‘Het is nu tijd dat je iets aan de disbalans in je leven gaat doen’. Het is dan ook ‘zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden’. Planeten duiden, maar dwingen niet. De hemellichamen weerspiegelen patronen in ons leven, en astrologie biedt het gereedschap om tijdslijnen te duiden en te analyseren.

Planeten bewegen in cycli net als wij van de ene grote of kleine cyclus naar de andere gaan. Alles is met elkaar verbonden, er is nooit iets af, omdat elk einde een nieuw begin in zich meedraagt. Zo ook deze totale zonsverduistering, die gezien kan worden als een markeerpunt in onze persoonlijke levenscyclus en een handreiking is vanuit het Universum. De vraag is dan ook of je er iets mee wilt doen of niet? Niet handelen is ook handelen. Onze graad van bewustzijn is echter bepalend voor de wijze waarop we met de diverse gebeurtenissen in ons leven omgaan en hoe we onze levensweg verder vervolgen.

“The greatest fear* in the world is the opinion of others, and the moment you are unafraid of the crowd, you are no longer a sheep, you become a lion. A great roar arises in your heart, the roar of freedom.” Osho. 

*Fear is a Lair (Zach Williams)

Indien je mijn artikelen per e-mail wilt ontvangen, volg dan mijn blog. Zie hiervoor de homepage (rechtsboven) waar je je vervolgens kunt aanmelden.

Ilse C. ten Berge 19-8-2017

Maansverduistering in Waterman: op weg naar innerlijke vrijheid

Tags

, , , , ,

Op maandag 7 augustus 2017 vindt er een partiële maansverduistering plaats op 15 graden Leeuw. Sinds begin mei 2017 loopt de Noordelijke Maansknoop in Leeuw en niet meer in Maagd. Dit betekent dat onze levenslessen niet langer de Maagd-Vissen polariteit volgen, maar die van Leeuw-Waterman. Uiteraard is dit een totaal andere energie!

De maansverduistering in Waterman wordt gevolgd door een totale zonsverduistering in Leeuw op 21 augustus 2017. Hierover volgt later een apart artikel. Een maaneclips is een volle maan met een extra lading. Een volle maan is sowieso meer relatie gericht. Er kunnen emoties aan de oppervlakte komen die moeilijk te bedwingen zijn, en dit maakt het lastiger om afstand van de dingen te nemen en een ander in het juiste perspectief te zien. Deze  eclips is verbonden met de Zuidelijke Maansknoop (in Waterman), en is hiermee gericht op het verleden (karma).

Waterman is een humanitair teken en heeft onder meer met groepen te maken, met gelijkgestemden, hogere idealen, met verandering, rebellie en met vrijheid. Leeuw daarentegen is verbonden met het individu, authenticiteit, het centrale middelpunt zijn. Bij een volle maan, en dus ook bij een maansverduistering, staan de Zon en de Maan tegenover elkaar. In dit geval staat de Maan in Waterman lijnrecht tegenover de Zon in Leeuw. Wat nog verborgen was, komt nu aan het licht! En aangezien de Maan in Waterman loopt kan dit verrassende wendingen en doorbraken geven, soms schoksgewijs. Het is niet zo zeer dat de dingen compleet uit de lucht komen vallen. Dat wat nu naar boven komt, broeide al veel langer van binnen.

Een eclips is een portaal of een vortex*: het geeft je een kosmische duw in de juiste richting waardoor je inspiratie en hogere inzichten kunt ontvangen. Deze eclipstijd is dan ook een belangrijke periode om een sterkere verbinding te krijgen met wat bij je hoort en wat niet.

Uranus, modern heerser van het teken Waterman, is op 3 augustus 2017 retrograde gaan lopen. Dit onderstreept het innerlijke proces van vrijmaking en het loskomen van het verleden. Uranus is verbonden met revolutionaire veranderingen, en daarom kunnen er belangrijke doorbraken geïnitieerd worden. Saturnus, klassiek heerser van Waterman, gaat op 25 augustus 2017 recht lopen, wat het proces van loslaten en bevrijding positief ondersteunt. Daarbij vormen Saturnus en Uranus een ingaande driehoek aan de hemel die op 11 november 2017 exact wordt. Heel mooi om bestaande structuren te vernieuwen en nieuwe structuren te bestendigen. Verder maakt de Maan een mooie driehoek op Jupiter, wat bevorderlijk is voor geestelijke ofwel spirituele groei gezien dit de integratie is van dat wat aan het licht komt. De Zon in Leeuw is net voorbij Mars in Leeuw, wat veel dynamiek geeft.

Deze maansverduistering laat het licht schijnen op wat je werkelijke idealen zijn (Waterman), door je hierop te concentreren en los te laten wat niet langer meer bij je ware zelf (Leeuw) hoort. Luister daarom goed naar wat je hart (Leeuw) je te vertellen heeft, en wat jouw vitaliteit onderstreept om je hogere doelen (Waterman) na te kunnen streven. Degene met de Zon op 15 graden in het teken Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman zullen deze maansverduistering sterk voelen. Maar dat neemt niet weg dat iedereen met deze energie te maken heeft. Een en ander hangt natuurlijk af van je persoonlijke horoscoop.

Op de achtergrond speelt het vierkant tussen Jupiter en Pluto nog altijd mee, ook al is deze niet langer meer exact. Uiteindelijk maakt Jupiter op 28 september 2017 een laatste oppositie met Uranus. Dit betekent dat het revolutionaire, transformerende vierkant tussen Uranus en Pluto nog altijd door Jupiter verbonden wordt, en we nog altijd te maken hebben met grote veranderingen in ons leven. Nu geldt ook hierbij dat deze veranderingen al in gang zijn gezet, maar dat we nog de nodige puntjes op de i hebben te zetten.

De eclipsen in augustus 2017 werken dan ook uit in het landschap van de grote veranderingen waar we collectief doorheen trekken. De maansverduistering in Waterman kan in die zin een reset geven op oude karmische patronen die nu ingelost worden. En verder geldt dat alles wat bij een eclips uit ons leven verdwijnt, onze persoonlijke groei niet langer dient.

Ilse C. ten Berge 6-8-2017

* Een vortex bestaat uit energie die zich wervelend of roterend beweegt, waardoor er een vacuüm bij het centrum ontstaat. Ons chakra’s zijn ook vortexen.

Zonnewende 21 juni 2017

Met de Zonnewende ofwel de intrede van de Zon in het gevoelige teken Kreeft is het begin van de zomer een feit. Een point of no return: vanaf nu worden de dagen korter en de nachten langer. Gelukkig is dit een geleidelijk proces en kunnen we nog volop genieten van lange zomerse dagen. In veel culturen is de Zonnewende of Solstice een belangrijke gebeurtenis die uitbundig gevierd wordt, zoals men dat bijvoorbeeld in Stonehenge vandaag de dag nog altijd doet. In een oud zonne-observatorium in Goseck is het schouwspel van de Solstice onder andere ook te zien.

De lente-equinox (Zon in Ram) is te vergelijken met de werking van een Nieuwe Maan. De zomer solstice (Zon in Kreeft) is vergelijkbaar met het eerste kwartier van de Maan of vierkant. Dit is altijd een punt van heroriëntatie en actie. De herfst-equinox (Zon in Weegschaal) komt overeen met de Volle Maan en kunnen we oogsten wat we in de periode volgend op de lente-equinox gezaaid hebben. De winter solstice (Zon in Steenbok) werkt dan weer als een vierkant, waarbij we zaken gaan loslaten die niet langer bij ons horen.

Aan het begin van de lente (Zon in Ram) hebben we onze doelen bepaald, maar het kon nog alle kanten uit. Nu de zomer is begonnen (Zon in Kreeft) kunnen we onze plannen toetsen: is het levensvatbaar of niet. We kunnen onze energie nu in die zaken stoppen die ons werkelijk voeden. Kreeft is een kardinaal teken en behoort tot het element water. De energie die van Kreeft uitgaat, is sterk voelbaar. Kreeft is verbonden met de Maan en met emoties. Nu de Zon in Kreeft loopt, worden thema’s als familie (inner circle), verleden, veiligheid, geborgenheid en persoonlijke behoeften belangrijker. Kreeft is gevoelig, voorzichtig en behoudend van aard. Wat hij eenmaal in zijn scharen vast heeft laat hij niet zomaar los.

De horoscoop van de solstices en equinoxen geven belangrijke informatie voor de drie maanden die daarop volgen. De horoscoop van deze zonnewende laat de volgende patronen zien die eruit springen:

De Maan en Venus in Stier maken een harmonieuze verbinding met Pluto in Steenbok. De Maan staat in het teken Stier in verhoging. Dit impliceert dat de grillige emoties van Kreeft stabiliteit vinden in het aardse teken Stier. Verder geeft het een gemoedelijke sfeer aan, die voornamelijk gevoeld zal worden met hen die je werkelijk nabij zijn. In combinatie met Pluto kan er binnen deze setting op liefdevolle wijze aan transformatie gewerkt worden.

Mercurius, de planeet van onder andere communicatie, broers, zussen, buren, nabije omgeving en dergelijke staat in de allerlaatste graad van het teken Tweelingen. Mercurius staat hier sterk, maar de kritische graad duidt op urgentie of een crisis. In dit licht gezien is er iets wat onze directe aandacht vraagt.

Neptunus in Vissen is op 16 juni 2017 retrograde gaan lopen om op 22 november 2017 weer direct te gaan. Als een planeet retrograde loopt is het tijd voor herstel, heroriëntatie, reparatie en dergelijke. Aangezien Neptunus een mysterieplaneet is, kun je de energie ervan niet persoonlijk oppakken. Het kan het gevoel van in een mist gevangen zijn tijdelijk versterken.

Jupiter is onlangs weer recht gaan lopen in het teken Weegschaal maar maakt nog altijd een inconjunct op Neptunus in Vissen. Venus doet in deze verbinding ook mee, waardoor er Yod ontstaat. Dit is geen gemakkelijke constellatie. Venus in Stier wil graag genieten van het leven, Jupiter in Weegschaal wil expansie op het relationele vlak en Neptunus in Vissen vervaagt grenzen. Niet iedereen krijgt wat hij wil: desillusie ligt op de loer!

De energie van Mars hebben we nodig om op een gezonde manier met assertiviteit om te gaan. In het teken Kreeft komt deze energie niet goed tot zijn recht, en is er sprake van een passieve agressiviteit. Mars loopt nog altijd in Kreeft wat verhitte emoties kan geven, en in dynamische verbinding met Jupiter en Pluto (T-vierkant) kan dit behoorlijk escaleren als je niet tot tien weet te tellen. Het T-vierkant is werkzaam tot 4 juli 2017.

De samenstand tussen Mercurius in Kreeft met de Zon in Kreeft vond plaats een paar uur na de zonnewende. Dit versterkt het instinctieve gevoel om je veilig te voelen en te beschermen wat je dierbaar is. De behoefte om herinneringen en emoties te delen is groter dan normaal, en dus worden er regelmatig oude koeien uit de sloot gehaald. Emoties broeien onder de oppervlakte en dit kan soms compulsief aanvoelen.

Op 24 juni 2017 vindt er vervolgens een Nieuwe Maan plaats in het teken Kreeft. De thema’s die tijdens de zonnewende zijn aangeraakt, krijgen nu een logisch vervolg. Plan je initiatieven met zorg, en luister hierbij goed naar je instincten (= Kreeft). Wat heb je nodig, waar liggen je behoeften, waar voel je je veilig, wat is je werkelijk thuis, wie behoort tot jouw inner circle? Deze thema’s domineren de komende tijd het astrologisch landschap en nodigen ons uit om dichter bij onszelf te komen.

Geniet van de zomer!

Ilse C. ten Berge 21-6-2017

Update!

Hierbij een compilatie van de belangrijkste aanvullingen op mijn weblog die ik graag met jullie wil delen.

Van de pagina About me :

Transformative astrology geeft uitdrukking aan de wisselwerking tussen de mysterie planeten Uranus, Neptunus en Pluto. In 2012 arriveerde Neptunus in het diffuse teken Vissen, wat het begin markeerde van het einde van een oude wereld. De wereld in en om ons heen is drastisch aan het veranderen. Vanaf 2012-2015 hebben Uranus in Ram en Pluto in Steenbok elkaar op dynamische wijze geraakt. Zowel op wereldniveau alsook op het persoonlijke vlak heeft dit intensieve transformatieprocessen op gang gebracht. We leven in een zeer dynamisch tijdgewricht met vele revolutionaire veranderingen. Het vergt de nodige aanpassing en flexibiliteit om met deze energieën mee te bewegen. Wie persoonlijke planeten in de kardinale tekens Ram, Kreeft, Weegschaal of Steenbok heeft staan, is de laatste jaren door grote veranderingen heen gegaan. Het laatste exacte vierkant tussen Uranus en Pluto vond plaats op 17 maart 2015. De energie ervan is nog altijd voelbaar en werkt nog vele jaren door.

De dynamische verbinding tussen Uranus en Pluto wordt in 2017 weer geactiveerd door Jupiter in Weegschaal: een oppositie met Uranus in Ram en een vierkant met Pluto in Steenbok (T-vierkant). Jupiter vergroot de dingen uit en kan overdrijving in de hand werken. De combinatie van deze drie planeten kan machtsstrijd, obsessief gedrag en zelfoverschatting in de hand werken. Zaak dus om het hoofd koel te houden!

In mei 2018 gaat Uranus in Stier lopen, wat onder meer tot radicale veranderingen gaat leiden in onze huidige financiële systemen. En ook al is het nog niet zover, het jaar 2020 belooft een heel belangrijk keerpunt te worden. In dat jaar starten een aantal belangrijke astrologische cycli. Zo maken de titanen Saturnus en Pluto in januari 2020 een conjunctie in het sobere teken Steenbok. Deze samenstand zal niet zomaar aan ons voorbij gaan. In 2023 gaat Pluto al even in Waterman lopen: een nieuw tijdperk daagt waarbij het onmogelijke mogelijk kan worden, zowel in positieve als negatieve zin.

Over het keerpunt jaar 2020 en daarna, de cycli die hiermee verband houden en hoe we dit in ons persoonlijk leven kunnen integreren volgt te zijner tijd een e-book. Je kunt dit blog volgen als je op de hoogte wilt blijven van de belangrijke gebeurtenissen die de komende jaren staan te gebeuren door je aan te melden op de homepage. Want één ding is zeker we leven in magische en transformerende tijden!

 

Van de pagina Publications :

People, Planet, Profit & Prophecy – Ethisch, verantwoord en duurzaam ondernemen- Ilse C. ten Berge (2010)

boekDuurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker, maar over de term bestaat onduidelijkheid. Duurzaam ondernemen gaat veel verder dan alleen de zorg voor het milieu. Het is een allesomvattend proces van bewustwording. Een duurzame samenleving kan alleen ontstaan als deze een afspiegeling is van een duurzaam innerlijk, stelt auteur en coach Ilse ten Berge in haar verfrissende boek People, Planet, Profit & Prophecy. Ze presenteert een nieuw model voor duurzaam ondernemen dat aan de bestaande drie pijlers een vierde toevoegt: prophecy, waarin visionair leiderschap, goed bestuur en langetermijnvisie samenkomen.

Het boek telt vier delen. Deel 1 introduceert het 4P-model dat de basis is voor het creëren van duurzame structuren. Deel 2 focust op de economie van de nieuwe tijd, ethisch handelen, cyclische patronen en business-spiritualiteit. Deel 3 legt uit hoe je ethisch, verantwoord en duurzaam ondernemen in praktijk kunt brengen. En deel 4 laat ondernemers zelf aan het woord komen.

Het boek is hier te bestellen.

Noot van de auteur: Het boek People, Planet, Profit & Prophecy is nog altijd heel actueel, temeer omdat we in een tijd leven waarin steeds meer zekerheden verdwijnen, maatschappelijke structuren afbrokkelen en er in toenemende mate een beroep wordt gedaan op zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. De rode draad in dit boek is de cyclische werking waarop alles in ons leven berust. Tevens wordt de Kondratieff-cyclus besproken bestaande uit vier fases. Inmiddels bevinden we ons in de Winter-fase ofwel de liquidatiefase c.q. afbraak. De diverse astrologische cycli in ogenschouw nemende duurt deze fase zeker nog tot 2020.

Leestip: Deflatie in aantocht van Eric Mecking en Elmer Hogervorst (2014)

Ilse C. ten Berge  16-6-2017

Het hart van de Venus Retrograde cyclus

Momenteel bevinden we ons in het hart van de Venus retrograde cyclus. Venus en de Zon maken namelijk een conjunctie met elkaar op 5 graden Ram. Hiermee start er weer een nieuwe Zon-Venus cyclus. Venus ging op 4 maart 2017 retrograde lopen op 13 graden Ram. Voordat Venus retrograde ging lopen was zij als Avondster aan de hemel te zien. Vervolgens is ze een tijdje niet of nauwelijks te zien omdat ze erg dicht bij de Zon staat. Eind maart 2017 verschijnt ze als Morgenster aan de hemel. Venus is vanaf de Zon gezien de tweede planeet van ons zonnestelsel. Vanaf de Aarde gezien is Venus op de Zon en de Maan na het helderste object dat wij aan de hemel kunnen zien.

Geboorte van Venus, rond 1485, Uffizi-museum Florence

Venus staat onder meer voor wat we waarderen, hoe we ons verbinden en waartoe we ons aangetrokken voelen. Als Venus retrograde gaat lopen dan is dit van invloed op ieders waardepatroon, financiën, creativiteit, kunstzinnige talenten, schoonheidsbeleving, smaak, liefdesleven en dergelijke. Wanneer Venus retrograde loopt komen deze thema’s in het schijnwerpers te staan om ze opnieuw op hun waarde te kunnen schatten. Een retrograde periode is in feite een periode van reparatie en herstel. Als een oude liefde opnieuw je pad kruist, kan het zijn dat je samen nog iets hebt uit te werken. De meningen zijn nogal verdeeld over het weer goed komen van een verbroken relatie als Venus retrograde loopt. Persoonlijk ben ik van mening dat het betekent dat je samen nog iets moet afmaken, voordat je definitief afscheid van elkaar neemt. Verder is het een goed moment om oude spullen op te ruimen en te beslissen wat nog van waarde is of wat naar de kringloopwinkel kan. Het is nu een geschikte periode om relaties, herinneringen aan relaties, of relatiepatronen te herevalueren.

Venus loopt zoals gezegd in Ram, en dit is nu niet direct het teken van ‘lekker samen zijn’. Ram is immers een individualistisch teken. Daarbij lopen Mercurius en Uranus ook in Ram, wat de behoefte aan vrijheid nog meer benadrukt. Mars loopt overigens in Stier, waardoor Venus en Mars in wederzijdse receptie staan. Mars heerst namelijk over Ram en Venus over Stier. Venus in Ram wordt op deze manier met een ‘Stier-sausje’ overgoten, wat haar iets meer aan de grond houdt en haar vrijheidsdrang ook meer beteugelt. Het thema van deze retrograde periode is desondanks meer gericht op ‘wat wil ik in een relatie’, dan ‘wat wil jij of wij samen in onze relatie’. Zeker omdat Jupiter in het relatieteken Weegschaal nogal onder druk staat van Uranus in Ram (oppositie) en Pluto in Steenbok (vierkant). En feitelijk geldt dit voor alle Venus-gerelateerde zaken.

Venus loopt elke 18 maanden retrograde, en dat is op zich niet zo spectaculair. Toch is de cyclus van Venus heel bijzonder! De cyclus omvat 8 jaar, en binnen deze 8-jaars cyclus voert zij vervolgens 5 keer haar retrogradedans uit. Dit doet zij telkens in een ander teken om daarna op ongeveer dezelfde plaats (graad) terug te keren. Zie hier ‘De dans van de Aarde en Venus rond de Zon’ in een prachtige animatie.

Het is alweer enige tijd geleden, maar het begin van de afgelopen 8-jaars cyclus begon in maart 2009 op 7 graden Ram. Het kan interessant zijn om eens terug te gaan wat er toen allemaal in je leven speelde? Nog interessanter is dat de Nieuwe Maan van 28 maart 2017 ook op 7 graden Ram valt. De nieuwe Zon-Venus cyclus krijgt dan een ‘kick-start’!

Het is goed om de komende dagen eens stil te staan bij wat deze Venus-retrograde periode voor jou betekent. Hou hierbij in het achterhoofd dat deze cyclus weer 8-jaar duurt. Nu de Zon en Venus conjunct staan is het goed om nog eens achterom te kijken. Stel jezelf de vraag of hetgeen nu speelt je het echt wel waard is? Om vervolgens dat los te laten wat niet langer met je hart resoneert. Zolang Venus retrograde loopt is het een tijd van introspectie, en als Venus straks weer recht gaat lopen (15 april 2017) kun je een en ander naar buiten te brengen. Dan is de tijd rijp voor een frisse start (Ram!) op liefdesgebied, financieel gebied, hoe je je creativiteit uit, hoe je jezelf met anderen verbindt et cetera.

Venus beweegt zich in haar cyclus van Morgenster naar Avondster, en vervult zo een dubbelrol. De oude Babyloniërs noemden haar ook wel Ishtar, en zij werd vanwege haar dubbele aspect zowel als een scheppende godin als een vernietigende godin gezien. Astrologisch is het interessant om eens te kijken naar de dubbele moraal van Venus als het om de liefde gaat. Wat te zeggen van de lagere vibraties die vrijkomen als de liefde is bekoeld en omslaat in haat-liefde. Ook Aphrodite (Venus) was in de mythologie niet louter godin van de liefde en had zo haar eigen streken. Het is niet voor niets dat ze onder andere met Ares ofwel Mars (god van de oorlog) een gepassioneerde liefdesrelatie heeft gehad. Venus fungeerde voor de oude Maya’s trouwens ook niet als godin van de liefde, maar als oorlogszuchtige godin.

Isthar

Het dubbele aspect van Venus komt in de astrologie ook tot uitdrukking. Venus is namelijk verbonden met de tekens Stier en Weegschaal (waar zij van nature over heerst). In de mythologie is zij de godin en het symbool voor liefde, schoonheid en harmonie. De cyclus van Venus en de Zon gaat echter veel dieper dan liefde en schoonheid alleen. Het schilderij van de Italiaanse kunstschilder Sandro Botticelli ‘beeldt de godin Venus uit die oprijst uit de zee als een volgroeide vrouw, zoals deze beschreven wordt in de Griekse mythologie’. (bron: Wikipedia). Venus vertegenwoordigt op een hoger niveau de vrouwelijke energie die zowel bij mannen als bij vrouwen werkzaam is om zo een liefdevollere relatie of omgeving te creëren. Ze is verbonden met onze scheppingskracht die de vrouwelijke en mannelijke energie (Yin – Yang) weet te harmoniseren. De vrouwelijke ontvankelijke energie is naar binnen gericht, de mannelijke actieve energie is naar buiten gericht. Deze universele scheppingskracht stroomt door alles heen.

Venus heeft een verzachtende invloed op die eigenschappen die astrologisch gezien aan Venus worden toegedicht. Zo laat Venus haar liefdevolle licht elke 18 maanden schijnen op een bepaald levensthema in je leven. De hieraan verbonden ogenschijnlijke ‘gewone’ gebeurtenissen kunnen op die manier uitgroeien tot bijzondere wendingen op je levenspad!

Ilse C. ten Berge  25-3-2017

Zonsverduistering in Vissen: loslaten en een verrassend nieuw begin

vissenDe Maansverduistering in Leeuw (21 graden) van 11 februari 2017 was het startsein van een krachtig eclipsseizoen. Er volgt een belangrijke zonsverduistering in Vissen (8 graden) en wel op 26 februari 2017. Deze eclips valt conjunct Neptunus in Vissen, en dit benadrukt het Vissen-thema nog meer.

Het teken Vissen gaat over onthechten, wegvloeien, oplossen, verlies, lijden, liquidatie, mist, desillusies en het loslaten van wat is uitgediend. Het is mijn ervaring dat Vissen-energie je kan overspoelen en meezuigen in de oneindige diepte van de oceaan. Je krijgt geen grip op de zaken, de dingen overkomen je. Je wordt meegesleurd en komt pas veel later weer op het droge terecht. Het teken Vissen, het 12e huis en Neptunus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het transcendente, het grensvervagende, het oplossende, slachtoffergedrag, zelfopofferende, mystieke, ongrijpbare……noem maar op. Het heeft geen zin om hier weerstand tegen te bieden. Je kunt enkel mee stromen om pas later te begrijpen waar het allemaal goed voor was.

Een eclips neemt altijd iets ‘weg’, dat wil zeggen iets verdwijnt uit je leven en dat kan van alles zijn. Een zonsverduistering staat altijd voor een nieuw begin. Het gaat hier namelijk om een Nieuwe Maan, hetzij een exceptionele. Bij een zonsverduistering wordt er immers een hoofdstuk in je leven afgesloten als dit niet langer bijdraagt aan je geestelijke groei. Het kan leiden tot een regelrechte ‘break down’ als je ver van je pad verwijderd bent geraakt of een fikse doorbraak in bewustzijn. De spreuk van Leonardo da Vinci: “De zon heeft nooit één schaduw gezien” geeft mij dan ook een blij gevoel, omdat er altijd meer Licht is dan duisternis.

Tijdens deze eclips staan ook Mercurius, Cheiron en de Zuidelijke Maansknoop in het teken Vissen waardoor het thema loslaten nog sterker benadrukt wordt. De eclips conjunct de Zuidelijke Maansknoop (karma) in Vissen geeft het thema voltooiing aan. Cheiron is van nature verbonden met het loslaten van iets essentieels in je leven als noodzakelijke stap naar een nieuw begin. Tot slot is dit de laatste eclips in de polariteit Maagd-Vissen, waardoor de sterke focus op gezondheid, ziekte en lijden, werk en dienstbaarheid gaat verdwijnen. Immers, de eerste serie eclipsen in de tekens Maagd-Vissen zijn in maart 2015 gestart en komen nu dus tot culminatie. De eerstvolgende eclips in deze polariteit start weer in 2025!

En daarom biedt deze zonsverduistering ons de ultieme mogelijkheid om alles los te laten wat echt niet meer in je leven thuis hoort. Dit kunnen ingesleten gedragspatronen zijn, uitgediende ideeën en waardepatronen, maar het kan ook slaan op een baan, relatie, huis, studie of bepaalde personen. Wie luchtkastelen heeft gebouwd of langere tijd de kop in het zand heeft gestoken wordt na deze eclipsperiode ongetwijfeld met een schok wakker. Met escapisme en vluchtgedrag (Neptunus) wordt nu afgerekend. Laat de energie van deze eclips (Vissen) dan ook voor je werken door te diep te voelen en op de symboliek in je dromen te letten. Grenzen vervagen onder de invloed van Neptunus in Vissen en hiermee kun je de poort openzetten voor hogere inzichten.

Het is zelfs zo dat naast de sterke nadruk op Vissen, er ook het nodige in het teken Ram staat. Ram is de pionier van de zodiac. Hij wil niets liever dan actie en vooruit in het leven. Elk obstakel op zijn pad zal hij dan ook moedig uit de weg ruimen. Venus, Mars en Uranus lopen momenteel in Ram. Jupiter loopt in Weegschaal en is bijna exact oppositie Uranus in Ram. Mars maakt kort na de zonsverduistering een oppositie met Jupiter en een conjunctie met Uranus. Deze energie is van een geheel andere orde dan van het stellium in Vissen uit gaat. Ik krijg hierbij het beeld van een snelkookpan! Anders gezegd: alles wat de laatste jaren op een laag pitje heeft liggen sudderen komt nu met een hoop stoom, gesis en explosies naar buiten.

In het gunstigste geval ga je door een enorm bewustzijnsverruimend proces waarbij in een keer alle muntjes op zijn plek vallen. In ongunstigere gevallen krijg je met grote schokgolven te maken die veel emoties losmaken waar je eerst mee in het reine dient te komen. In feite zegt deze eclips dat alle veranderingen komen zoals ze moeten komen. Het heeft geen zin om het tegen te houden, juist door jezelf open te stellen, mee te stromen en het proces met vertrouwen tegemoet te treden geeft de juiste steun in de rug. Wil je te snel vooruit, ben je overmoedig of ongeduldig dan kan de grote hoeveelheid water (Vissen) en overdosis aan vuur (Ram) een dikke mist opwerpen.

Alle eclipsen (zons-en maansverduisteringen) komen in cycli en behoren elk tot een bepaalde eclipsfamilie of Saros-serie. In het boek ‘Voorspellende astrologie in de praktijk’ van Bernadette Brady wordt dit principe duidelijk uitgelegd. De komende eclips is verbonden met Saros-serie 19 Zuid. Volgens Brady is deze Saros-serie bijzonder gunstig: ‘Dit is een eclipsfamilie die een plezierig verrassingselement met zich meebrengt. Plotseling geluk, een vreugdevolle gebeurtenis, een extra kans, mazzel.’

Dit is zeker bemoedigend te noemen. Het nieuwe begin dat aanstaande is wordt door de planeten die in Ram lopen verder onderstreept. Het is mijn ervaring dat het huis waar de eclips valt, en eventuele planeten die worden geraakt, de trigger zijn voor grotere veranderingen die de komende maanden zijn beslag gaan krijgen. De hot spots zijn: 8 graden (Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen) en 22 graden (Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok). Veel astrologen zijn van mening dat vooral planeten waarmee de eclips een conjunctie maakt van invloed zijn voor ingrijpende gebeurtenissen, doorbraken en omwentelingen. Dit geldt ook voor opposities met persoonlijke planeten. In principe deel ik deze ervaring, maar ook als er geen planeten geraakt worden kan de eclips van grote betekenis zijn omdat deze nog lang nawerkt.

Kortom, deze laatste eclips in Vissen is de aanzet tot heling, compassie en mysterieuze oplossing van ingewikkelde kwesties waarbij je een oude en versleten jas achterlaat. Dit kan vervolgens tot een verrassend nieuw begin en radicale wending in je leven leiden (Mars conjunct Uranus in Ram en oppositie Jupiter in Weegschaal) die daarna vorm kan gaan krijgen!

Ilse C. ten Berge  19-2-2017