Vertrouwen op ons innerlijk kompas

Na een lange radiostilte van mijn kant, is de tijd rijp voor een nieuw artikel maar dan wel op een andere leest geschoeid. Zoals ik al eerder aangaf was ik gevoelsmatig klaar met de oude manier waarop ik astrologische artikelen schreef. Zo kan de muziek van een grijsgedraaide langspeelplaat nog altijd de gevoelige snaar raken, maar of het nog vernieuwend is? Hoe dan ook had het tijd nodig voordat er zich een nieuwe vorm kenbaar maakte. Proefondervindelijk kan ik zeggen dat het belangrijk is om dit proces voor je te laten werken. Vandaar dat ik net zolang gewacht heb totdat ik de behoefte om te schrijven weer begon te voelen. Dit proces weerspiegelt zich trouwens ook op het astrologische vlak. Wie de astrologische tendensen de laatste maanden gevolgd heeft, weet dat we sinds half mei van de ene retrogradeperiode in de andere rollen.

Een korte opsomming: op 8 oktober verliet Mars de schaduwzone, en liep Venus al retrograde. Op 16 november draaide Venus weer recht, en de dag erna ging Mercurius retrograde lopen. Dus vanaf 12 mei (begin schaduwperiode Mars) tot en met 24 december (einde schaduwperiode Mercurius) is er sprake van een grote aaneenschakeling van twists and turns! Dit kan lastig zijn als je een grote behoefte hebt aan zekerheid, of ongeduldig bent in het proces van aantrekken van het juiste op je pad. In feite worden we sinds het voorjaar enorm getest om vertrouwen te hebben in het proces waar we doorheen gaan. De beproevingen kunnen aanzienlijk zijn (geweest), en nog kun je het gevoel hebben in een enorme mist te zitten.

We leven in een boeiende, maar ook in een energie slurpende tijd. Er zijn zoveel prikkels om ons heen, zoveel verleidingen waardoor het lastig kan zijn om in je eigen kracht te blijven staan. De een zegt dit, de ander vindt dat: de meningencultuur viert hoogtij. Je kunt jezelf de vraag stellen of het informatietijdperk waarin we leven, ons niet steeds verder van ons innerlijk laat afdwalen. Sinds Neptunus in Vissen (2012) is gaan lopen, wordt er dan ook een beroep gedaan om met onze innerlijke stroom mee te gaan. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want Neptunus is een lastige planeet op het ondermaanse. Zelf heb ik de indruk dat de uiterlijke chaos steeds meer toeneemt, en dat menigeen in een neerwaartse spiraal wordt meegezogen. Dit is duidelijk de negatieve kant van Neptunus in Vissen. De positieve kant ervan is dat het ons gevoeliger maakt, en de scheidslijn tussen het geziene en ongeziene verder vervaagt. Dit kan behulpzaam zijn om je los te maken van een wereld die niet langer de jouwe is. Hiermee doel ik overigens niet op oeverloos mediteren of je terugtrekken op een hutje op de hei. Het gaat om het leren luisteren naar je innerlijke stem, door je niet langer te laten leiden door beperkende en cirkelende gedachten. Een uitdaging, dat is zeker!

Je losmaken van een wereld vol lawaaipapegaai, overconsumptie, zucht naar macht, geld en status, vraagt wel om de juiste keuzes te maken. In die zin is de retrograde-op-retrograde-periode van de laatste maanden wel heel heilzaam. Veel zaken dienen zich opnieuw aan om herzien en herkauwd te worden. En ja, soms tot je er tureluurs van wordt. Iedere leeftijdscategorie heeft zo zijn eigen problematiek om zijn tanden in te zetten. De jongere generaties hebben duidelijk een ander takenpakket op de schouders rusten dan de oudere generaties. En het is soms ook heel lastig om de ander zijn eigen weg te laten gaan, en niet gelijk in een reparatiereflex te schieten om hen te willen helpen. Het getuigt van innerlijke kracht om de ander te laten en niet om ongevraagd van advies te voorzien. Nu Pluto en Saturnus in Steenbok lopen, is het sowieso een tijd van zelfwerkzaamheid, verantwoordelijkheid dragen en het bouwen aan het eigen fundament. Steenbok is gewend om dit alleen te doen, en kan dat ook!

Degene onder ons die de nodige astrologische kennis hebben, weten dat we begin 2020 een belangrijke samenstand hebben van Saturnus en Pluto. Dit is niet de enige conjunctie van significant belang. In 2020 starten er diverse belangrijke nieuwe cycli tussen verschillende planeten. In de toekomst zal ik hierover meer schrijven. Voor nu vind ik het belangrijk om aan te geven dat we ons in een periode bevinden die zwaar kan aanvoelen. Saturnus en Pluto zijn de diehards onder de planeten, en zij vertegenwoordigen thema’s als structuur, autoriteit, crisis en transformatie. In feite bevinden ze zich nog in hun oude cyclus die begon toen Saturnus en Pluto samen in het teken Weegschaal stonden (1982). Elke cyclus die eindigt laat een periode van verval en teruggang zien. Dit zijn niet de leukste periodes en als de genoemde planeten je geboortehoroscoop vol raken, dan kun je rekenen op flink wat turbulentie.

Dat neemt niet weg, dat er niets nieuws onder de zon is. Gisteren zag ik een film die zich  ergens in 1650 afspeelde, waarbij een van de personages zich afvroeg waarom er toch telkens sprake was van het vergaan van de wereld en de komst van de antichrist als de sterren ongunstig stonden. Ik bedoel maar! We stevenen dus niet af op de zoveelste Apocalyps, maar we maken ons op voor een nieuwe cyclus die op 12 januari 2020 start. Het gaat me te ver om aan te geven wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Wat ik wel vermoed is dat we met het ingaan van de nieuwe cyclus tussen Saturnus en Pluto nog meer op onszelf worden teruggeworpen. Steenbok is zoals gezegd, een teken van structuur en gestage groei. De weg naar de top is derhalve eenzaam. Saturnus laat je hard werken en rekenschap afleggen. Pluto vraagt om volstrekte eerlijkheid naar jezelf, niet zelden na een periode van crisis en transformatie.

De langzaamst lopende planeet, Pluto dus, heeft de leidende rol in dit proces. Tot nu toe  is Pluto in Steenbok niet mals geweest, en dan druk ik mij zacht uit. Uiterlijke zekerheden verdwijnen en bestaande structuren brokkelen steeds verder af. Grote groepen mensen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. En ja, de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Of men wordt overdonderd door andere problematiek zoals scheidingen, ziektes en plotseling overlijden van dierbaren. Verder zijn er veel spanningen wereldwijd en roept menigeen dat een derde wereldoorlog op de loer ligt. Ik wil hier geen doemscenario schetsten, zeker niet. Maar de naakte waarheid is wel, dat we allemaal geconfronteerd worden met onze eigen schaduw. Ik zie dit proces zich vooralsnog ook niet omkeren.

Het is niet de bedoeling om collectief dan maar de negatieve spiraal te volgen. Zeker niet, want achter elke wolk schijnt de zon! Het gaat er dus om, om op ons innerlijk kompas te varen door onszelf niet langer vast te klampen aan schijnzekerheden. Zoals ik het zie, leven we in een tijd waarin er van ons gevraagd wordt om innerlijk uit te zuiveren, los te laten wat uitgediend is en te vertrouwen op het Licht dat in ons aanwezig is. Dit is de enige zekerheid die we hebben!

Ilse C. ten Berge  22-11-2018

Advertenties

Leven is veranderen, veranderen is leven

Zoals jullie de afgelopen jaren van mij gewend zijn geweest, schrijf ik over de beweging van de planeten aan de hemel, de verbinding die ze onderling maken en hoe dit met ons op het aardse vlak resoneert. De laatste jaren heeft menig leven in het teken gestaan van grote veranderingen, niet zelden gepaard met chaos, crisis en transformatie. De mysterieplaneten, Uranus, Neptunus en Pluto spelen, astrologisch gezien dan, in deze een grote rol. De mysterieplaneten representeren het ongrijpbare, het mystieke, transpersoonlijke, het onvoorspelbare en het ondoordringbare en dit is voor mij een grote inspiratiebron.

Met de ontdekking van Uranus was Saturnus niet langer meer de laatste planeet in ons zonnestelsel. Saturnus is nog wel met het blote oog te zien, maar Uranus is dit bijvoorbeeld niet. Ten tijde van de ontdekking van Uranus was er de nodige turbulentie in de wereld, waaronder de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog en later volgde de Franse revolutie. Toen Pluto in 1930 werd ontdekt speelde er ook van alles en dit resoneert weer met de thematiek die deze kleine planeet vertegenwoordigt (o.a. machtsmisbruik, dood, transformatie). De ontdekking van belangrijke planeten loopt vaak synchroon met bepaalde ingrijpende gebeurtenissen op aarde. Nu is er niets nieuws onder de zon, dus kun je stellen dat het collectieve bewustzijn er op dat moment rijp voor is.

Inmiddels wemelt het van de asteroïden of planetoïden, centaurs en dwergplaneten in ons zonnestelsel en komen er nog altijd nieuwe bij. De vraag hierbij is: ‘Wat doe je hiermee op het astrologische vlak?’ Menig astroloog heeft zich in de uitwerking ervan verdiept en betrekken deze nieuwe objecten bij hun duidingen. Soms vraag ik mij af of dit nog wel werkbaar is. Zelf werk ik naast de gangbare planeten ook met Cheiron en volg ik al geruime tijd de dwergplaneet Ceres. Inmiddels is hier Sedna bijgekomen. Zij is overigens een heel vreemde eend in de bijt. Sedna is vernoemd naar de zeegodin van de Inuit die heerst over de koude poolzee. En naar verluidt omdat de dwergplaneet zo ver van de zon verwijderd is dat het er enorm koud is. Verder is het opmerkelijk dat er bij de benaming geen gebruik is gemaakt van de Griekse of Romeinse mythologie, maar van een godin uit de Inuitmythologie.

De dwergplaneet Sedna behoort waarschijnlijk tot de binnenste Oortwolk, maar ze kan ook van buiten ons zonnestelsel komen. Haar omloop is 11.500 jaar, en hiermee kun je haar invloed zéker niet persoonlijk duiden. Zoals ik het zie gaat het hier om de energie van een tijdperk, of misschien wel over onze evolutie als mensheid. Nu was ik wel op de hoogte van het bestaan van Sedna, maar het resoneerde nog niet op een dieper niveau. Op de dag dat hier verandering in kwam, maakte Uranus een exacte conjunctie met Sedna in mijn geboortehoroscoop. Een plotselinge doorbraak in bewustzijn zou je kunnen zeggen. Momenteel bestudeer ik waar de dwergplaneet Sedna astrologisch voor staat, of en hoe haar energie te duiden is. Hoe dan ook vertegenwoordigt de energie van Sedna het ongrijpbare, transpersoonlijke, onnoembare en ondoordringbare en kun je wederom de vraag stellen hoe je hiermee om zou moeten gaan.

Deze vraag laat zich niet zo eenvoudig beantwoorden. Met de intrede van Neptunus in het eigen teken Vissen in 2012 heeft zich voor ons mensheid een nieuwe bewustzijnslaag ontvouwen. De scheidslijn tussen het oude vertrouwde en het nieuwe, nog ongeziene is sterk aan het vervagen. Sluier na sluier wordt opgelift. Mensen worden gevoeliger en staan meer open voor nieuwe dimensies. Neptunus heerst onder meer over het mystieke, spiritualiteit, het ongrijpbare, dromen, hogere dimensies, maar ook over chaos, wanhoop, illusies en teleurstellingen. In mijn beleven zijn de grenzen zoals wij deze voorheen kenden sterk aan het vervagen. En dan bedoel ik op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, psychisch en spiritueel.

Dat geeft aan de ene kant veel onzekerheid en verwarring te zien als je de energie van Neptunus persoonlijk probeert te maken. Als je durft mee te stromen met het leven, dan kan deze ongrijpbare energie voor je gaan werken. Dit is de magie van het leven door het diepe vertrouwen te hebben dat alles wat je nodig hebt voorhanden is. Dat klinkt in eerste instantie mega zweverig, maar de ervaring leert dat je het leven op een mentale wijze niet naar de hand kunt zetten.

Dit is mede de reden waarom ik mijn blog een andere inhoud wil meegeven. Bijna 7 jaar heb ik artikelen geschreven over wat er zich allemaal aan de hemel afspeelde, en wat de impact ervan op ons leven zou kunnen zijn. Dit heb ik uiteraard met veel plezier gedaan, en ook heb ik er veel van geleerd. Nu ben ik op een punt gekomen dat het mij niet langer voed om het kosmische weerbericht verder uit te diepen. Sterker nog, ik ben van mening dat je je eigen wereld schept, en dat je krijgt aangereikt wat je nodig hebt om bewust te worden. Dit is uiteraard voor iedereen anders, omdat geen enkele weg hetzelfde is.

boeddha

Verder vind ik het schrijven over louter astrologische gebeurtenissen te statisch. Planeten duiden namelijk en dwingen niet. Anders gezegd: de geboortehoroscoop is een kosmische blauwdruk en alles valt en staat met hoe bewust je in het leven staat. Waar de een alles uit het leven haalt, met veel vallen en opstaan, laat de ander veel liggen en dit kun je niet van een horoscoop aflezen. De rijke symbolentaal van de astrologie heeft dan ook veel meer te bieden dan enkel een reisplan om door het leven te navigeren. De kans bestaat namelijk dat je je teveel door de sterren laat leiden, wat angst en onzekerheid geeft. Belangrijker is om naar je hart te luisteren en op je intuïtie te varen. Alles is in beweging, en door het leven te leven krijg je de kans om te veranderen en te groeien.

De komende maanden ga ik onderzoeken hoe ik mijn blog een andere invulling kan geven. Laat ik voorop stellen dat astrologie de rode draad van mijn artikelen blijft. Het is echter mijn bedoeling om hieraan meer inhoud en diepte mee te geven, meer stof tot nadenken en navoelen. Meer vanuit mijzelf en minder vanuit het kosmische spoorboekje. Wie zich hierin kan vinden nodig ik van harte uit om mijn blog te blijven volgen. Verder wil ik ook langere artikelen over bepaalde (astrologische) thema’s gaan schrijven, die tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar zijn. Het uiterlijk van dit blog gaat ook veranderen, en daar ga ik deze zomer eens fijn op broeden. Kortom, wat was is niet meer en wat volgt is in ontwikkeling 😉


Alles wat we zijn is het resultaat van wat we dachten.
Blijf niet hangen in het verleden, droom niet van de toekomst,
maar concentreer je geest op het huidige moment.
Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde.
Sluit daar vrede mee en alles komt goed.

Boeddha

 

Ilse C. ten Berge  20-6-2018

Transformatieprocessen in 2018

Op 20 maart 2018 vond de lente-equinox plaats en loopt de Zon in Ram. Dit is niet alleen het begin van de lente, maar markeert ook het begin van een nieuw astrologisch jaar. Het startschot voor het nieuwe begin valt echter samen met de Nieuwe Maan in Ram op 16 april 2018. Mercurius heeft namelijk geruime tijd retrograde gelopen in het ongeduldige teken Ram, en loopt sinds 15 april weer recht. Toch duurt het altijd een paar dagen voordat de energie er goed op zit, en de zaken weer worden vlot getrokken. De energie die van een Nieuwe Maan uitgaat is ook altijd behoedzaam, al valt deze Nieuwe Maan conjunct Uranus in Ram! Dit geeft de langverwachte nieuwe start een tamelijk onvoorspelbaar karakter mee. Mocht je al geruime tijd de sprong wil maken naar een nieuw begin, dan geeft de kosmos je de komende weken een onverwachte duw in de goede richting. Uranus is onvoorspelbaar, revolutionair en in het teken Ram ook bijzonder eigengereid.

Op dit blog schrijf ik regelmatig over de transformatieve krachten die Uranus en Pluto vertegenwoordigen. Uranus in Ram en Pluto in Steenbok maken namelijk nog altijd een krachtige verbinding met elkaar, ook al staan ze niet langer meer in een exact vierkant (hoek van 90 graden) aan de hemel. Telkens als de snellere planeten alsook de Maan en de Zon in kardinale tekens staan (dus Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok) wordt het vierkant tussen Uranus en Pluto weer geactiveerd. Dit werkt zeker nog altijd ontwrichtend uit, ook al hebben we inmiddels wel leren navigeren met deze energieën. Dit gezegd hebbend, we konden ook niet anders want transformatie is niet iets wat je vrijwillig opzoekt. De mens leert nog altijd het meeste door een crisis en niet als het leven op een kabbelende wijze aan je voorbij trekt.

In mijn beleven laat de kracht van Neptunus zich ook niet onderschatten. Zeker niet, nu deze planeet in Vissen loopt (= eigen teken). De ongrijpbare energie van Neptunus laat je de oneindige diepte van de oceaan in glijden waar je de grip op de zaken verliest. Uranus, Neptunus en Pluto zijn mysterieplaneten. Hun krachten laten zich niet beteugelen op het persoonlijke vlak. Je kunt ook niet voorspellen hoe hun uitwerking zal zijn. Wel laten de grote lijnen zich duiden als leidraad. Dat neemt niet weg dat je hoe dan ook door het proces heen moet. Het blijft een kwestie van ervaren, soms schoksgewijs en onvoorspelbaar (Uranus), soms door lijden (Neptunus) of je wordt genadeloos de onderwereld ingetrokken (Pluto). Neptunus vormt de brug tussen Uranus en Pluto. Met andere woorden: revolutionaire krachten kunnen via onthechting omgezet worden in transformerende krachten. Uranus verbreekt de oude vorm. Neptunus onthecht en laat los. En Pluto daalt vervolgens af naar de onderwereld om wat daar nog aanwezig is te kunnen transformeren.

De wereld om ons heen is sinds de intrede van Pluto in Steenbok loopt (2008), Uranus in Ram (2010) en Neptunus in Vissen (2012) drastisch veranderd. De laatste jaren zijn de piketpaaltjes uitgezet voor de overgang van een oude naar een nieuwe wereld. De onzekerheid en chaos die met dit proces gepaard gaat, blijft in mijn beleven ook de komende tijd een vast onderdeel van ons bestaan. Op de smeulende resten van een oude wereld moet immers een nieuwe wereld worden opgebouwd. En dat is het landschap dat zich voor ons uitstrekt. Hoe deze wereld er vervolgens uit zal gaan zien is aan onszelf, en onze bereidheid om op een hoger niveau van bewustzijn te gaan vibreren. Het positieve hiervan is dat we zowel individueel als collectief de mogelijkheid hebben om de poort naar een hoger bewustzijn open te zetten.

In die zin weerspiegelen de bewegingen van de mysterieplaneten aan de hemel de wijze waarop een oude wereld plaatsmaakt voor een nieuwe. Hoe we ons denken kunnen verruimen door niet langer op het lagere mentale, emotionele level mee te vibreren. Ofwel door vanuit ons hart te gaan leven en het lagere bewustzijn te transformeren. Astrologie is in deze niets anders dan een instrument. Je kunt nu eenmaal alleen jezelf inwijden in de magie van het mede-schepper zijn. In mijn optiek verkeren we nu in een tijdperk van ontwaken en werkelijk wakker zijn, waarbij onze ogen en oren geopend worden om écht te gaan zien en horen. En dit transformatieproces zal ook in 2018 onverminderd doorgang vinden.

In de baan tussen Saturnus en Uranus beweegt zich de asteroïde of centaur Cheiron. De gewonde genezer, zoals hij ook wel wordt genoemd, houdt astrologen sinds zijn ontdekking in 1977 bezig. Strikt genomen is Cheiron geen planeet, maar zijn uitwerking is zeker niet minder. Het voelt alleen anders aan is mijn persoonlijke ervaring. Cheiron is verbonden met de wond van de ziel. Dit is uiteraard een vaag begrip, maar je zou het ook kunnen duiden als een collectieve ‘last’ die zich niet laat uitwissen. Het is aanwezig, je kunt er niet omheen, het gaat niet weg, wel kun je het leren accepteren. Cheiron helpt je een brug te slaan naar een hoger niveau van bewustzijn, waarbij je iets wezenlijks van jezelf opgeeft of achterlaat. Het is een offer dat je brengt, zoals Cheiron zijn onsterfelijkheid inruilde om te kunnen sterven nadat hij ongeneeslijk gewond was geraakt.

Cheiron loopt sinds 2011 in het teken Vissen en wijst op een collectieve verwonding met betrekking tot pijn en bijbehorend lijden. Wie geboren is in de periode dat Cheiron in Vissen liep (1960 – 1968) kan moeite hebben (gehad) met de harde realiteit van het leven, heeft dit als overweldigend ervaren, zeker in de vroege jeugd. Het kan ook gevoelens van escapisme aanwakkeren of een gevoel er niet te mogen zijn. De genoemde generatie heeft de laatste jaren zijn of haar Cheiron-return doorgemaakt of zit er nog middenin. De periode dat Cheiron terugkeert op zijn geboortepositie is een belangrijk keerpunt in je leven. Niet zelden brengt deze terugkeer onderdrukte emoties naar boven om deze op een hoger niveau van bewustzijn, ofwel op hartniveau, te brengen.

Cheiron loopt nu op de allerlaatste graad in Vissen en gaat op 17 april 2018 al even in het teken Ram lopen, om van eind september 2018 tot half februari 2019 nog even in Vissen terug te keren. Cheiron nodigt ons dus allemaal uit om een brug te slaan naar een nieuwe wereld door oude pijn en lijden los te laten. Als je namelijk gaat aanvaarden dat je een karmische wond met je meedraagt, kan er op een dieper niveau bevrijding ontstaan. Wie geïnteresseerd is in een heldere uiteenzetting over Cheiron, raad ik aan om het artikel ‘Wounding and the will to live’ van Liz Greene te lezen. Cheiron in Ram gaat ongetwijfeld anders aanvoelen, omdat dit verbonden is met thema’s als identiteit, zelfbewustzijn, daadkracht en dergelijke. Persoonlijk vraag ik me af wat dit gaat doen, temeer omdat Ram ook met strijd te maken heeft. We gaan het ervaren….

Er gebeurt de komende tijd nog meer wat van grote impact is op het collectieve bewustzijn. Allereerst gaat Uranus op 15 mei 2018 in het teken Stier lopen. Vanaf eind april beweegt Uranus zich over de kritische graad (29 graden) wat altijd crisisachtig verloopt. Eerder schreef ik al over Uranus in Stier en welke thema’s mogelijkerwijs naar voren kunnen komen. Uranus heerst over technologie en Stier onder andere over geld (cryptogeld), aandelenmarkten en banken. Dus kunnen we revolutionaire veranderingen op dit vlak verwachten. Maar Stier heerst ook over voedsel. Wellicht dat het kweken van vlees (yuk) een revolutionaire vlucht gaat maken. Halverwege 1934 tot begin 1942 liep Uranus ook in Stier, een periode van economische ontwrichting en verlies van persoonlijk eigendom op grote schaal. Hierbij wil ik niet suggereren dat dit nu ook weer zo uitwerkt, maar het begrip materiële zekerheid wordt de komende jaren ongetwijfeld op de proef gesteld.

Saturnus loopt sinds 20 december 2017 in Steenbok. Persoonlijk vind ik deze transit heel constructief uitwerken, in die zin dat je veel werk kunt verzetten wat ook duurzaam is. Saturnus gaat op 18 april 2018 retrograde lopen, waarmee het tijd is voor innerlijke structuren en niet langer voor uiterlijke structuren.

Tenslotte gaat Pluto op 22 april 2018 retrograde lopen, en mogen we ervan uitgaan dat, zeker in het licht van wat ik hierboven schreef, onze persoonlijke transformatie zich weer verder gaat verdiepen!

Ilse C. ten Berge  15-4-2018


Nothing Gold Can Stay

Nature’s first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leaf’s a flower;
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.

Robert Frost

Saturnus in Steenbok 2017 – 2020

Aan het einde van 2017 vinden er een aantal belangrijke gebeurtenissen plaats aan de hemel. Op 18 december is er een nieuwe Maan in Boogschutter. Op 20 december gaat Saturnus in Steenbok lopen tot eind 2020. Bijzonder is dat op 21 december om 17:29 de winterzonnewende plaatsvindt én de Zon een conjunctie met Saturnus maakt: het begin van een nieuwe cyclus. Verder gaat op 23 december Mercurius weer direct lopen in het toekomstgerichte Boogschutter. En op 25 december verruilt Venus dit vurige teken voor het zakelijke Steenbok. Kortom, er is veel in beweging!

Saturnus is de planeet van verantwoordelijkheid, autoriteit, regels, structuren en dergelijke. Hij is de ‘harde’ leermeester en heer van Karma. Onder invloed van Saturnus word je aan het werk gezet en moet je je verantwoordelijkheid nemen. Saturnus heerst over het teken Steenbok en staat hier ijzersterk! De energie die van het aardeteken Steenbok uitgaat is dan ook actiegericht. Steenbok is zakelijk, ambitieus, efficiënt, pragmatisch, doelgericht, plichtsgetrouw, verantwoordelijk, nuchter en sober. In negatieve zin is Steenbok koud, kil, materialistisch en schuwt het niet om over lijken te gaan. Steenbok heerst ook over reputatie en aanzien. Wie wetten en regels willens en wetens genegeerd heeft kan naming and shaming verwachten. Steenbok timmert gestaag aan de weg, maar aan de top is het eenzaam.

In mijn laatste artikel heb ik al aangehaald dat de periode dat Saturnus in Steenbok loopt in het teken van versobering zal staan. Steenbok is back to basic. De transit van Saturnus kun je in dit perspectief niet los zien van die van Pluto. Sinds Pluto in 2008 in Steenbok loopt, worden er namelijk in rap tempo maatschappelijke structuren afgebroken en daar zien we elke dag de gevolgen van.

De samenleving wordt steeds zakelijker en de mens steeds individualistischer (Uranus in Ram). Ook komt er steeds meer regelgeving wat onder andere leidt tot zorgval en armoedeval. Pluto haalt de onderste steen boven en confronteert ons met onze eigen schaduw. Een zielloze samenleving is het gevolg, tenminste als we niet bereid zijn om vanuit ons hart te leven. De volgende animatie, die echt de moeite waard is om te bekijken, laat dit op confronterende wijze zien.

Saturnus is geen boeman, zeker niet. Als je met de genade meewerkt kun je heel wat bewerkstelligen onder zijn invloed. Met Saturnus in eigen teken verwacht ik dat er heel wat spijkers met koppen geslagen kunnen worden. Tenminste als je van doelgerichtheid en hard werken houdt. Steenbok betekent stap voor stap, het gaat niet snel, maar duurzaam is het wel. In de periode dat Saturnus in Steenbok loopt kan een nieuwe structuur worden neergezet waar deze met Pluto in Steenbok is afgebroken. Dit zie ik overigens niet zo snel gebeuren, en vermoedelijk moet Saturnus eerst voorbij Pluto zijn geweest. En zoals ik al eerder schreef wordt de conjunctie van Saturnus en Pluto in januari 2020 een belangrijk kantelpunt. Maar daarover later meer.

Momenteel bevindt Saturnus zich op de laatste ofwel kritische graad in Boogschutter. Dit is altijd een crisismoment. Hier balt zich als het ware alle energie samen, en komt het erop aan om de lessen van Saturnus in Boogschutter geïntegreerd te hebben. Dat wil zeggen: heb je een fundament onder je levensvisie gelegd? Heb je voldoende vertrouwen in de toekomst om efficiënter en economischer met je middelen om te gaan. Ben je de afgelopen jaren innerlijk wijzer geworden? Sta je voor wie je bent, en geloof je in je eigen kracht? Kun je je eigen grenzen stellen? Jupiter, de heerser van Boogschutter, loopt in Schorpioen en versterkt hiermee het crisisgevoel en de urgentie om de juiste keuzes te maken. Mars die ook in het wantrouwige Schorpioen loopt gooit er nog een schepje bovenop. Welke weg sla je in? De laatste hindernis is nu in zicht: waag de sprong in het diepe vanuit een diep en verankerd innerlijk vertrouwen.

Vanaf 20 december wordt het gevoel van crisis en urgentie anders. Saturnus staat in Steenbok als een huis: realisme en een nuchtere kijk op de zaken dringen zich meer op de voorgrond. Het crisisachtige van Jupiter in Schorpioen wordt hiermee niet minder, maar is niet langer verbonden met Saturnus. Verder vormen Jupiter en Neptunus in 2018 nog tweemaal een driehoek aan de hemel, wat ook een verzachtende invloed heeft. Maar we zijn nog niet verlost van de spanning die Uranus in Ram en Pluto in Steenbok oproepen, ook al wordt dit steeds minder. In mei 2018 gaat Uranus al even in Stier lopen, en dit gaat zeker niet ongemerkt voorbij. Ik verwacht revolutionaire veranderingen met betrekking tot het bankwezen, geldstromen, onroerend goed en andere zaken die onder het teken Stier vallen. De kans is groot dat chartaal geld (cash geld) gaat verdwijnen. Alternatieven zoals de Bitcoin (cryptogeld) zijn al jaren virtueel in omloop en geven met Saturnus op de kritische graad in Boogschutter een hype te zien.

Met Saturnus, Pluto en straks ook Uranus in een aardeteken gaat er kosmisch gezien een andere wind waaien. Het gaat allemaal niet meer zo snel, en het realisme keert weer terug in de samenleving. Onder invloed van Saturnus in Boogschutter is er toch weer de nodige lucht in de economie gekomen. Neem alleen maar de huizenprijzen die in bepaalde delen van het land tot recordhoogte zijn gestegen. Deze trend gaat in 2018 ongetwijfeld veranderen.

Het is overigens veelzeggend dat er sprake is van een enorme groei van de voedselbanken en kringloopwinkels in Nederland. Er komt binnenkort zelfs een documentaireserie over het succes van de kringloopwinkels. Wat mij betreft geheel passend bij de transit van Pluto in Steenbok. Met Saturnus in Steenbok komen er ongetwijfeld meer initiatieven die gericht zijn op efficiëntie, spaarzaamheid en duurzaamheid. Een welkome ontwikkeling lijkt mij. Zo verwacht ik dat er in aanloop tot de intrede van Pluto in Waterman al een begin wordt gemaakt van wat ik noem een sterk gefragmenteerde samenleving. Er zullen clusters ontstaan van gelijkgestemden (Waterman) die contact met elkaar onderhouden via onderling met elkaar verbonden netwerken. Nu zie je ook steeds meer mini-samenlevingen ontstaan van kleine groepen mensen die een zelfvoorzienende micro-economie (Steenbok) hebben gecreëerd. En voornamelijk omdat ze zich niet langer gesteund voelen door de overheid, en de kosten van onder andere energie de pan uit rijzen.

Mercurius loopt nog tot 22 december retrograde en op 10 januari 2018 is de schaduwperiode voorbij. Dit impliceert dat het werkelijke startschot voor het nieuwe jaar dan pas klinkt waarna allerlei plannen doorgang vinden die nu nog vertraging oplopen. Tot die tijd is het verstandig om pas op de plaats te maken en introspectie te plegen. De winterzonnewende op 21 december is dan ook een belangrijk moment om stil te staan bij wat er allemaal gepasseerd is in het afgelopen jaar. En dat is heel wat! Er zijn belangrijke eclipsen geweest, waarbij we afscheid hebben moeten nemen van het uitgediende in ons leven teneinde het nieuwe op ons pad te kunnen verwelkomen.

Dit moment is bij uitstek geschikt om tevens vooruit te kijken. Zeker met de nieuwe Maan in Boogschutter kun je de juiste intenties voor de toekomst het universum insturen. Wat wil je in het nieuwe jaar verwelkomen? En wat wil je in het nieuwe jaar loslaten? Waar wil je in het nieuwe jaar in jezelf aan werken? Voor mij en mijn familie een mooie traditie om met de winterzonnewende samen te mediteren, onze wensen te verbranden en te zien wat er allemaal gerealiseerd is van de intenties van vorig jaar. Persoonlijk geloof ik in de kracht van de zuivere intentie, zeker als dit in het hart goed voelt. Alles wat je werkelijk nodig hebt stroomt dan vanzelf naar je toe…

Ik wens jullie een inspirerend en liefdevol 2018!

Ilse C. ten Berge  18-12-2017

Jupiter in Schorpioen

De evolutie verloopt via diverse cycli, deze grijpen in elkaar en laten een ogenschijnlijk repeterend patroon zien. Toch is geen enkele cyclus hetzelfde, zoals geen seizoen aan elkaar gelijk is. De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan, en met het vallen van de bladeren maken we ons langzaam op voor de winter die gaat komen. De komende maanden staan in het teken van reflectie, innerlijk werk en het loslaten van wat de laatste maanden op ons pad kwam. Het is tijd voor bezinning op een dieper niveau, zeker met de intrede van Jupiter in Schorpioen op 10 oktober 2017. De planeet van expansie verblijft vervolgens in het crisisachtige en transformatieve Schorpioen tot en met 8 november 2018.

Jupiter and moons

Jupiter is een fascinerende planeet, en is met het blote oog aan de hemel te zien als een heldere ster. Na een reis van bijna vijf jaar is ruimtesonde Juno om een baan rond Jupiter gekomen en heeft gedurende deze missie prachtige foto’s van het hemellichaam gemaakt. Echt de moeite waard om te bekijken. Op Jupiter woedt overigens al meer dan 300 jaar een enorme storm die waar te nemen is als een grote rode vlek. Wat mij betreft zegt dit veel over het karakter van Jupiter.

In de astrologie is Jupiter onder andere de planeet van de hogere wijsheid en expansie. Jupiter is verbonden met optimisme, groei en overvloed, maar ook met reizen, religie en spiritualiteit. In de persoonlijke horoscoop duidt Jupiter ook aan hoe we onze ‘innerlijke dokter’ kunnen gebruiken, dat wil zeggen op welke wijze je jezelf kunt genezen. Een bijzondere methode om genezing te bewerkstelligen is met behulp van authentieke Tibetaanse klankschalen. Deze bestaan uit een legering van zeven metalen. De planeet Jupiter wordt in deze samenstelling vertegenwoordigd door tin, dat een eigen toonfrequentie heeft. De diverse metalen zijn weer verbonden met de zeven klassieke planeten, de zeven chakra’s en zeven tonen (bron: http://www.anima-una.nl). Op deze website wordt dieper ingegaan op de specifieke kenmerken van de diverse trillingen van deze metalen. De Fis-toon van Jupiter bevordert vervolgens de mystieke beleving of goddelijke kern en heeft een genezende werking op het hogere niveau van bewustzijn.

Jupiter wordt ook wel voorgesteld als de grote weldoener of brenger van geluk. Dit behoeft wel enige nuancering. Geen enkele planeet ‘doet’ namelijk iets, omdat de planeten aan de hemel de energiepatronen in en om ons heen reflecteren. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons leven, en creëren hiermee ook alle dynamiek en hectiek op onze levensweg. Een belangrijke transit van Jupiter kan zeker samenvallen met een kans op je pad, maar we moeten deze zelf pakken. Wel is het mij opgevallen dat menig overlijden gepaard gaat met een belangrijke transit van Jupiter in de geboortehoroscoop. In die zin is Jupiter een belangrijke schakel als het gaat om bewustzijnsgroei. Verder vergroot Jupiter alles uit zowel in positieve als negatieve zin.

Jupiter ging ruim een jaar geleden het relatieteken Weegschaal binnen. Dit is zeker niet onopgemerkt gebleven! In verbinding met Uranus en Pluto is er in ieders leven veel op de kop gezet, en hebben we telkens de balans moeten zoeken of hervinden tussen revolutionaire en transformatieve krachten. Jupiter heeft her en der de boel flink opgeblazen, wat de nodige inspanning heeft gekost om bij jezelf te blijven en niet in de overdrive te gaan. De laatste oppositie tussen Jupiter in het relatieteken Weegschaal en Uranus in het individualistische Ram op 28 september 2017, viel samen met Pluto in het zakelijke teken Steenbok (direct). Dit was een belangrijk keerpunt, de kaarten zijn opnieuw geschud, en hiermee is de toon gezet voor de intrede van Jupiter in Schorpioen.

Het is nog niet zolang geleden dat Saturnus nog in Schorpioen liep. Nu is dat wel een andere energie, maar de thematiek van Schorpioen blijft hetzelfde. Je kunt verwachten dat met Jupiter in dit ondoorgrondelijke teken de nog verborgen waarheid (denk hierbij aan zaken als geheimen, spionage, detectives, complottheorieën en dergelijke) nu aan het licht komt. Jupiter gaat immers over ‘de waarheid’. Onderwerpen zoals seks, obsessies en allerhande taboes worden breed in de media uitgemeten, zowel waarheid als onwaarheid, want Jupiter vergroot alles uit. Wellicht dat we na de ‘gezonde voedselhypes’ (Jupiter in Maagd) een revival van de dieptepsychologie kunnen verwachten.  Schorpioen gaat ook over grote sommen geld en het geld van anderen. Jupiter in Schorpioen kan een erfenis betekenen of een enorme belastingaanslag. Schorpioen gaat ook over de dood en regeneratie: de feniks die uit de as herrijst.SchorpioenSchorpioen als waterteken is verbonden met gevoelens en emoties. Als Jupiter door de diepe wateren van Schorpioen trekt, dan blijven deze niet onberoerd. Jupiter kan de aanzet geven om op een dieper level in contact te komen met deze gevoelens en emoties. Althans, we kunnen de moed vatten om hiervoor open te staan en ermee aan de slag te gaan. De kracht van Jupiter in Schorpioen is om deze diepere, nog onbegrepen, emoties aan de oppervlakte te laten komen ten einde te kunnen genezen. Jupiter vormt gedurende zijn reis door Schorpioen een driehoek met Neptunus in Vissen en een sextiel met Pluto in Steenbok. Goed gereedschap om op een dieper niveau bewust te worden of te genezen.

Pluto is de moderne heerser van het teken Schorpioen, waar Mars klassiek over heerst. Dit betekent dat Jupiter in Schorpioen geregeerd wordt door Pluto en Mars. Dit geeft aan dat zolang Jupiter in Schorpioen loopt de thematiek of kleuring mede door Pluto in Steenbok en Mars in de diverse tekens bepaald wordt. Pluto is verbonden met de dood van het oude en transformatie. Mars is de planeet van actie en daadkracht, maar ook de god van de oorlog. Dit geeft Jupiter in Schorpioen nog meer intensiteit! De energie is dus heel anders van aard dan wat Jupiter in Weegschaal laat zien. Hier heerst Venus immers over. Venus is een veel zachtere energie, en staat onder meer voor wat we waarderen (ook geld en materie), hoe we ons verbinden en waartoe we ons aangetrokken voelen. Verder is Venus ook verbonden met creativiteit, kunstzinnige talenten, schoonheidsbeleving, smaak, liefdesleven en dergelijke.

Zolang Saturnus nog in Boogschutter loopt is Jupiter de heerser van Saturnus. Dit betekent dat Jupiter in Schorpioen de zwaargewichten Saturnus en Pluto met elkaar verbindt. Dat is veelzeggend! Houdt ook voor ogen dat Saturnus op 21 december 2017 in Steenbok gaat lopen. Het zakelijke teken waar Pluto sinds 2008 de scepter zwaait. In december 2020 komen Saturnus en Pluto vervolgens conjunct te staan*. Deze samenstand is een belangrijk moment, en dat gaan we op wereldniveau echt wel merken. Tevens start er dan weer een nieuwe langdurige cyclus tussen beiden planeten. Maar meer hierover in een ander artikel. Kortom, we gaan het komende jaar niet alleen de diepte in (Jupiter in Schorpioen), er komen tevens sobere tijden (Saturnus in Steenbok) aan.

Tot slot is Jupiter ook de planeet van overdrijving, en in deze cartoon wordt dit wel aardig verbeeld.

Ilse C. ten Berge  9-10-2017

* Over het keerpunt jaar 2020 en daarna, de cycli die hiermee verband houden en hoe we dit in ons persoonlijk leven kunnen integreren volgt te zijner tijd een e-book

Loslaten, en een voorzichtig nieuw begin

De totale zonsverduistering op 22 augustus 2017 vond plaats op 28°53 Leeuw. Zoals ik al eerder schreef is een zonsverduistering altijd een nieuw begin, maar moet je eerst het nodige loslaten voordat je verder kunt. Niets is minder waar, en persoonlijk vond ik dit een hele krachtige eclips. Er is veel losgemaakt waardoor de kaarten opnieuw zijn geschud. Een voorzichtig nieuw begin is gemaakt!

De volle Maan van 6 september 2017 in Vissen heeft nog wel een flinke duit in het zakje gedaan. Er is het nodige aan het licht gekomen, wat ten tijde van de eclips nog onder het oppervlak broeide. Vissen is het laatste teken van de zodiac, en loslaten van het oude is dan ook het devies.

Mercurius, onder andere de planeet van communicatie en informatie, activeert op 7 en 8 september 2017 nogmaals de eclipsgraad. Ook nu krijgen we te maken met de nodige ‘after shocks’ en komt er informatie aan het licht waarmee we onze persoonlijke eclips-puzzel compleet kunnen maken. Mercurius loopt nog in Leeuw, en heeft het hart op de tong. Waak wel voor onnodige drama’s!

Op 10 september 2017 gaat Mercurius vervolgens in Maagd lopen, waar het thuishoort. Tezamen met Mars (ook in Maagd) hebben we de nodige tools in handen om orde te scheppen in de chaos. Ik vermoed dat dit ook hard nodig is. De laatste twee maanden is er veel gebeurd, en soms heb je gewoon niet voldoende tijd om het allemaal te verwerken. De komende tijd kan het dieper zinken en een plaats krijgen. Op 19 september passeert Venus in Leeuw vervolgens de eclipsgraad. Wellicht dat dit de innerlijke harmonie verder herstelt.

Op 20 september 2017 volgt een nieuwe Maan in Maagd. En op 22 september 2017 is vervolgens de herfstequinox, en laten we de zomer achter ons.

Harvest Time in France – James T. Harwood

 

Ilse C. ten Berge  7-9-2017

Astrologie in augustus en september 2017

De eclipsen liggen dan wel achter ons, de uitwerking ervan is nog altijd sterk voelbaar. De maand augustus is een intense maand, en met deze intensiteit hebben we nog tot half september 2017 te maken. En er komt zeker nog het nodige naar buiten dat teruggrijpt op de eclipsen. Nu Mercurius in Maagd loopt, is een praktisch overzicht dan ook wel passend met de belangrijkste astrologische gebeurtenissen van augustus en september 2017 op een rijtje:

 • 7 augustus 2017:             Maansverduistering op 15 graden Waterman
 • 12 augustus 2017:           Mercurius retrograde op 11 graden Maagd
 • 22 augustus 2017:           Totale zonsverduistering op 28°53 graden Leeuw
 • 24 augustus 2017:           Zon in Maagd
 • 25 augustus 2017:           Saturnus direct op 21 graden Boogschutter
 • 26 augustus 2017:           Venus in Leeuw
 • 26 augustus 2017:           Mars conjunct de noordknoop op 23 graden Leeuw
 • 26 augustus 2017:           Zon conjunct Mercurius op 4 graden Maagd
 • 31 augustus 2017:           Mercurius retrograde in Leeuw

 

 • 2 september 2017:          Mars activeert eclipspunt op 28 graden Leeuw
 • 2 september 2017:          Mars in Leeuw driehoek Uranus in Ram
 • 3 september 2017:          Mercurius conjunct Mars op 28 graden Leeuw
  (= let op belangrijke informatie m.b.t. kwesties rond totale zonsverduistering)
 • 5 september 2017:          Mercurius weer recht op 28 graden Leeuw
 • 5 september 2017:          Mars in Maagd
 • 6 september 2017:          Volle Maan op 14 graden Vissen conjunct Neptunus!
 • 7-8 september 2017:       Mercurius activeert eclipsgraad!
 • 16 september 2017:        Mercurius conjunct Mars op 7 graden Maagd
  (= let op belangrijke informatie m.b.t. kwesties rond de totale zonsverduistering)
 • 19 september 2017:        Venus activeert eclipspunt op 28 graden Leeuw
 • 19 september 2017:        Mercurius op 11 graden Maagd – einde schaduwperiode

 

Sunflower 001

 

Ilse C. ten Berge  26-8-2017