Maagd en het eclipsseizoen

Op 22 augustus 2016 is de Zon het teken Maagd binnen gegaan, waarmee er aan het jaarlijkse Leeuw-seizoen weer een einde is gekomen. De warmte en creativiteit van het teken Leeuw hebben we kunnen integreren en nu is de focus gericht op het ijverige teken Maagd. En niet zonder reden! Mercurius loopt al sinds 30 juli 2016 in Maagd en blijft hier nog geruime tijd. De snelle planeet gaat op 30 augustus 2016 retrograde lopen en verlaat Maagd pas op 7 oktober 2016. Ons denken en handelen staat dus al die tijd onder invloed van Maagd. En deze energie wordt nog eens versterkt doordat de Zon, Mercurius, Venus en Jupiter een stellium aan de hemel vormen.

The annual Virgo season
Maagd richt zich op het praktische nut van de dingen. En focust zich op de details om het te verfijnen, te analyseren dan wel te verbeteren. Maagd bekijkt alles met een kritische blik. Ook thema’s als werk, vakmanschap, gezondheid, dienstbaarheid en voeding staan in de schijnwerpers. Een teveel aan Maagd-energie kan paniekerig, angstig en zenuwachtig maken. Maagd is een bezige bij en wil zich graag nuttig maken. We kunnen de komende tijd een en al bedrijvigheid verwachten. Maagd is goed in het scheppen van orde in de chaos, waarbij het belangrijk is om jezelf niet in het teveel aan details te verliezen. Anders gezegd: doe wat je kunt doen binnen je mogelijkheden en laat de rest los. Zeker als dit niet langer bij je hoort of niet meer op jouw frequentie resoneert.

Dat we de komende tijd zoet zijn met verfijnen, uitzuiveren, opruimen, werk en onze gezondheid mag duidelijk zijn. Daarbij is het belangrijk te weten dat er op 1 september 2016 een zonsverduistering (Nieuwe Maan) op 9 graden Maagd plaatsvindt. Op 16 september volgt een maansverduistering (Volle Maan) op 24 graden Vissen. Het laatste vierkant tussen Saturnus in Boogschutter en Neptunus in Vissen (pffff) vindt vervolgens op 10 september 2016 plaats. Saillant detail is dat dit vierkant op de eclipsgraad is!

Niet onbelangrijk is dat op 13 augustus 2016 Saturnus direct is gaan lopen. Hiermee kunnen we weer aan uiterlijke structuren werken. En door onze verantwoordelijkheid te nemen worden zo vele zaken vlot getrokken. Mars maakt op 24 augustus 2016 een conjunctie met Saturnus op 9 graden Boogschutter. Dit is dus een belangrijke graad de komende tijd. Het markeert het begin van een nieuwe 2-jaarlijkse cyclus, en ditmaal in het toekomstgerichte Boogschutter. De afgelopen twee jaar stonden in het teken van de cyclus van Mars-Saturnus in Schorpioen. Het zal niemand spijten dat deze cyclus is afgerond.

De dagen voorafgaand aan de Mars-Saturnus conjunctie vind ik persoonlijk sterk voelbaar. Het is alsof je in je auto rijdt met de handrem erop. De energie lijkt geblokkeerd, er hapert van alles. Als je zicht hebt op je eigen horoscoop kun je ook zien in welk levensgebied deze conjunctie valt. Tot aan de conjunctie is de energie hier geblokkeerd, omdat je nog onvoldoende zicht hebt op wat de nieuwe cyclus in petto heeft. Dat kan lastig zijn omdat Mars in Boogschutter graag vooruit wil. Het is Saturnus in Boogschutter die zijn belerende vinger opsteekt.

De Mars-Saturnus cyclus is een belangrijke cyclus, omdat Mars de lessen van Saturnus triggert. In het levensgebied waar deze conjunctie valt, komen de levenslessen de komende 2 jaar tot uitdrukking. En het huis waar Saturnus loopt is altijd sterk voelbaar. Het lijkt me dat iedereen de shift in energie van deze nieuwe Mars-Saturnus cyclus wel zal voelen. Vanaf dit moment gaan de ontwikkelingen snel en ontvouwt zich een nieuw hoofdstuk in ons leven. Hoe dan ook ontstaat er meer toekomstperspectief en enthousiasme. Zeker als het vierkant tussen Mars en Neptunus op 26 augustus 2016 ook achter de rug is.

Resumé: de komende weken wordt gedomineerd door Maagd. De gebeurtenissen in ons leven worden verder gekanaliseerd door de eclipsen en het vierkant tussen Saturnus en Neptunus. Dit vierkant heeft de laatste maanden veel mist gegeven ten aanzien van onze toekomstplannen. Boogschutter wil nu eenmaal graag vooruit. Neptunus gooit hier regelmatig roet in het eten door een dikke mist op te trekken. Dit voelt vaak als drijfzand aan, omdat je niet goed weet welke richting nu de juiste is wil het toekomstbestendig zijn. Je kunt er vanuit gaan dat er de komende tijd nog de nodige illusies worden doorgeprikt. Het goede nieuws is dat het einde van deze rookgordijnen en desillusies in zicht is, mits er aan de eigen verantwoordelijkheid is gewerkt.

De komende zonsverduistering op 9 graden Maagd heeft bijgevolg alles te maken met werk, gezondheid en dienstbaarheid. Het bovengenoemd vierkant tussen Saturnus en Neptunus komt wederom op de voorgrond te staan. De Zon en de Maan maken een vierkant op Saturnus in Boogschutter, en een oppositie op Neptunus in Vissen. Wat houdt dit in? Een Nieuwe Maan is altijd een nieuw begin. Echter, een zonsverduistering is altijd een nieuw begin na een definitief einde. Iets gaat uit ons leven verdwijnen, en er komt ook weer iets nieuws voor terug.

Deze eclips is verbonden met Saturnus en Neptunus. En dit impliceert dat er eerst iets moet oplossen en verdwijnen, voordat een nieuwe toekomstgerichte structuur zichtbaar wordt. Dit kan in eerste instantie als een diffuus proces aanvoelen. De energie van Neptunus kun je echter niet tegenwerken. Je kunt alleen maar met de flow meegaan. Dus gaat van deze eclips in eerste instantie een ongrijpbare energie uit. Het is er of het is er niet. Dit kan angsten geven, zorgen of een bubbel van hoop en verwachtingen die niets meer dan desillusies zijn. Het beste wat je tijdens deze eclips kunt doen is accepteren wat er is en loslaten wat niet haalbaar blijkt te zijn. En durven vertrouwen op je innerlijke kracht door je eigen weg te gaan.

Mijn verwachting is dat wat tijdens de zonsverduistering op de voorgrond treedt, met de daarop volgende maansverduistering in Vissen verder worden uitvergroot. Na het eclipsseizoen wordt duidelijk hoe we ervoor staan als de mist is opgetrokken. Boogschutter heeft de neiging de boel teveel op te kloppen, waardoor er een bubbel ontstaat. Hooggespannen verwachtingen blijken nadien luchtfietserij te zijn. Aan de andere kant kunnen er obstakels oplossen zodat je ineens op stoom komt te liggen. Alles is natuurlijk inherent aan wat je zelf hebt neergezet of hebt nagelaten te doen.

Schip in Mist, Gloucester Harbor 1860 Painting (Fitz Henry Lane's)

In het schilderij van Fitz Henry Lane (zie hierboven) wordt het thema mist mooi verbeeld als een bijna hoorbare magische stilte. Tussen 1850 en 1875 gaven luministische kunstenaars, blijk van een scherp bewustzijn van de natuurlijke wereld. Zij probeerden materie en geest te verenigen door middel van een focus op atmosferische effecten. Frappant is dat in 1850, toen deze stijl ontstond, Neptunus ook in Vissen liep.

Overigens, is het niet goed om voorafgaand aan welk eclipsseizoen dan ook je zorgen (= Maagd!) te maken, omdat het leven niet maakbaar is. Inmiddels heb ik de ervaring dat wat gebeuren moet, toch wel gebeurt. En vaak is het reinigende effect van een eclips achteraf ook goed te duiden. Het evolutionaire proces is nu eenmaal een natuurlijk cyclisch proces zoals de seizoenen dit mooi laten zien. Het goede nieuws is dat wat bij je hoort je niet kunt verliezen.

Eerder haalde ik al aan dat Mercurius eind augustus retrograde gaat lopen. Dit houdt in dat Mercurius al vanaf 10 augustus 2016 in zijn schaduwperiode verblijft. Mercurius raakt Jupiter tijdens zijn pendeltocht driemaal. Jupiter loopt  overigens nog kort in het teken Maagd, en gaat op 9 september in Weegschaal lopen. Dit houdt in dat tijdens de zonsverduistering Jupiter nog in Maagd staat, en bij de maansverduistering in Weegschaal. Dit zal ongetwijfeld anders aanvoelen.

De eerste conjunctie van de boodschapper van de goden (Mercurius) met Jupiter is op 22 augustus 2016 op 26 graden Maagd. Het positieve hiervan is dat communicatie vlotter verloopt, en zelfs op het joviale af. Het nadeel ervan is dat er een te grote nadruk komt op details. Het lerend vermogen wordt onder deze transit vergroot. Immers, door ergens in te duiken kun je je kennis aanscherpen en je vaardigheden vergroten. Het helpt je waar nodig om goede besluiten te nemen. Een mooi begin van het Maagd-seizoen!

De tweede conjunctie valt op 2 september 2016 op 29 graden Maagd, waarbij Mercurius inmiddels retrograde loopt. Dit betekent dat details die over het hoofd waren gezien nu naar boven komen. Of dat een vaardigheid die je maar niet onder de knie kreeg nu wel vlotjes gaat. Ook geeft het aan dat wat er tijdens de zonsverduistering plaatsvindt voor een deel teruggrijpt naar de dagen rond 22 augustus 2016. Anders gezegd: we hebben de eerste glimp van de eclips rond deze periode al te pakken. De laatste conjunctie tussen Mercurius en Jupiter vindt plaats op 11 oktober 2016 en nu in het teken Weegschaal. We hebben tegen die tijd meer balans in ons leven aangebracht om dat wat gedurende het eclipsseizoen ons leven domineerde op waarde te kunnen schatten.

Tot zover, en tot een volgend artikel!

Ilse C. ten Berge 24-8-2016

 

MIST
(Sound round inner Light)

Mist amongst me in its closing sphere,
looking far, but missing the horizon this day.

This morning’s light still so diffuse and fresh,
leaves to be seen where I have to go.

But in the sound of this misty play,
awakes the truth of my feeling path.

Alike this white, moist cloth
reflects my echo, with resonance inside.

Thus embraces this earth in each cycle,
a silent sound round inner Light.

Hermes – 1995

Point of no return

De afgelopen maanden zijn intensief geweest, en niet alleen op collectief niveau maar ook op persoonlijk vlak. In dit artikel wil ik niet zozeer de diepte ingaan voor wat betreft de huidige astrologische tendensen. Dit keer wil ik een overzicht geven van de grotere astrologische lijnen en hoe dit ons leven de komende jaren gaat beïnvloeden.

no returnZoals uit mijn artikelen blijkt ben ik geen aanhanger van doemscenario’s, wel is het mijn insteek om een realistisch beeld te schetsen. De periode dat Saturnus in Schorpioen liep zijn dan ook louterend geweest. We hebben onze bodem gevoeld, en vandaar uit konden we nieuwe stappen zetten. We hebben hierdoor veel moeten loslaten, zowel materieel als immaterieel. Maar hier is het niet bij gebleven. Mars is retrograde gaan lopen in het teken Schorpioen, en heeft de pijnpunten van vorig jaar zomer opnieuw geactiveerd. Mars heeft zodoende de afgelopen maanden een sterk stempel gedrukt op ons leven.

Mars heeft na een lange retrograde gang de periode dat Saturnus in Schorpioen liep (2013-2015) als het ware verlengd. En dit is de reden dat we diepgaande levenslessen opnieuw konden herkauwen. Het grote verschil is wel dat er nu actie moest worden ondernomen. Wat onbelicht was gebleven, kwam weer aan de oppervlakte. Ongetwijfeld heeft iedereen actuele levenslessen voorbij zien komen. Het is dan ook begrijpelijk dat we langzamerhand naar een adempauze snakken. De cruciale vraag is of er nu een periode volgt van toekomstperspectief (Saturnus in Boogschutter) en collectieve opluchting na de aanslagen in Europa en ander leed in de wereld?

Het antwoord is helaas niet zo simpel. Laten we niet vergeten dat Pluto nog altijd in Steenbok loopt, en wel tot 2024. Het grootkapitaal is aan de macht (plutocratie), maatschappelijke structuren wankelen, de open grenzen van Europa staan onder druk, gezinswaarden worden aangetast, er is diep een verlangen om terug te keren naar het oude, alles wordt zakelijker en zo verder. Maar Pluto dwingt ons om de onderste steen boven te halen, dieper te gaan en het oude hout te snoeien. In het teken Steenbok betekent dit dat we op onze eigen verantwoordelijkheid worden teruggeworpen. De Boogschutter-tijden zijn voorbij, en we worden nu hard aan het werk gezet om aan onszelf te werken.

Wie persoonlijke planeten of sensitieve punten heeft die door een transit van Pluto geraakt worden gaat onherroepelijk door een diepgaande transformatie. Processen die spelen onder invloed van Pluto zijn radicaal en onomkeerbaar. En ook al zijn we verlost van de vierkanten tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok, de revolutionaire en transformatieve tijden zijn echt nog niet voorbij. De Arabische Lente markeerde het begin van een grote golf van disruptieve energieën in het Midden-Oosten, die zich als een olievlek aan het verspreiden is. Het einde is nog niet in zicht.

Uranus in Ram geeft naast veel pioniersgeest ook een toenemende behoefte aan individualisme. Egocentrisme wordt aangewakkerd. Mensen gaan steeds meer voor zichzelf. Dit verarmt de samenleving en traditionele banden verdwijnen. In die zin dat saamhorigheid steeds verder wordt teruggedrongen. Het valt me steeds meer op dat het spelende kind uit het straatbeeld verdwijnt. Kinderen zijn onderhand met hun mobiel, iPad of spelcomputer vergroeid, en raken zodoende van zichzelf vervreemd. Ook onder volwassenen zie je dat het leven zich steeds meer afspeelt op Facebook, Twitter of Tinder. Er wordt veel moeite gedaan om van zichzelf een ‘merk’ te maken, in plaats van dat men op zoek gaat naar een werkelijke connectie.

Gelukkig zie je tegelijkertijd een andere beweging ontstaan. Dit zijn mensen die zich willen onttrekken aan vervlakking en vervuiling en hun leven willen inrichten op intrinsieke waarden. Echter, hier betaal je wel een prijs voor. Dat wil zeggen, dat je toekomstgerichte verwachtingen die op illusies zijn gestoeld (Saturnus in Boogschutter vierkant Neptunus in Vissen) maar beter kunt laten varen. Iets wensen wat boven verwachting is ofwel ‘to good to be true’ gaat de komende jaren steeds verder uit beeld verdwijnen. Wil je de top bereiken (Steenbok) dan is de weg er naar toe eenzaam. Beter is om in het Nu aan een gezonde toekomst te werken. Heb je een diepgaande wens, zendt deze uit en laat het verder los. Wat echt bij je hoort stroomt toch wel vanuit het hart naar je toe.

maslov astroVolgens de Piramide van Maslow streeft de mens in eerste instantie naar bevrediging van zijn basisbehoeften (1). Maar als dit vanuit de gedachte macht, geld en status plaatsvindt dan ontstaat er frictie op alle niveaus. Dit zien we nu ook in de wereld om ons heen gebeuren. In mijn beleven komen we in een flow als we vanuit ons hart gaan leven. Onze veiligheid wordt dan gewaarborgd (2), er is ruimte voor zelfontplooiing (3), er is respect voor de ander en het totaal (4), en via zelfwerkzaamheid (5) stroomt het leven als dit visiegericht is (6). Zie eventueel ook mijn boek ‘People, Planet, Profit, & Prophecy’.

Pluto in Steenbok heeft een diep reinigende werking die ons volledig op onszelf terugwerpt. Kreeft, het tegenoverliggende teken, staat hiermee ook keihard onder druk. Onlangs las ik nog dat mensen steeds vaker twee banen per persoon hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. We kunnen dit verafschuwen en verwerpen als ‘Amerikaanse toestanden’, maar ik vermoed dat dit een veel diepere betekenis heeft. Ergens hebben we op collectief niveau de touwtjes teveel laten vieren, en zijn we verleerd hoe het is om er echt alleen voor te staan, of hoe we vanuit een diepere persoonlijke sfeer met elkaar omgaan. Dit zijn hele pijnlijke lessen, zonder meer!

Waar het wezenlijk om gaat is dat we als mens bewust worden van onze kernwaarden, van onze werkelijke potentie. Dat is onmogelijk als we enkel hedonistisch in het leven staan. Ons ego laten prevaleren en niet vanuit ons hart leven. Aan de andere kant is het noodzakelijk om met beide benen op de grond te blijven. Jezelf overgeven aan hemelse genoegens en jezelf verbeelden dat overal voor gezorgd wordt (New Age gedachte), is verre van gezond! Pluto in Steenbok wijst ons de weg om de verantwoordelijkheid te nemen voor onze zielenweg. En hiervoor moet je wel hemel én Aarde met elkaar verbinden. Of anders gezegd: we hebben ook een les te leren hoe we met materie (Steenbok) kunnen samenleven vanuit hogere doelstellingen zonder in excessen te vervallen.

Momenteel loopt Saturnus nog in Boogschutter (tot 2018). Als Mars vanaf 2 augustus 2016 weer in Boogschutter gaat lopen flakkert het vlammetje van optimisme weer op. Dat is goed, omdat we dan verder kunnen werken aan onze visie, nieuwe doeleinden, studies en dergelijke. Het is nu de tijd om de lessen die we geleerd hebben toen Saturnus en Mars door Schorpioen liepen op een hoger niveau op te pakken. Boogschutter is een toekomstgericht teken, en het is goed om de juiste stappen te zetten voor een gezonde toekomst.

Als het vierkant tussen Saturnus (toekomstverwachtingen) en Neptunus in Vissen (illusies) eind oktober 2017 achter ons ligt, kunnen we ons gaan richten op de toekomst die werkelijk bij ons hoort. In 2018 kan er vervolgens met Saturnus in Steenbok een stevige structuur worden neergezet. In 2018 gaat Uranus in Stier lopen, en zal de gebieden die tot Stier behoren gaan opschudden. We kunnen grote verschuivingen verwachten in het huidige geldstelsel. Onze kijk op materie en de gehechtheid hieraan krijgt een harde reset. Dit gaat schoksgewijs en altijd op revolutionaire wijze.

De stelregel is dat ‘sterren duiden, maar niet dwingen’. Dat wil zeggen, dat de positie van de hemellichamen een patroon laten zien, die in ons leven en in de wereld om ons heen tot uitdrukking komt. Dit is volgens het oude principe: ‘zo boven, zo beneden’. Als we in harmonie zijn met onszelf dan hoeven de fictionele aspecten tussen de planeten niet tot problemen te leiden. Het gaat er om dat we de planetaire energieën in onze horoscoop bewust worden om met onze grootst mogelijkste potentie met de genade mee te werken.

Een transit van een bewuste ‘Saturnus’ geeft richting aan duurzaamheid in ons leven. Een onbewuste ‘Pluto’ kan machtsconflicten en grote verliezen teweegbrengen. Een crisis leidt tot transformatie. Elke crisis is daarom een kans om bewuster en gezonder in het leven te staan op alle niveaus. De komende jaren blijven revolutionair en transformatieve krachten ons pad kruisen. Elke verandering, hoe klein ook, is van betekenis zoals een waterdruppel op den duur een steen uitholt.

Als Pluto in 2025 in Waterman loopt, kunnen we vernieuwende tijden verwachten. Ik heb al eens eerder geschreven dat we ons hiervan geen voorstelling kunnen maken. Waterman is een uranisch teken en dus is het onmogelijke mogelijk, met name op het terrein van de (computer)techniek. Verder komen Pluto, Uranus en Neptunus na 2025 weer in een harmonieuze flow terecht. Uranus gaat rond die tijd in Tweelingen lopen, waardoor onze communicatiemiddelen nog revolutionairder worden.

Saturnus in Stier en Pluto in Waterman maken echter in 2028 en 2039 driemaal een dynamisch vierkant met elkaar. Wellicht dat we daarna de ergste onrust in de wereld achter de rug hebben? Hoe dan ook hebben we dat natuurlijk zelf in de hand. Persoonlijk vind ik dat we het ‘point of no return’ nu toch echt bereikt hebben. De scheiding der geesten is compleet getuige de tweedeling om ons heen. We kunnen met de gekte, waanzin en hypes meegaan of met ellende en narigheid. Maar hoeveel mooier is het om vanuit ons hart te leven en te kiezen voor een betere wereld! Als we aan ons innerlijk licht blijven werken dan straalt dit ook af op de buitenwereld.

Ilse C. ten Berge
31 juli 2016

Mars retrograde geeft ruimte aan reflectie

Onlangs las ik een leuke quote “Eigenlijk weet ik van niets, heel veel”. En ja, hoe meer je denkt te weten hoe minder je in feite echt weet. Waarom schrijf ik dit? Omdat kennis hebben van iets, niet hetzelfde is als ergens ervaring mee hebben. Dit geldt ook voor astrologie. Je kunt heel veel lezen over astrologie, maar in het veld leer je pas hoe het echt werkt. En dat geldt ook voor het omgaan met planeten die retrograde lopen. Er wordt veel onzin gezegd en geschreven over planeten die retrograde lopen. En dit roept onbedoeld angst op, want sommigen denken dat hun leven voor langere periode stil komt te staan, of dat je helemaal niets meer kunt beginnen omdat de dingen bij je handen afbreken. Mars, heerser van het teken Ram en klassiek ook van het teken Schorpioen, is de planeet van strijd, actie, doelgerichtheid, assertiviteit, competitie, ongeduld, pionieren en impulsiviteit om maar wat te noemen.

picca 1

Als Mars retrograde loopt dan werkt de energie naar binnen toe, en ben je met ongeduld en impulsiviteit niet goed af. Wel heb je gedurende een retrograde periode de mogelijkheid om Mars-gerelateerde zaken zoals je assertiviteit of impulsiviteit beter te onderzoeken. Mocht je dit echt in essentie willen doorgronden, dan zou het meditatief lopen van een labyrint behulpzaam kunnen zijn, omdat dit ook een retrograde verloop kent. Hoe dan ook gaat de periode dat Mars retrograde loopt niet ongemerkt aan ons voorbij, omdat je merkt dat alles langzamer gaat. Nu heb ik zelf wel de ervaring dat iets nieuws lanceren met een retrograde Mars niet handig is. De energie zit er niet goed op, en mensen begrijpen vaak de essentie niet goed met wat jij hebt te brengen. Dat impliceert niet dat je dan op je handen moet gaan zitten. Integendeel, je kunt heel goed iets opzetten, maar zie dit dan als een try-out. De periode dat Mars retrograde loopt kun je vervolgens benutten om je project aan te passen, bij te schaven waarbij je de feedback die je gekregen erin verwerkt hebt. Het is zeker een hele nuttige periode, omdat je de kinderziektes er als het ware uithaalt. Tegen de tijd dat Mars weer recht loopt en uit zijn schaduwperiode is, heb je voldoende ervaring opgedaan om het project aan een groter publiek kenbaar te maken.

De komende tijd hebben we te maken met een interessante Mars retrograde periode. Even kort technisch uitgelegd: Mars is op 17 maart 2016 op 8°54 Boogschutter retrograde gaan lopen. Op 27 mei 2016 gaat Mars in Schorpioen lopen, en blijft hier tot 2 augustus 2016 om vervolgens het teken Boogschutter in te gaan. Op 22 augustus 2016 gaat Mars uit zijn schaduwperiode.

Mars activeert de komende tijd de graden die Saturnus van oktober 2014 tot en met december 2015 bewandelde. Saturnus bevond zich in oktober 2014 nog in Schorpioen, en ging op 23 december 2014 in Boogschutter lopen. Vervolgens dook Saturnus op 15 juni 2015 weer even terug in Schorpioen, om op 18 september 2015 definitief in het toekomstgerichte teken Boogschutter te gaan lopen. Momenteel loopt Saturnus ook retrograde, waarmee de tijd rijp is voor het neerzetten van innerlijke structuren.

Mars beweegt dus driemaal over dezelfde graden heen waar Saturnus destijds liep, en triggert hiermee de lessen van toen. Misschien niet voor niets dat men ook wel zegt: ‘driemaal is scheepsrecht’. Ter illustratie: als je voor de eerste keer een wandeling maakt in een park dan zie je wel die mooie oude boom, maar gaat dat houten bankje wat iets is scheef gezakt aan je aandacht voorbij. Als je vervolgens het pad terugloopt, zie ineens wel dat houten bankje. Kom je vervolgens een week later in hetzelfde park dan zie je dat die mooie oude boom geen beuk is maar een eik. Er ontsnapt nu eenmaal het nodige aan ons bewustzijn, en wie niet vol aandacht is ontgaat zelfs een heleboel. Een mooie uitspraak van C.G. Jung in deze is: ‘Het is gemakkelijker tot Mars door te dringen dan tot zichzelf’. Want wat willen we wel, en wat willen we niet zien? Het fenomeen gezichtsbedrog kennen we allemaal wel, zie hieronder een van de  bekende werken van Escher.

picca 2

De komende maanden krijgen we de nodige flash backs die verbonden zijn aan de lessen die we van oktober 2014 tot en met december 2015 op ons bordje hebben gehad. Misschien een goede tip om eens in je agenda van 2014 en 2015 te kijken (als je die nog hebt) of goed in je geheugen te graven welke thema’s toen ook alweer speelden. Mars triggert dit om er nu actief mee aan de slag te gaan. Afgelopen zomer was behoorlijk intens. Saturnus liep toen op de laatste graden in het crisisachtige teken Schorpioen. Velen hebben zich er zuchtend, steunend, hard ploeterend en misschien wel met enige krachttermen doorheen gesleept. Hoe dan ook zijn deze maanden aan niemand ongemerkt voorbij gegaan. We krijgen nu de kans om op een ‘dieper niveau’ te accelereren, zodat we eind september (er volgen in augustus 2016 nog een zonne-eclips en twee maansverduisteringen) zover zijn om een nieuwe start te maken. Want dat is de bedoeling van deze periode van inkeer.

Nu ben ik van nature niet zo geduldig, dus is de Mars retrograde periode, die grofweg elke twee jaar plaatsvindt, ook voor mij een uitdaging. In dat licht gezien had ik nog een interessante, filosofische discussie met iemand die mij anders naar het fenomeen tijd liet kijken. Want wat is tijd? Spreekwoordelijk gezegd, heelt tijd alle wonden, komt tijd komt raad, tijd heeft vleugels en geen teugels, de tijd zal het leren, tijd brengt raad en er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ins ons dagelijks leven kunnen we niet om de factor tijd heen. Zo kun je je tijd het best nuttig gebruiken, maar soms heb je even de handvaten niet om dit te doen. Dan is het krachtiger om niet te handelen, en de weg naar binnen te gaan om te onderzoeken wat je innerlijke drijfveren zijn (Mars retrograde) in plaats van te voortvarend aan de slag te gaan. Ongeduld loont dus niet. Misschien is de periode dat Mars retrograde loopt ook wel een mooie gelegenheid om je meer bewust te worden van het leven in het Nu volgens de natuurlijke tijd*. In lijn hiermee schreef ik onlangs op mijn andere weblog Circle of Life: ‘Waarom de zomertijd schadelijk is voor onze gezondheid’.

Dus ja, Mars retrograde werkt je tegen als je ongeduldig bent en snel wilt handelen. Zeg maar, grote halen snel thuis. Mars retrograde is zeker een zegen als je jezelf de tijd gunt om de lessen van de afgelopen periode in een rustiger tempo te herkauwen. En dat brengt me bij het volgende fenomeen. Er lopen nu vier planeten retrograde: Mars, Jupiter, Saturnus en Pluto. En niet onbelangrijk: Mercurius gaat op 28 april retrograde lopen. Omdat dit in het teken Stier gebeurt, worden we nog meer gedwongen om een rustiger tempo aan te nemen en de zaken grondiger te bekijken. Jupiter gaat op 9 mei 2016 weer rechtuit lopen in het teken Maagd. En Mars is gaat op 30 juni 2016 weer rechtuit lopen.

Praktisch gezien ligt er een lange periode voor ons waarbij we het nodige innerlijk werk kunnen doen. Mars retrograde biedt dus de nodige handvaten om reflectief te werk te gaan. Het is zoals gezegd zeker geen goede tijd om nieuwe dingen te lanceren of te beginnen. Ook is het niet raadzaam om belangrijke beslissingen te forceren. Neem de tijd, herkauw de zaken en neem een en ander in heroverweging. De tijd werkt nu in je voordeel, omdat er ongetwijfeld nog het nodige aan het licht zal komen wat voorheen onderbelicht was. Nieuwe inzichten worden geboren, die je straks mee kunt nemen in je beslissingsproces om zaken vlot te trekken.

Mars activeert dus de komende periode die zaken die verborgen leken, maar nu weer aan de oppervlakte komen. In mei 2016 worden we geholpen door een groot driehoek tussen Mercurius, Jupiter en Pluto die in aardetekens staan. Dit geeft zeker de nodige steun in de rug om voldoende aarde te maken. Als Mars straks weer even in Schorpioen loopt, volgt een intensieve periode van diepere bewustwording en hierbij zullen we zeker het nodige los gaan laten. Temeer omdat in juni 2016 van tijd tot tijd een groot bewegelijk vierkant aan de hemel staat. Dat wil zeggen, dat het T-vierkant tussen Jupiter, Saturnus en Neptunus af en aan verandert in een groot vierkant, omdat de Zon, Venus en Mercurius dan in Tweelingen lopen. Een groot vierkant kan zeker de nodige spanning oproepen. Maar met Neptunus in Vissen erbij wordt loslaten wellicht een vloeiend proces.

De komende maanden kunnen we benutten om op een andere manier naar onze lessen van het laatste anderhalf jaar te kijken.Op 22 mei 2016 volgt de oppositie tussen de Zon en Mars, en dit is een belangrijk keerpunt. Het markeert de volgende stap in het proces! Hierna gaat Mars langzaam versnellen om 30 juni 2016 weer rechtuit te gaan. Dan kunnen we met de verkregen inzichten nieuwe initiatieven ontplooien, en gerichter met onze daadkracht aan de slag gaan. Ook al werkt dit voor iedereen anders uit, als je de tijd voor je laat werken dan kun je zeker spijkers met koppen slaan!

Ilse C. ten Berge  27-4-2016


Natuurlijke tijd *

Wie zich afstemt op de natuurlijke tijd merkt dat de synchroniciteit in het leven toeneemt, waarbij in het allerkleinste het allergrootste aanwezig is. De schepping is een continu proces dat altijd in beweging is volgens in elkaar grijpende cyclische patronen. Het afstemmen op de natuurlijke tijd helpt ons bij het ontdekken van onze eigen levenscycli waarbij niets op toevalligheden berust. Hierdoor begrijpen we ons evolutieproces beter en leren we de diverse cycli integreren waardoor we medescheppers worden van ons eigen leven. Onze evolutie is eeuwigdurend en vertoont een opwaartse spiraal. Wij zijn onderdeel van een ingenieus scheppingsproces en als wij ons afstemmen op onze natuurlijke cycli dan kunnen wij bewuster met onze scheppingskracht werken.

Zonsverduistering in Vissen: het ultieme loslaten!

Het is weer zovér! Het eclipsseizoen komt eraan met een belangrijke zonsverduistering op 18°56 Vissen, die zijn schaduw al heeft vooruitgeworpen. Wat kunnen we verwachten als de eclips op 9 maart 2016 plaatsvindt? Het teken Vissen gaat over onthechten, wegvloeien, oplossen, verlies, liquidatie, weggaan, ofwel het loslaten van wat is uitgediend. Dit kan een persoon, een baan, een relatie, een huis, een studie, een waardepatroon, starre ideeën, gewoontes of iets anders zijn. Je kunt hier niet tegen vechten, de kracht van water is zo sterk dat je enkel kunt meegeven. Deze eclips in Vissen voelt als een grote golf die op je afkomt om vervolgens weg te nemen wat niet langer meer bij je hoort. Het kan zelfs aanvoelen als een tsunami van ondefinieerbare gevoelens. Uiteindelijk is het de aanzet tot innerlijke schoning.

The Great Wave off Kanagawa by Hokusai (1830-1833)

De komende eclips laat een stellium in Vissen zien met de volgende hemellichamen: Mercurius, Neptunus, Ceres, de Zon, de Maan en Cheiron. De eclips maakt een conjunctie met Cheiron en de Zuidelijke Maansknoop in Vissen alsook een oppositie met Jupiter conjunct de Noordelijke Maansknoop in Maagd. De polariteit tussen Vissen en Maagd duidt op loslaten, opruimen en genezen (Jupiter) en bewustwording van oude zielewonden (Cheiron). Ceres houdt verband met verlies, overvloed en met voeding van jezelf op een dieper niveau (nurturing). Kortom, er is genoeg potentieel aanwezig voor zelfheling, compassie en spirituele groei als je durft mee te bewegen met de Wet van Overvloed. Verder maakt Saturnus in Boogschutter een belangrijk T-vierkant met de genoemde polariteit Maagd-Vissen. Laten we vooral niet vergeten dat het vierkant tussen Saturnus en Neptunus al langer speelt, en hiermee de urgentie benadrukt om vaste bodem te creëren voor onze idealen en dromen.

Een zonsverduistering staat altijd voor een nieuw begin. Het gaat hier immers om een Nieuwe Maan, hetzij een exceptionele. Bij een zonsverduistering wordt er altijd een hoofdstuk in je leven afgesloten als dit niet langer bijdraagt aan je geestelijke groei. Het kan leiden tot een regelrechte ‘break down’ als je ver van je pad verwijderd bent geraakt of een fikse doorbraak in bewustzijn. Nu er een stellium in Vissen aan de hemel staat wordt het thema loslaten nog sterker benadrukt. De eclips conjunct de Zuidelijke Maansknoop in Vissen geeft immers het thema voltooiing aan. En Cheiron en Ceres zijn van nature verbonden met loslaten van iets essentieels als noodzakelijke stap naar een nieuw begin.

Nu is het teken Vissen een ondoorgrondelijk teken. Het voelt ongrijpbaar en mistig aan. Zelf heb ik het nodige in Vissen staan, naast een onafhankelijke Waterman-Zon, en dus heb ik er wel een eigenwijze mening over😉 Zo is mijn ervaring dat Vissen-energie je kan overspoelen en je meetrekt in de oneindige diepte van de oceaan. Je krijgt geen grip op de zaken, de dingen overkomen je. Je wordt meegesleurd en komt pas veel later weer op het droge terecht. Het teken Vissen, het 12e huis en Neptunus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het transcendente, het vage, het oplossende, slachtoffergedrag, zelfopofferende, mystieke, ongrijpbare……noem maar op. Het heeft geen zin om hier weerstand tegen te bieden. Je kunt enkel mee stromen om pas later te kunnen begrijpen waar het goed voor was.

Pisces
De eclips is voor velen al heel voelbaar, maar ‘benoembaar’ is het nog niet. De tijd zal leren wat er uit ons leven gaat verdwijnen en waarom. Nu Saturnus in Boogschutter loopt is het zaak om serieus te werken aan onze toekomst (Boogschutter) die in het verschiet ligt. Een hele opgave! Zeker omdat de boodschap die de tsunami in Vissen als het ware vooruitwerpt maar moeilijk te vatten is. Zelf heb ik gemerkt dat de jaarlijkse conjunctie tussen de Zon en Neptunus al een flinke zet heeft gegeven richting de komende zonsverduistering. Toekomstdromen die op luchtkastelen waren gebaseerd zijn in duigen gevallen of storten weldra in. Met escapisme en vluchtgedrag wordt afgerekend. We kennen allemaal wel zo onze uitvluchten om niet aan onze verplichtingen te hoeven voldoen. Dan slaan we aan het fantaseren en krijgen onze illusies vat op ons. Een beetje dagdromen is niet erg, maar wil je hemel en Aarde op constructieve wijze met elkaar verbinden dan is het wel verstandig om met beide benen op de grond te blijven staan. Dat is vermoedelijk ook de boodschap van deze zonsverduistering.

Alle eclipsen (zons-en maansverduisteringen) komen in cycli en behoren elk tot een bepaalde eclipsfamilie of Saros-serie. In het boek ‘Voorspellende astrologie in de praktijk’ van Bernadette Brady wordt dit principe duidelijk uitgelegd. De komende eclips is verbonden met Saros-serie 18 Zuid. Volgens Brady heeft deze Saros-serie te maken met het aflopen en scheiding. ‘Als de horoscoop erdoor wordt geraakt, dan krijg je te maken met (af)scheiding. Dat kan afscheid zijn van een vriend(in) die gaat emigreren, het afscheid van een dierbare, dat pijn en verdriet doet. De pijn van het afscheid wordt echter verlicht doordat je nieuwe situaties ontmoet, die een positieve uitkomst hebben.’

Dit klinkt in eerste instantie best heftig maar uiteindelijk heeft het een bemoedigend ‘einde’. Nu wil ik niet zover gaan dat deze eclips enkel met pijnlijk afscheid van dierbaren verband houdt. Graag trek ik het breder. Wel onderstreept deze Saros-serie weer het grote loslaten! Ik vermoed dat het huis waar de eclips valt, en eventuele planeten die worden geraakt, de trigger zullen zijn voor grotere veranderingen die de komende maanden zijn beslag gaan krijgen. Veel astrologen zijn van mening dat vooral planeten waarmee de eclips een conjunctie maakt van invloed zijn voor ingrijpende gebeurtenissen. Die ervaring heb ik ook wel, maar ook als er geen planeten geraakt worden kan de eclips van grote betekenis zijn.

Mocht er met deze eclips iets waardevols uit je leven verdwijnen, en dat kan van alles zijn, dan komt onherroepelijk het gevoel van verlies om de hoek kijken. Toch is de belofte van deze zonsverduistering zelfheling, compassie en verlossing. Kortom, de eclips geeft de aanzet om je accepterende vermogens verder ontwikkelen door los te laten en te onthechten.

Overigens, volgt er een maansverduistering op 23 maart 2016 en deze geeft een heel andere energie te zien. Het wordt zeker een interessante maand. Nu is het wachten op de ultieme golf die het verleden wist met daarna een frisse start….

Veel goede moed gewenst!

Ilse C. ten Berge 3-3-2016


The Great Wave off Kanagawa by Hokusai (1830-1833)

‘De grote golf van Kanagawa’ van Hokusai is een meesterwerk. We zien hier vissers wanhopig vechten tegen een stormachtige zee, de besneeuwde top van Mount Fuji lijkt broos boven de grote golven uit te stijgen, terwijl enorme klauwen van water in de lucht exploderen, gereed om alles te verslinden. Hokusai laat hierbij een scène zien waarbij de spanning het grootst is – wanneer de golven nog niet zijn neergekomen, maar dit zeker op elk moment gaan doen. Wij, de kijker, zijn gevangen in het midden van dit moment van epische spanning.’

‘Als men zich kan overgeven aan hogere wijsheid die via het hart verkregen wordt, dan worden we geleid. Uiteindelijk zal ieder krijgen wat we nodig hebben om bewuster te worden, ongeacht welke weg we ook gaan. Wees in acceptatie in het huidige moment, met de stroom van het leven, hoe hoog de golven ook mogen zijn. (Hermes)

 

Op de valreep…

Het is een veelbewogen jaar geweest! De laatste loodjes wogen zelfs zwaar deze zomer toen Saturnus heen en weer liep over de laatste graden in het teken Schorpioen. En ook al is het vierkant tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok ‘officieel’ voorbij, de energie ervan is wat mij betreft nog altijd voelbaar. Parijs is dit jaar tweemaal in het hart getroffen. Uranus en revolutie gaan hand in hand. Niet toevallig misschien dat voor het begin van de Franse revolutie de planeet Uranus is ontdekt, in die zin is het te hopen dat het verduisterde denken mag verdwijnen. Saturnus die vanaf 19 september 2015 in het hoopvolle teken Boogschutter loopt, laat ons zoals het een strenge leermeester betaamt, goed voelen dat idealen luchtkastelen blijken te zijn als deze niet gefundeerd zijn op de (harde) werkelijkheid. Vluchtelingen die hun hoop gevestigd hebben op Europa, stranden veelal voortijdig in kampementen en verkeren daar vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Misschien is het lied ‘Vluchten kan niet meer’ wel van toepassing op wat er zich nu allemaal in de wereld afspeelt. Niemand kan zijn lot ontlopen, en dat is ook de boodschap van Saturnus.

Dichterbij huis hebben velen een eenzame kerst achter de rug. Er zijn diverse projecten alsook vrijwilligers die zich inzetten om eenzame ouderen te ondersteunen ook tijdens de feestdagen. Langzaam maar zeker zie je zekerheden afbrokkelen, en worden mensen steeds meer teruggeworpen op zichzelf en hun zelfredzaamheid. Is dit het werk van Pluto in Steenbok in combinatie met Uranus in Ram? Immers, de transit van Pluto in Steenbok trekt een zware wissel op het teken Kreeft, waardoor huis en haard, het familieleven, het gezellig samenzijn onder druk zijn komen te staan. Dehumanisering is een woord, dat ik voordat Pluto zijn intrede in het teken Steenbok deed, nog niet was tegengekomen. En de transit van Uranus in Ram geeft ook een sterk individualiserende energie te zien. Soms lijkt het wel alsof mensen enkel nog via hun smartphone kunnen communiceren.

dolfijn

En toch is dit niet wat mensen willen! Uiteindelijk zoekt ieder mens naar begrip, geborgenheid en verbondenheid, al zal de persoonlijke invulling hiervan voor iedereen anders zijn. Misschien is de dieperliggende boodschap wel dat we de essentie van wat familie en vriendschap werkelijk voor ons betekent dieper moeten doorgronden door het in een nieuw Licht te plaatsen. Zelf ben ik er heilig van overtuigd dat we door de roerige tijden waarin we leven de kans krijgen om het roer om te gooien en het anders te gaan doen. Door de transitie te maken en hierbij je hart trouw te blijven, je te laten leiden door het Licht en niet langer door de duisternis.

De navolgende filmpjes passen goed in wat ik hierboven geschreven heb, hetzij met een knipoog!

https://www.youtube.com/watch?v=V6-0kYhqoRo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=kuRn2S7iPNU

Verder wens ik jullie een heel warm, liefdevol en inspirerend 2016 toe!
Het komende jaar ga ik overigens weer regelmatig een nieuw artikel plaatsen, het is er het afgelopen jaar door mijn studie helaas nogal bij ingeschoten…

Ilse C. ten Berge 30-12-2015

September 2015, astrologische gebeurtenissen

Tags

, , , , , , ,

De maand september wordt een belangrijke maand! Er staan een aantal belangrijke astrologische ontwikkelingen te gebeuren die belangrijke keerpunten met zich meebrengen.

vensterAllereerst gaat Venus op 6 september 2015 weer rechtuit lopen. Venus liep sinds 31 juli 2015 retrograde, zie hiervoor ook mijn vorige artikel  over Venus retrograde.

Op 13 september 2015 vindt er een zonsverduistering plaats 20 graden Maagd, waarmee het eclipsseizoen weer van start gaat. Een eclips verhoogt het bewustzijn, en in Maagd kan het zo zijn dat gezondheidskwesties op de voorgrond treden die op diepere healing wachten. Of er is op een ander terrein in je leven een uitzuiveringsproces noodzakelijk. Een eclips die op of nabij je Zon, MC of ascendant valt heeft meestal een diepe impact en werkt nog lang na.

Op 17 september 2015 gaat Mercurius retrograde lopen op 15 graden Weegschaal. Dit versterkt het wachtkamereffect maar geeft tegelijkertijd meer nadruk op innerlijke reflectie waardoor we de tijd krijgen om belangrijke zaken te heroverwegen. Zie hiervoor ook mijn artikel: Mercurius, de boodschapper van ons universum.

Op 17 september 2015 vindt er een oppositie plaats tussen Jupiter in Maagd en Neptunus in Vissen. Het verzanden in nutteloze details brengt je volledig van de wijs, of je krijgt inspiratie om gezonder te gaan leven. Afijn, als deze transit voorbij is kan de roze bril wel af!

Op 18 september 2015 gaat Saturnus in Boogschutter lopen en verlaat hij na tweeënhalf jaar het transformatieve teken Schorpioen. Zie hiervoor ook mijn artikel over Saturnus in Schorpioen, de laatste loodjes.

Op 25 september 2015 gaat Pluto in Steenbok weer rechtuit lopen na een aantal maanden retrograde te hebben gelopen. Dit betekent dat Pluto niet meer innerlijk uitwerkt, maar dat we de plutonische krachten om ons heen manifester zien worden. Het afbreken van bestaande structuren die hun langste tijd hebben gehad gaat dan ook onverminderd door. Hierbij wordt de strijd om behoud van macht, geld en status verder uitvergroot, maar zal de tegenovergestelde kracht ook steeds groter worden. Verder werkt het vierkant tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok natuurlijk ook gewoon door, ondanks dat er geen exact treffen meer komt.

Op 28 september 2015 vindt er een maansverduistering plaats op 4 graden Ram. Een maansverduistering is meer dan een volle maan, en hierbij kunnen de emoties hoog oplopen. Dat wat aan het licht wordt gebracht, vraagt om bewustwording zodat een specifiek stuk verleden kan worden afgesloten.

overDit betekent dat we in september een belangrijke shift in energie gaan voelen. Niet onbelangrijk is dat Saturnus weldra in het toekomstgerichte Boogschutter aankomt. Velen zullen een zucht van verlichting slaken, want Saturnus in Schorpioen heeft ons uithoudingsvermogen danig op de proef gesteld. En het is nog niet over! Ik ben ervan overtuigd dat Saturnus in Schorpioen tot de allerlaatste snik voelbaar is. Is er nog iets wezenlijks op de plank blijven liggen, dan wordt dat nu uitvergroot zodat het kan worden opgelost of getransformeerd.

Daarna kan het vizier weer op de toekomst gericht worden. Ik schreef hier al eerder over in mijn artikel: Saturnus in Boogschutter, de naakte waarheid. Dat betekent dat Saturnus tot en met 8 november 2015 nog in schaduw loopt, en pas daarna ‘nieuwe grond’ gaat betreden. Onherroepelijk betekent dit dat we een andere kijk krijgen op Boogschutter-achtige zaken dan we de eerste maanden van 2015 hadden. Toen Saturnus net in Boogschutter liep vond ik het veel drukker in de supermarkten, alsof men de narigheid van zich af wilde kopen. Ook viel mij op dat mensen plannen maakten om een nieuwe opleiding te gaan starten, waar overigens wel een noodzaak voor was (Schorpioen!). En wat te denken van de enorme vluchtelingenstroom die zich een weg baant door Europa op weg naar een nieuwe toekomst (Boogschutter), nu Saturnus op de kritische graad in Schorpioen staat? Dit vluchtelingenprobleem wordt momenteel sterk uitvergroot en hier komt voorlopig geen einde aan.

Onlangs las ik de naïeve visie (Boogschutter) van een vluchteling over het ‘beloofde land Europa’. ‘Mijn doel is om naar Nederland te gaan. Ik hoorde dat daar les wordt gegeven in het Engels, en dat je er gelijk onderdak krijgt en een baan’. Hoezeer het natuurlijk iedereen gegund is om geluk na te streven, vermoed ik dat Saturnus in Boogschutter velen een kater gaat bezorgen. Overheden (Saturnus) moeten wel gaan ingrijpen als de vluchtelingenstroom aanhoudt om excessen (Boogschutter) te voorkomen.

Vanaf 17 september 2015 krijgen onze toekomstdromen te maken met een herijking. Hierbij wordt ons de naakte waarheid getoond. Welke doeleinden liggen binnen het bereik van ons vermogen, en welke niet? Dat neemt niet weg, dat we nu (als het goed is) de innerlijke kracht en moed hebben die nodig is om deze nieuwe toekomst vorm te geven. Hebben we de afgelopen jaren met Saturnus in Schorpioen oog in oog gestaan met onze beperkingen, angsten en verdrongen trauma’s. Nu wordt ons het venster van de toekomst getoond met de vele nieuwe mogelijkheden (Boogschutter) die in het verschiet liggen. Om vervolgens met nuchtere blik de realiteit van onze toekomstdromen onder de ogen te zien (Saturnus).

Ilse C. ten Berge 5-9-2015


SATURNUS

Saturnus de God van de oogst beroert de onderwereld,
macht geld en status, onze vrijheid in verval.
De ruïne, de erfenis, de tempel Forum Romanum is er nog,
als tekens van recht van de veelzijdigheid tussen leven en dood.
De tijd nu is het opnieuw niet zien, de chaos is dan ook weer groot,
en door Boogschutter diffuus voor velen dan ook wordt uitvergroot.

Hermes

Venus retrograde, wat kunnen we hiervan leren?

Tags

, , , ,

In mijn artikelen spreek ik regelmatig over de retrogradegang van de diverse planeten, zie onder andere het artikel ‘Mercurius, de boodschapper van ons Universum’. Immers, alle planeten van Mercurius tot Pluto lopen bij tijd en wijlen retrograde. Mercurius zo’n 3 tot 4 maal per jaar, Venus gemiddeld elke 18 maanden en Mars gemiddeld elke 26 maanden. De buitenplaneten Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto lopen elk jaar een paar maanden retrograde. Dat wil zeggen, dat alle planeten zich versnellen en vertragen in hun orbitale snelheid ten opzichte van de Zon en de Aarde. Het ogenschijnlijk teruglopen van een planeet aan de hemel wordt ook wel retrograde gang genoemd. Deze periodes kenmerken zich als een proces waarbij onbewuste inhouden naar bovenkomen, waardoor we de mogelijkheid krijgen om dit bewust te worden.

Als planeten retrograde lopen dan worden bepaalde levensgebieden als het ware vertraagd, zodat je innerlijk aan het werk wordt gezet. Zo helpt elke retrograde periode ons dat wat we eens ervaren hebben te integreren en te transformeren tot innerlijke wijsheid. Zeker bij Saturnus en Pluto kunnen dit intensieve leerprocessen zijn. Toch zijn de retrograde periodes van de snelle planeten Mercurius, Venus en Mars ook duidelijk merkbaar. Temeer omdat planeten vanwege hun retrogradegang langere tijd in een bepaald dierenriemteken blijven staan. De energie die van dit teken uitgaat drukt dan ook duidelijker stempel op ons dagelijks leven. De snelle planeten komen in een retrograde periode driemaal voorbij. Dus de eerste keer rechtuitlopend, dan retrograde en tot slot weer rechtuitlopend. De gebeurtenissen ervaren we de eerste keer vaak als ‘van buitenaf komend’. De tweede keer dat een planeet voorbij komt, ervaar je het meestal innerlijk en kun je bewust met de ervaring aan de gang om het bij de derde transit op een vernieuwde wijze naar buiten te brengen. Zo wijzen alle retrograde perioden op het opnieuw beoordelen en het verkrijgen van een nieuwe kijk op ervaringen die we al gehad hebben. Daarom is het belangrijk om zo bewust mogelijk met deze retrogradeperiodes om te gaan, zodat je je niet onnodig tweemaal aan dezelfde steen stoot.

Momenteel loopt Venus retrograde, en gaat pas op 6 september 2015 weer direct lopen. Echter, ze bevindt zich dan nog wel in haar schaduwperiode. Venus loopt hier op 10 oktober 2015 uit. Mercurius gaat deze periode trouwens overlappen door op 17 september 2015 retrograde te gaan lopen.

Geboorte van Venus, rond 1485, Uffizi-museum Florence

Venus staat onder meer voor wat we waarderen, hoe we ons verbinden en waartoe we ons aangetrokken voelen. Dus als Venus retrograde gaat lopen dan is dit zeker van invloed op ieders waarden, genoegens, liefdesleven en andere naaste relaties. Wanneer Venus retrograde loopt kunnen relaties, herinneringen aan relaties, of relatiepatronen je pad kruisen om aan een (her)evaluatie onderworpen te worden. Maar ook kunnen waardensystemen herijkt worden of er volgt een nieuwe beoordeling van zaken of herinneringen waar we in het verleden een bepaalde waardering aan toegekend hadden. Tijdens een Venus retrograde periode krijgen we dus de kans om dit opnieuw te beoordelen, te herwaarderen, te herevalueren en om onze voorkeuren aan te passen alsook de wijze waarop we met anderen omgaan.

Gedurende deze retrograde periode van Venus maakt ze diverse verbindingen met andere planeten. Daarbij springen onder andere het conjunct met Jupiter, het vierkant met Saturnus en de driehoek met Uranus in het oog. Dat wil zeggen dat de expansieve creatieve energieën in eerste instantie geblokkeerd worden voordat ze van de grond komen. Er moet eerst innerlijk werk worden verricht voordat er nieuwe structuren neergezet kunnen worden. Wel is er hulp vanuit onverwachte hoek en kan er sprake zijn van plotselinge wendingen. Ter illustratie: een oude geliefde kruist onverwachts je pad. Na een vurig samenzijn hoop je dat jullie weer overnieuw kunnen beginnen (Venus retrograde conjunct Jupiter). De hartverwarmende gevoelens die Venus conjunct Jupiter in Leeuw oproepen, zijn vooraf gegaan aan een vierkant van Venus in Leeuw met Saturnus in Schorpioen. Dit duidt op oud zeer dat eerst nog uitgewerkt moet worden. Venus retrograde helpt je om op een andere manier naar deze relatie te kijken. Is samen verder gaan wel zo realistisch? Wil je een toekomst bouwen op een relatie die moeizaam verloopt en maar niet van de grond lijkt te komen? Als Venus direct gaat lopen verlaat ze het dramatische, egocentrische teken Leeuw voor het nuchtere, analytische teken Maagd. Dan kan de relatie toch bekoeld zijn als Venus een vierkant maakt op Saturnus, die inmiddels in het toekomstgerichte Boogschutter is gaan lopen. Daarbij blijkt de nieuwe collega op het werk ineens veel interesse in je te tonen. Een ander mogelijk scenario: nadat de oude pijn is geheeld, kan er over de toekomst gesproken worden. Wat is praktisch haalbaar, en waar gaat de voorkeur naar uit? Samen verder in een LAT-relatie of toch maar als goede vrienden uit elkaar?

Venus is een interessante planeet met uiteenlopende betekenissen die er in de loop van de geschiedenis aan verbonden zijn. Venus staat samen met Mercurius het dichtst bij de Zon en zij wordt zowel de morgen- of avondster genoemd. De oude Grieken noemden deze Fosfor en Hesperus. De Latijnse vertaling van Phospheros is Lucifer dat lichtdrager betekent. Venus beweegt zich in haar cyclus van Morgenster naar Avondster, en in deze hoedanigheid vervult zij een dubbelrol. De oude Babyloniërs noemden haar ook wel Ishtar, en zij werd vanwege haar dubbele aspect zowel als een scheppende godin als een vernietigende godin gezien. Astrologisch is het interessant om eens te kijken naar het dubbele aspect van Venus als het om de liefde gaat. Wat te zeggen van de lagere vibraties die van zogeheten haat-liefde verhoudingen uitgaan als de liefde eenmaal is bekoeld. Overigens, was Aphrodite (Venus) in de mythologie niet louter godin van de liefde en had ze zo haar eigen streken. Het is niet voor niets dat ze onder andere met Ares ofwel Mars (god van de oorlog) een gepassioneerde liefdesrelatie heeft gehad. Venus was voor de oude Maya’s trouwens ook een belangrijke planeet. Zij fungeerde bij hen niet als godin van de liefde, maar als oorlogszuchtige godin. Hier meer wetenswaardigheden over de geschiedenis van Venus.

Over de diverse cycli van Venus is er op het internet veel te vinden wat bijzonder lezenswaardig is. Het navolgende astrologische artikel gaat dieper in op de grotere en kleinere cycli van Venus. Echt de moeite waard om hiervan kennis te nemen. Een belangrijke cyclus van Venus duurt 8 jaar, en gedurende deze periode loopt zij vijfmaal retrograde in telkens een ander teken om daarna weer op ongeveer dezelfde plaats terug te keren. Het fascinerend patroon dat Venus gedurende deze 8 jaar aan de hemel beschrijft heeft de vorm van een pentagram. Deze vijfpuntige stervorm komt overeen met het aantal uiteinden van de mens met zijn twee armen, twee benen en hoofd. Dit zegt alles over de innerlijke en uiterlijke harmonie van de mens. In de numerologie ook wel de vijf stelsels van evenwicht genoemd.

Pentagram Venus retrogradeloop

De schepping verloopt vanuit het middelpuntzoekende principe van een spiraal volgens de ‘Wet van de Gulde snede’. En daarom worden wij in herhaling (retrograde) geconfronteerd om tot een bewuste harmonie te komen. Dit laat de Fibonacci spiraal heel mooi zien, zie ook de Fibonacci reeks. In feite is een bewustwordingsproces een oneindig proces, zoals ook de planeten telkens van rechtuitlopend weer retrograde draaien. En ook al hebben we onze vrije wil en kunnen we de keuzes maken die we maken, uiteindelijk ‘wint’ de kracht van de schepping getuige de harmoniserende, spiraliserende energieën. Elke retrogradegang van Venus, zoals haar ‘pentagramverloop’ dit heel mooi laat zien, harmoniseert en verzacht waarbij eventueel karma kan worden ingelost.

Wat mij het meest fascineert is dat Venus dus elke 8 jaar in hetzelfde teken retrograde loopt. Numerologisch gezien is 8 het getal van karma. Als je terugkijkt in je persoonlijke leven dan zie je dat er inderdaad elke 8 jaar een soortgelijk Venusiaans thema opduikt. Dit hangt samen met het huis en teken waar Venus in je geboortehoroscoop staat alsook de huizen waarover zij heerst, de aspecten die zij maakt en de huidige transits. Kosmisch gezien een teken dat je met dit thema opnieuw aan de gang ‘moet’ om het op een hoger niveau van bewustwording te brengen. Dus door er een ander licht op te werpen. En hierbij komt het dubbele aspect van Venus naar voren, namelijk door er opnieuw naar te kijken en er nu een andere waarde aan toe te kennen. En ja, is deze waarde aan inflatie onderhevig of juist deflatie?

Kortom, de periode dat Venus retrograde loopt behelst meer dan alleen oude liefdes die weer op je pad komen, of oude vrienden waarmee je het contact herstelt. Als je dieper kijkt zie je dat er veel meer mee verbonden is. Venus is dan ook de drijfveer van het Stier- en Weegschaalprincipe (waar zij van nature over heerst) en in de mythologie de godin en het symbool voor liefde, schoonheid en harmonie. Het is een vrouwelijke energie die zowel bij mannen als bij vrouwen werkzaam is om zo een liefdevollere relatie of omgeving te creëren. Venus heeft een verzachtende en dempende invloed en dan met name ten aanzien van de eigenschappen die astrologisch gezien aan Venus worden toegedicht. In die zin laat Venus haar liefdevolle licht elke 18 maanden schijnen op een bepaald levensthema in je leven. En wat mij betreft kunnen de hieraan verbonden ogenschijnlijke gewone gebeurtenissen uitgroeien tot bijzondere wendingen op je levenspad!

Ilse C. ten Berge 13-8-2015

Saturnus in Schorpioen…..de laatste loodjes!

Saturnus loopt sinds 15 juni 2015 weer in Schorpioen en wel tot en met 18 september 2015. De maanden dat Saturnus in Boogschutter liep voelden, voor mij althans, beduidend anders. Het was stukken lichter, optimistischer en er was weer toekomstperspectief. Saturnus in Schorpioen voelt zwaar, emotioneel, diepgravend en crisisachtig. De laatste loodjes wegen dan ook zwaar. Saturnus, leermeester en wachter op de drempel geeft niets cadeau. Je wordt dan ook pas bevorderd naar een hogere klas als je de proeve van bekwaamheid hebt afgelegd. Een transit van Saturnus werkt voor iedereen anders uit. Dit is mede afhankelijk van of je Saturnus in je eigen horoscoop bewust bent, in welk huis en teken hij staat en welke aspecten hij maakt. Mijn ervaring is dat mensen met Saturnus in het 8e huis, wat je enigszins kunt vergelijken met Saturnus in Schorpioen, geen gemakkelijke lessen krijgen als Saturnus in transit voorbij komt. Het 8e huis is onder meer het huis van verdringingen. Hier zet Saturnus een flinke rem op. Een transit van Saturnus kan dan ineens op deze schaduw wijzen en verdrongen projecties aan de kaak stellen, en je dwingen om je verantwoordelijkheid te nemen. Zo kijk ik ook naar de huidige transit van Saturnus in Schorpioen. Hij dwingt je om je verantwoordelijkheid te nemen en om met verdrongen zaken aan de gang te gaan. Door hier korte metten mee te maken, ruggengraat te kweken en een nieuw fundament neer te zetten.

Weglopen voor je verantwoordelijkheid is een optie onder een transit van Saturnus. Maar de strenge leermeester onthoudt dit wel, en zal het je 30 jaar later (als hij weer dezelfde transits maakt) nog zwaarder maken. In feite net zolang tot je je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. Meermaals heb ik ondervonden dat Saturnus je heel hard laat werken wil je resultaat boeken. En dit gaat echt niet snel, soms drie stappen vooruit en twee terug net als bij de processie van Echternach. Ook kun je strenge leermeesters op je pad krijgen, die je achteraf gezien hele wijze lessen geleerd hebben. Als je middenin een Saturnaal proces zit kan dit echt loodzwaar aanvoelen, en kun je soms de neiging hebben om het bijltje erbij neer te gooien. Ook dan is Saturnus onverbiddelijk en wijst je weer op je verantwoordelijkheid. Maar als het fundament dan eindelijk staat, is het zeker niet misplaatst om hier heel trots op te zijn! Dit is ook de reden waarom ik Saturnus door de jaren heen heb leren waarderen. Iets wat waarde heeft, kan niet in één nacht gebouwd worden. Juist die kleine stapjes zijn in dit proces heel belangrijk. Geef het dan ook de tijd om dit fundament te laten uitharden.

Grote halen snel thuis hoort overigens helemaal bij Jupiter. En nu Jupiter nog tot 11 augustus 2015 in Leeuw staat kan het luidruchtige gebral van buren je nachtrust flink verstoren, om maar eens een ontnuchterend voorbeeld te noemen😉 Overigens, volgt er op de valreep van de intrede van Jupiter in het teken Maagd nog een vierkant tussen Jupiter in Leeuw en Saturnus in Schorpioen. Expansie komt onder druk te staan, of misschien moet ik zeggen dat extravagantie aan banden wordt gelegd, wat wel passend is bij Jupiter in Leeuw. Dit vierkant is exact op 3 augustus 2015. De Grieken krijgen het nog zwaar te verduren de komende tijd, of er nu een Grexit volgt of niet, want ook hier is Saturnus aan het werk. En in ons persoonlijk leven wordt er ook een rem gezet op allerlei uitspattingen. Zelf zou ik dit vierkant aangrijpen om de nodige beheersing aan de dag te leggen als het gaat om expansie op welk terrein dan ook. Misschien kun je beter je vakantie dichterbij huis vieren, tenminste zo kijk ik er tegenaan. Als je als een adelaar (wat Schorpioen eigen is) het totale veld overziet, zie je dat veel van wat je tijdens vakanties probeert te vinden door de crises voor een groot deel is verdwenen. Het eenvoudige, knusse heeft plaats gemaakt voor grootschaligheid en lawaaipapagaai. Daarbij is er veel meer regelgeving gekomen. Zeker met Saturnus in Schorpioen lijkt me dat vakanties emotioneler en crisisachtiger kunnen verlopen dan gewenst. Ik klink een beetje als de belastingdienst, maar ja, leuker dan dit kan ik het niet maken vrees ik.

Dan het spectaculaire nieuws! Op 14 juli 2015 om 13.49 uur (Nederlandse tijd) vloog New Horizons op 12.500 kilometer afstand langs Pluto en zijn grootste maan Charon. De foto’s die tijdens de flyby zijn gemaakt zijn echt bijzonder. Werd Pluto in 2006 nog gedegradeerd tot dwergplaneet, nu is eerherstel zeker op zijn plaats, al is het om zijn mooie witte hart! Pluto heeft zich aan ons kenbaar gemaakt op ongekende wijze. Jarenlang was hij niet meer dan een vaag stipje. En nu blijkt Pluto een fascinerende wereld te zijn met kraters, sneeuwvlakten en ijzige bergen.

foto pluto hart

Pluto is de Latijnse naam voor de Griekse god Hades, de god van de onderwereld. Hij leeft daar eenzaam in zijn donkere rijk diep onder de aarde. In de onderwereld heerst Hades met ijzeren hand, hij is hard en meedogenloos. Niemand keert onder zijn invloed terug naar het rijk der levenden. Zijn rechterhand is Charon, de veerman. Hij brengt de overledenen met zijn boot over de rivier de Styx tegen betaling van een geldstuk. Hades heeft verschillende attributen waaronder de ‘Hoorn des overvloed’, en soms een zak met geld. Verder heeft hij, niet onbelangrijk, een helm die hem onzichtbaar kan maken. Hades is onlosmakelijk verbonden met Persephone, de onschuldige dochter van de godin Demeter die hij ontvoerde, verkrachtte en meenam in zijn onderwereld.

Astrologisch staat Pluto voor transformatie, dood en leven, macht en manipulatie, crisis, confrontatie, projectie, verdringing, complete afbraak, regeneratie en dergelijke. De langzaamste planeet in ons zonnestelsel werkt dan ook het krachtigst uit. En als kleine planeet is zijn uitwerking diepgaand en onafwendbaar. Pluto behoort tot de mysterieplaneten, net als Uranus en Neptunus. Wij kunnen ze niet met het blote oog zien. De energie die van deze planeten uitgaat laten zich niet op het persoonlijk vlak manipuleren. Voordat de mysterieplaneten ontdekt werden, heerste Mars over het teken Schorpioen. In de moderne astrologie heerst Pluto over het teken Schorpioen. Mars staat bekend als de rode planeet. Uiterst frappant is dat Pluto een rood/oranje kleur blijkt te hebben. NASA noemt Pluto nu zelfs ‘the other red planet’.

NixPluto heeft voor zover nu bekend is vijf manen. De grootste is Charon, en er zijn nog vier kleine maantjes waaronder Styx, Nix, Kerberos en Hydra. Illustere namen en passend bij de koning van de onderwereld. En dat het daar donker is, dat mag duidelijk zijn. Volgens wetenschappers is er al 20 jaar sprake van een Antarctische winter, en zal er op Pluto de komende 80 jaar geen zonlicht zijn. Het enige licht dat er op Pluto schijnt komt via de maan Charon. Volgens sommige wetenschappers is Charon meer dan alleen maar een maan, en zou het net als Pluto een (dwerg)planeet moeten zijn. Deze twee komen op mij over als een dubbelplaneet of twins. En ook al is Charon kleiner qua uiterlijk hebben ze veel van elkaar weg.

Charon krijgt zo veel meer betekenis. De veerman is immers de rechterhand van Pluto. Zonder Charon kunnen er geen overleden zielen naar Pluto’s onderwereld afreizen. Charon zet ons over de rivier de Styx (de rivier van haat en afschuw) voordat we de transformatieve onderwereld van Pluto kunnen betreden. In feite moeten we eerst door een stuk niemandsland, voordat we in aanraking komen met ons onderbewustzijn. Dit proces gaat vaak gepaard met angst, omdat je geen flauw idee hebt wat je te wachten staat. Daarbij eist Charon dat je voor je overtocht betaalt. Volgens de mythe dwalen de geesten van de overledenen meer dan 100 jaar rond aan de kust van de rivier Styx als zij geen obool (muntstuk) bij zich hadden voor de overtocht.

nh-071315_falsecolorcomposite

Degene die via de weg van spirituele groei innerlijke wijsheid (rijkdom) heeft vergaard kan de overtocht maken zonder al te veel moeilijkheden. Wie daarentegen op een negatieve of zelfs destructieve manier met plutonische krachten is omgesprongen komt in de spreekwoordelijke hel (de onderwereld) terecht. De kracht van Pluto is nietsontziend. Je kunt geconfronteerd worden met je onverwerkte verleden, oog in oog komen te staan met de dood, machtsconflicten, faillissementen, ziektes, crisis en meer. Het is een tegendraads proces zoals Pluto en ook Uranus verticaal om hun as draaien in plaats van horizontaal. Plutonische processen zetten dan ook je wereld op zijn kop. Vaak zie je geen enkele uitweg meer, omdat je er nog niet aan toe bent om de diepte in te gaan en te zien dat het anders en veel beter kan. Toch biedt Charon je de helpende hand door je te begeleiden door het niemandsland waar geen weg meer terug is. Kijk dan ook niet meer achterom, want wat geweest is komt nimmer terug. Wie de onderwereld van Pluto heeft betreden wordt altijd een ander mens. De ‘Hoorn des overvloeds’ van Hades (Pluto) geeft regeneratie en wedergeboorte: de Phoenix die uit de as herrijst.

In de mythologie bezat Hades (Pluto) de helm van onzichtbaarheid. In de astrologie werkt Pluto ook zo uit. Ineens word je geconfronteerd met iets wat zich aan je bewustzijn onttrokken had. Deze onthulling kan heel schokkend zijn, maar was wel nodig om je wakker te schudden. Met de flyby van New Horizons heeft Pluto zich ‘ineens’ aan de wereld kenbaar gemaakt en zeer zeker op een fascinerende wijze. New Horizons suist door en zal de Kuipergordel ingaan. Welke nieuwe wereld zal er voor ons opengaan? En analoog hieraan welke bewustzijnslaag of nieuwe dimensie zal zich nog verder aan ons openbaren?

Het is een boeiende tijd waarbij de reeks vierkanten tussen Uranus en Pluto (2012 – 2015) voor revolutionaire en transformatieve tijden hebben gezorgd. Daarbij heeft Saturnus in Schorpioen een flinke duit in het zakje gedaan, door het thema dood en crisis nog eens flink te onderstrepen. In een eerder artikel schreef ik hierover:

“Hoe kun je Saturnus in Schorpioen nu op een positieve manier aanwenden? Saturnus is wellicht de meest onderschatte planeet in de astrologie. In mijn ervaring werkt Saturnus constructief als je met zijn energie meewerkt. Saturnus zegt: ‘Je moet!’. In het teken Schorpioen zegt Saturnus: ‘Je moet onder ogen zien wat er nu werkelijk speelt!’. Doe niet langer meer alsof er niets aan de hand is, maar draag je verantwoordelijkheid voor je gevoelens en emoties. Het moment is nu gekomen, dat je bewust wordt dat het roer definitief om moet. Een crisis geeft je de mogelijkheid om dit ook in daden om te zetten door afstand te nemen van oude denkbeelden, ingesleten gedragspatronen en vanzelfsprekendheden. Saturnus is de planeet van beheersing, dus in het teken Schorpioen kunnen we leren om op een bewuste manier om te gaan met onze gevoelens en emoties na diepgaande transformatie.”

Nu staan Saturnus en Pluto nog even in wederzijdse receptie totdat Saturnus dadelijk het teken Schorpioen definitief verlaat. Dit betekent dat de twee planetaire energieën elkaar momenteel versterken. Al met al kun je nu de laatste hand leggen aan het loslaten van oude gedragspatronen die uitgediend zijn.

Ook al maken Uranus en Pluto geen exact vierkant meer met elkaar, dit betekent niet dat hun uitwerking voorbij is. Zeer zeker niet! Het effect van hun energie blijft schokkend en dramatisch en wordt op een diep niveau gevoeld en ervaren. Onder invloed van deze planeten worden we onderworpen aan stressvolle tests en uitdagingen om je leven anders in te richten. Het is niet voor niets dat er wereldwijd grote onrust is, gekenmerkt door totalitarisme, extremisme en meedogenloosheid. Deze schokgolven zetten aan tot een snellere evolutionaire verandering, omdat bijna iedereen wel ziet dat het zo niet langer kan. Als we terugkijken in de geschiedenis dan is er sinds de ontdekking van de planeet Pluto (1930) heel veel in de wereld veranderd. Uranus liep toen overigens ook in het teken Ram. Sinds Uranus en Pluto vanaf 2012 – 2015 exacte vierkanten hebben gemaakt is er nog veel meer veranderd. Het zijn onzekere tijden! Als Pluto in 2025 in het teken Waterman gaat lopen, zullen de veranderingen nog sneller gaan. Ongetwijfeld worden het ook spectaculaire tijden, met vele ontdekkingen waarvan de informatie die nu van NASA komt zeker van grote invloed zal zijn.

Ilse C. ten Berge 16-7-2015

Pluto in Waterman, de prelude van het Watermantijdperk

aquarius 1De komst van het Watermantijdperk spreekt ontegenzeggelijk tot de verbeelding. En sinds we vanaf 2008 zuchten onder de voortdurende crisis, lijkt het bevrijdende antwoord te liggen in de komst van Pluto in Waterman. Nu wil ik dit artikel niet wijden aan het eventuele begin van het Watermantijdperk. Hier zijn de meningen namelijk sterk over verdeeld. Wel wil ik mijn aandacht richten op het ontwaken van het Watermantijdperk. Althans, het ‘astrologisch’ ontwaken van de uranische energieën die verbinding maken met het zogeheten Watermantijdperk. Van 1995 tot en met 2003 liep Uranus in het teken Waterman. Waterman is een luchtteken en derhalve heel communicatief. Uranus heerst onder andere over geavanceerde technieken, die bijvoorbeeld voor de ruimtevaart worden ontwikkeld. In de periode dat Uranus in Waterman liep nam onder meer het internet een grote vlucht. ‘In 1996 was het internet algemeen bekend bij het grote publiek, maar werd de term over het algemeen gebruikt als synoniem voor het World Wide Web’ (bron: Wikipedia).

Neptunus liep vervolgens van 1998 tot 2012 in Waterman. Neptunus tilt idealen op een hoger niveau, maar dit kan ook op een grote desillusie uitlopen. Spiritualiteit was niet langer voorbehouden aan elitaire groepen, maar sijpelde door alle lagen van de samenleving. En dit allemaal om de mensheid (Waterman) op een hoger niveau van bewustzijn te tillen (Neptunus). Dit heeft natuurlijk veel goeds gebracht, maar ook voor geldklopperij en bedrog gezorgd. In de filmtechniek heeft de invloed van Neptunus in Waterman ook sterk uitgewerkt wat zich onder andere uitte in geavanceerde computeranimaties. Epische films uit deze periode zoals ‘The Lord of the Rings’ en ‘Harry Potter’ spreken misschien nog wel het meest tot de verbeelding.

En dan gaat Pluto in 2025 het uranische teken Waterman binnen. Wat kunnen we verwachten? Het laat zich niet voorspellen, omdat uranische energie nu eenmaal onverwachts en revolutionair is. Zoals ook de bliksem plotseling inslaat. Astroloog Robert Wilkinson van Aquariuspapers schrijft regelmatig interessante artikelen over het Watermantijdperk: Aquarius was awakened by Uranus future reality patterns were dreamed by Neptune and Pluto.

aquarius 2In eerdere artikelen schreef ik over de mysterieplaneten: Uranus, Neptunus en Pluto. We kunnen ze niet met het blote oog zien, maar hun uitwerking is des te krachtiger. Uranus werd ontdekt ten tijde van de Franse revolutie, en staat ook symbool voor ingrijpende, revolutionaire omwentelingen.  Er is altijd sprake van een wisselwerking tussen de planeten. Hierbij werkt de planeet die het langzaamste loopt het sterkste uit: Pluto dus!

Het duurt overigens nog een flinke tijd voordat Pluto in Waterman gaat lopen, en toch kunnen er al subtiele signalen worden opgepikt. Dat neemt niet weg dat de kille, niets ontziende uitwerking van Pluto in Steenbok steeds manifester wordt. Steenbok heerst onder andere over organisaties en structuren, en deze worden zichtbaar afgebroken. Onder invloed van Pluto in Steenbok worden verantwoordelijkheden doorgeschoven van (overheids)instanties naar de burger. Nu is het zo, dat alles wat niet langer voldoet en aan erosie onderhevig is door Pluto ontmanteld wordt. Pluto is de dood van het oude.  En dit proces gaat stap voor stap. En paradoxaal genoeg in een steeds rapper tempo!

Onlangs las ik in het tijdschrift van Vereniging Eigen Huis een artikel over het inhumane beleid van banken naar hun klanten toe met betrekking tot hypotheekschulden (Pluto). In het artikel wordt het ontluisterende verhaal geschetst van een echtpaar dat op een kille, onmenselijke manier (Steenbok op zijn slechtst) op straat wordt gezet. Hieraan voorafgaand is het stel meerdere malen bedreigd door een incassobureau (Pluto). Bij de ontruiming van hun huis wordt de inboedel deels in de berm en deels op straat gezet. Aan het eind van de dag is het overgrote deel van hun spullen weg, verpulverd (Pluto) door een vuilniswagen. Let hierbij ook op de reflexwerking van Kreeft en Steenbok. Dat wat onder de invloed van Pluto in Steenbok komt, raakt het tegenoverliggende teken Kreeft ook. In dit geval wordt huis en haard geweld aangedaan (Kreeft). Het stel leidt nu noodgedwongen een zwervend bestaan (Neptunus in Vissen), omdat ze zonder een vast adres geen huis kunnen huren. Hoe is dit mogelijk in een samenleving als de onze vraag je je af? En toch is dit de nietsontziende kracht van Pluto door Steenbok.

Verder hoor ik links en rechts hoe men na een noodgedwongen ontslag of reorganisatie voor zichzelf begint. Niet langer verzekerd van allerlei emulenten die bij een goede baan horen. Geen vakantiegeld, geen dertiende maand, geen pensioen en geen vast inkomen. Pluto in Steenbok maakt aan alle schijnzekerheden van ons bestaan een einde. Het schijnt zelfs zo te zijn dat één op de zes zzp-ers  een leven leidt onder de armoedegrens, en dus over onvoldoende middelen beschikt om het hoofd boven water te houden. Wat staat deze mensen te wachten als ze een eigen huis hebben of een gezin hebben te onderhouden?

Nu begon ik mijn artikel met de veelbelovende, verlossende woorden (Neptunus in Vissen)  van een naderend Watermantijdperk. En ja, het is Waterman-eigen om visioenen te hebben van een humane samenleving waarin alles pais en vree is. Niet voor niets schreef Thomas Moore (Zon in Waterman) het tot de verbeelding sprekende Utopia. In dit boek dat in 1516 uitkwam wordt een idealistische heilstaat (Waterman) geschetst, waarin hij afrekende met het economische en politieke beleid in Engeland (Steenbok). Overigens, typisch Waterman om tegen de gevestigde orde in te gaan. Dat kwam hem uiteindelijk duur te staan. Thomas More kwam noodlottig onder een hakblok aan zijn einde. Je kunt de boodschapper doden, zijn gedachtengoed is hiermee echter niet verloren gegaan. Saillant detail is dat op het moment van publicatie van het boek Utopia de planeet Pluto net in Steenbok liep!

Er is dus niets nieuws onder de zon. En ook in onze tijden worstelen we weer met dezelfde thema’s. Een lichtpuntje misschien is dat in 2025 Pluto in Waterman gaat lopen. Maar dit wil niet zeggen dat we dan kunnen doen en laten wat we willen. Wat ik hiermee wil schetsen is, dat elk teken dat volgt op een voorgaand teken als het ware een trede hoger op de ladder is. Je kunt geen vrijheid aan (Waterman) als je je verantwoordelijkheid (Steenbok) niet hebt genomen. Dat is ook de reden waarom we nu individueel alsook collectief onze verantwoordelijkheid moeten nemen, of we dit nu willen of niet. Om een voorbeeld te noemen: menigeen werkt als gevolg van de crisis onder het niveau van hun opleiding , omdat zij de realiteit van deze tijd onder de ogen zien. Beter een baan dan geen baan. Er zijn ook mensen die besluiten om hun goedbetaalde baan op te zeggen, en iets te gaan doen waar ze wel gelukkig van worden. Ook dit is een uiting van het terugkeren naar de basis.

Voorlopig loopt Pluto nog altijd in Steenbok, en blijft dit nog ruim 10 jaar doen. Dit houdt onherroepelijk in dat er nog vele structuren gaan sneuvelen. Toch is dit niet slecht, zeker niet. Op de smeulende resten van diverse ontmantelde structuren kan een nieuwe samenleving  worden opgebouwd. En het is aan ons om hier gestalte aan te geven. Zelf heb ik ook wel ‘visioenen’ over het komende Pluto in Waterman-tijdperk. Waterman heerst onder andere over groepen. Zo zie je de samenleving langzaam veranderen in de richting van een geclusterde samenleving. Dit duid ik niet als kuddegedrag , maar het op een uranische wijze vormgeven van gelijkgestemd zijn.

Dit hangt onder meer samen met de sterk veranderende beroepsstructuren. Vaste banen verdwijnen en mensen beginnen steeds meer voor zichzelf of zoeken kleine samenwerkingsverbanden op. Zo worden er allerlei kleinschalige projecten opgestart. Bijvoorbeeld om zelf energie te genereren. Of het in klein verband onderhouden van een moestuin. Of met een klein groepje gelijkgestemden ecohuizen bouwen op een nog te ontginnen terrein om zo een mini-gemeenschap te creëren. En deze kleine netwerkjes hebben weer verbinding via het internet met gelijksoortige netwerkjes binnen eigen land en zelfs over de hele wereld. Nu is dit natuurlijk al aan de gang, omdat Pluto in Steenbok ons dwingt om heel economisch te werk te gaan met de middelen die we hebben. Daarbij is Steenbok een sober teken, en gaan we weer terug naar de basis. En dat is wat Steenbok doet, het legt het fundament voor het daarop volgende teken Waterman.

Het verkeren in de ene cluster en dan weer in de andere, geeft gelijkgestemden de kans om op een relatief snelle wijze met elkaar in verbinding te zijn. Nadeel ervan is natuurlijk wel dat we steeds meer afdrijven naar een nog verder onthechte samenleving. Waterman is namelijk een luchtteken en sterk gericht op communicatie. Pluto door Waterman kan op zijn slechtst een technocratische samenleving worden, waarbij intermenselijk contact steeds meer gaat verdwijnen. Hierbij krijg ik gelijk een beeld van de film ‘Her’. In deze science fiction film (2013) krijgt de mannelijke hoofdpersoon na de breuk met zijn vrouw een relatie met een intelligent, zelfbewust en zelflerend besturingssysteem die hij voor alle gecomputeriseerde voorwerpen gebruikt. Het systeem stelt zich voor als een vrouwelijke persoon: Samantha (bron: Wikipedia). Het bizarre van deze film is, dat het zich afspeelt in 2025 en het punt markeert waarop Pluto in Waterman gaat lopen!

Zoals gezegd, het laat zich niet voorspellen hoe de wereld er uit zal zien als Pluto in Waterman gaat lopen. Een ding weet ik wel, en dat is dat het ons inbeeldingsvermogen ver te boven gaat. Uranus is de moderne heerser van het teken Waterman, en onder andere verbonden met hoog technisch vernuft. We zullen onze wereld zeker niet meer herkennen als Pluto in Waterman loopt. En ja, revolutionair wordt het zeker. Het vraagt alleen wel om, net als in de film ‘Her’,  slim te communiceren en vanuit ons hart te blijven leven!

Wordt vervolgd….

Ilse C. ten Berge 9-5-2015 

Saturnus in Boogschutter – De naakte waarheid

Op 23 december 2014 verliet Saturnus het teken Schorpioen en is in Boogschutter gaan lopen. Wat een enorm verschil in energie geeft dat! Maar we zijn nog niet definitief in het Boogschutter-tijdperk aangeland, want vanaf 15 juni 2015 tot en met 19 september 2015 keert Saturnus terug in Schorpioen. De zomer staat dus wederom in het teken van crisis en transformatie. Dan krijgen we nog eenmaal de kans om zaken definitief af te sluiten en op een dieper niveau bewust te worden. Dat neemt niet weg dat we ook met Saturnus in Boogschutter tegen onze beperkingen blijven oplopen. Saturnus is nu eenmaal ‘de wachter op de drempel’. We worden gedwongen in het Nu te blijven, en aan een stevig fundament te werken.

Boogschutter is een vrijheidslievend teken, en heeft het thema waarheid hoog in het vaandel staan. Nu is ‘waarheid’ wel een heel ruim begrip, en je kunt jezelf de vraag stellen wat ‘waarheid’ dan wel is? Geloofskwesties gaan altijd over ‘de waarheid’, en de strijd om welke de juiste is. En zo worden er tot op de dag van vandaag kruistochten uitgevochten alsook op het individuele vlak. Het thema waarheid zal de komende jaren ter discussie staan. Nu gaat het op het microniveau over onze ‘eigen’ waarheid, en hoe we onze toekomst voor ogen zien. En of deze gezien de huidige maatschappelijke omstandigheden wel realistisch genoeg is. Daarom wordt ook door mij de transit van Saturnus in Boogschutter als de ‘naakte waarheid’ ervaren.

Boogschutter ziet de onbegrensde mogelijkheden vaak vanuit een zorgeloos ontbreken van verantwoordelijkheidsgevoel. Een transit van Saturnus kan dan heel ontnuchterend uitwerken. Hij laat ons zien dat we zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat ons toevalt, niets krijgen wij zomaar cadeau. Zo moeten we niet alleen hard werken voor ons materiële fundament maar ook voor ons innerlijk fundament. Saturnus is de man met de zeis. Als hij langskomt dan valt het doek voor alles wat niet langer voldoet, en daarom ook niet mee kan naar een nieuwe cyclus. Saturnus begrenst en onder zijn invloed worden de chronische effecten van ons handelen aan het licht gebracht. In de mythologie is het Kronos die zijn eigen kinderen verslindt, uit angst dat hij de macht aan hen zal verliezen. De dood is dan ook niet meer dan het einde van een cyclus die aangeeft dat genoeg genoeg is, omdat er (nog) niet in de eigen spiegel gekeken is.

Wat dat betreft, zijn deze tijden wezenlijk anders dan een aantal decennia geleden. Het Pluto in Boogschutter tijdperk ligt nog niet zo lang achter ons (1995 – 2009). De bomen groeiden er tot aan de hemel, het kon allemaal niet op. Op financieel-economisch terrein zijn er zeer grote risico’s genomen met verstrekkende gevolgen. Termen als schaalvergroting, globalisering, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zagen het daglicht. De onbegrensde mogelijkheden ten spijt, het was volgens het toekomstgerichte denken ook van belang om onze kinderen een leefbare wereld na te laten. Hoe mooi deze toekomstvisie ook mocht zijn, werkelijke profetieën waren het allerminst. Vanaf het moment dat Pluto zijn intrede deed in het teken Steenbok werd de toonzetting al snel somberder. Zeker ook omdat we in een totale crisis zijn aangeland, dat wil zeggen op humanitair, ecologisch en financieel-economisch terrein. En sinds het uitbreken van de Arabische Lente, kunnen we er een wereldwijde geloofscrisis aan toevoegen.

De veranderingen die nu op ons afkomen zijn dan ook ingrijpender van aard dan we tot een aantal jaren terug hadden kunnen bevroeden. Om dit alles te kunnen absorberen vergt veel van ons incasserend vermogen. De schokeffecten die van deze veranderingen uitgaan, bereiden de weg voor op de geboorte van het Aquariustijdperk. Als Pluto in 2025 het revolutionaire teken Waterman gaat lopen, gaat er een hele nieuwe wereld voor ons open, waar we ons nu nog geen enkele voorstelling van kunnen maken. Het houdt zeker een belofte in, omdat het teken Waterman een humanitair teken is. De keerzijde is echter totale anarchie met ingrijpende revoluties gekenmerkt door broedermoord.

SaturnusSaturnus in Schorpioen heeft met Uranus en Pluto voor diepgaande transformatie gezorgd op een crisisachtige wijze met bijbehorende afbraak van heel veel vanzelfsprekendheden. De naakte waarheid is dat we nu rekenschap moeten afleggen en laten zien wat we waard zijn, en of onze toekomstdromen nog wel hout snijden. Zolang Pluto in Steenbok loopt, en dit duurt nog tot 2025 is het een tijd van versobering, bezinning en hard aan onszelf werken. De aloude spreuk: ‘Verbeter de wereld, begin bij uwzelf’ zoals dit verbeeld is op een gravure van Nicolaas Braeu uit de 17e eeuw, is in deze tijden nog steeds actueel. Streng als hij is blijft Saturnus net zolang aan je stoelpoten zagen, totdat je dit principe in je leven op zijn werkelijke waarde hebt toepast.

De transit van Saturnus in Schorpioen heeft de generatie met Neptunus in Schorpioen (1955-1970) via de weg van crisis en bewustwording collectief de roze bril weggenomen. Diegene met Neptunus op 28 en 29 graden Schorpioen gaan deze zomer dit proces afronden. Het uiteenspatten van idealen heeft ertoe geleid dat met de intrede van Saturnus in Boogschutter de toekomst ineens heel urgent is geworden. Temeer omdat door de voortdurende economische crisis er een stevig beroep gedaan wordt op inventiviteit, creativiteit en vooral snel schakelen om met de onvermijdelijke maatschappelijke veranderingen mee te bewegen. Wie nog hoopt op herstel van oude privileges komt bedrogen uit, omdat ons hele wereldbeeld aan het kantelen is sinds Uranus in Ram en Pluto in Steenbok in dynamische relatie tot elkaar staan.

Zeker de Pluto in Maagd generatie (1957-1972) heeft een karmische relatie met dienstbaar zijn aan zichzelf en aan de samenleving. Voor hen is het thema ‘werk’ een meer beladen onderwerp dan dat dit voor andere generaties is. Velen van de Pluto in Maagd generatie zitten nu in een gedwongen heroriëntatie voor wat betreft de invulling van werk in relatie tot het dienstbaar zijn aan zichzelf. Veel onder hen werken als zzp-ers, en zij zien een volledig gevulde werkweek stilaan verdwijnen. Het vergt de nodige creativiteit om betaalbare klussen binnen te halen, en hierbij het hoofd boven water te houden. Oneerbiedig gezegd misschien een moderne variant van de marskramer die destijds hard moest werken om zijn koopwaar aan de man te brengen. Maar ook voor hen met een vaste baan geldt, dat dit in feite een schijnzekerheid is. Want een ding is zeker, zoals het vroeger was zo wordt het niet meer!

De generatie met Neptunus in Boogschutter (1970-1984) krijgt de komende jaren te maken met een ontnuchtering voor wat hun toekomstdromen betreft. Ook hierbij geldt welke idealen staan het toe om tot een werkbare structuur gemaakt te worden en welke niet. Nu heeft Boogschutter de neiging om te grote risico’s te nemen, zeg maar grote stappen snel thuis. Hierbij wordt de toekomst te rooskleurig ingezien, waarbij niet zelden aan de feiten voorbij wordt gegaan omdat enkel de grote lijn belangrijk is. En zo worden de onbegrensde mogelijkheden waar Boogschutter van droomt, aan de aardse werkelijkheid onderworpen.

De generatie met Pluto in Boogschutter (1995 – 2009) krijgt vervolgens Saturnus op hun Pluto. Boogschutter heerst onder meer over het hoger onderwijs, en zo wordt de studiefinanciering per 1 september 2015 anders ingericht. Vanaf dat moment geldt er een leenstelsel en verdwijnt de basisbeurs. Voor de generatie met Pluto in Boogschutter zal studeren niet langer vanzelfsprekend zijn. Van hen wordt geëist (= Pluto) dat ze op jonge leeftijd al een realistisch toekomstbeeld voor ogen moeten nemen.

Het astrologische beginsel ‘zo boven zo beneden’ werkt steevast accuraat uit. Saturnus is de heerser van Pluto in Steenbok. Nu Saturnus in Boogschutter staat kunnen er nieuwe horizonten verkend worden voorbij de bekende drempel. Zo stevent NASA’s ruimtestation New Horizons af op een close encounter met Pluto en zijn vijf manen. Weldra kunnen we Pluto aanschouwen op een geheel nieuwe wijze, maar ook als wachter op de drempel naar nieuwe werelden. Wetenschapper Hal Weaver van het project team: ‘New Horizons is on a journey to a new class of planets we’ve never seen, in a place we’ve never been before. For decades, we thought Pluto was this odd little body on the planetary outskirts; now we know it’s really a gateway to an entire region of new worlds in the Kuiper Belt, and New Horizons is going to provide the first close-up look at them.’

geitOp 19 februari 2015 begint volgens de Chinese astrologie het Jaar van de Geit (). Numerologisch komt 2015 uit op het getal 8, en dit is verbonden met de planeet Saturnus. De Geit is het 8e dier in de Chinese dierenriem, en valt onder het element vuur. Analoog hieraan staat Saturnus in het vuurteken Boogschutter. De geit kan zich door moeilijk begaanbare gebieden bewegen, en is snel tevreden met het voedsel dat hij op zijn weg tegenkomt. Dit jaar kan, zoals eigen is aan de geit, onvoorspelbaar en hiermee een lastig jaar worden. Reken hierbij op onverwachte zaken die op je bordje terechtkomen. Neem dan ook voldoende tijd om dit te herkauwen zoals geiten en de Steenbok (waar Saturnus over heerst) dit doen.

Een geit is een kuddedier en hierin schuilt het gevaar van kuddegedrag. In dit licht gezien gaan we nu ervaren wat de consequenties zijn van het global denken en het openzetten van de grenzen in de periode dat Pluto door Boogschutter liep. De enorme toestroom van vluchtelingen die van heinde en verre komen, vraagt dwingend om een gestructureerde oplossing en niet langer om een ad hoc beleid. Verder wordt de mens steeds meer bedreigd door depressiviteit, stress en burn-out met vaak verstrekkende gevolgen. Het jaar van de Geit vraagt om herbezinning op al onze besluiten. En dit is hard nodig want de oude wereld kraakt in zijn voegen en kan in ernstig verval komen als we onszelf blijven veront8zamen.

Eerder in de geschiedenis werd in het jaar van de Geit de apartheid in Zuid-Afrika afgeschaft. Ook werden er in een Geit-jaar diplomatieke betrekkingen na jaren van strijd tussen Pakistan en India weer hersteld. Loslaten en nieuwe verbindingen aangaan geeft ons dus nieuwe mogelijkheden. In 2015 komt de bescherming van de natuurlijke bronnen en duurzame energie nog meer centraal te staan gezien de schaarste die er nu heerst. Biologische landbouw neemt een vlucht. En als we leren om beter op te letten met wat we eten, dan merken we dat dit niet veel duurder hoeft te zijn. Daarbij wordt biologisch voedsel beter verteerd, sneller in het lichaam opgenomen en heb je er minder van nodig.

Op kleine alsook op grote schaal ontstaan er steeds meer alternatieve geldsystemen, omdat men zich wil onttrekken aan het falende eurosysteem en het op onethische wijze zakendoen. In Nederland is inmiddels een burgerinitiatief gestart om het ongebreidelde geldscheppen van private banken aan de kaak te stellen en een maatschappelijk debat hierover op te starten. Uit het nieuwe Oxfam onderzoeksrapport Wealth: Having it all and wanting more, blijkt: ‘dat de rijkste 1 procent hun aandeel in de mondiale welvaart van 44 procent in 2009 naar 48 procent in 2014 heeft zien groeien. In dit tempo zal in 2016 hun aandeel boven de 50 procent uitkomen. Van deze rijkste 1 procent was in 2014 het gemiddeld vermogen per persoon 2,7 miljoen dollar.’

De macht van bestaande structuren en monopolies wordt dit jaar verder uitgedaagd, omzeild en ondergraven. De overheid gooit inmiddels zonder te verblikken of verblozen van alles over de schutting bij de gemeenten, die het vervolgens weer naar hun burgers overhevelen. We worden voor het eerst sinds de Tweede wereldoorlog op onszelf teruggeworpen omdat ons sociale zekerheidstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Zo zal de gezondheidszorg niet alleen onbetaalbaar worden, maar ook steeds minder zorg bieden voor het geld dat je ervoor betaalt.

Een positieve geit gaat zijn eigen gang en heeft niet veel op met heersende regels of wetgeving die geen hout snijden. Het credo van het jaar van de Geit is dus geen gemekker meer, maar wees creatief en bedenk toekomstbestendige oplossingen voor vastgelopen problemen. De Geit staat in de Chinese astrologie voor verantwoordelijkheidsbesef, en dit komt overeen met het principe waar Saturnus voor staat. Een sterk gevoel van urgentie is nu onontbeerlijk om een creatief antwoord te vinden op wat ons nog te wachten staat. Dus vort met de geit, en spaar hierbij zowel de kool als de geit niet!

Ilse C. ten Berge 26-01-2015