Maansverduistering in Waterman: op weg naar innerlijke vrijheid

Op maandag 7 augustus 2017 vindt er een partiële maansverduistering plaats op 15 graden Leeuw. Sinds begin mei 2017 loopt de Noordelijke Maansknoop in Leeuw en niet meer in Maagd. Dit betekent dat onze levenslessen niet langer de Maagd-Vissen polariteit volgen, maar die van Leeuw-Waterman. Uiteraard is dit een totaal andere energie!

De maansverduistering in Waterman wordt gevolgd door een totale zonsverduistering in Leeuw op 21 augustus 2017. Hierover volgt later een apart artikel. Een maaneclips is een volle maan met een extra lading. Een volle maan is sowieso meer relatie gericht. Er kunnen emoties aan de oppervlakte komen die moeilijk te bedwingen zijn, en dit maakt het lastiger om afstand van de dingen te nemen en een ander in het juiste perspectief te zien. Deze  eclips is verbonden met de Zuidelijke Maansknoop (in Waterman), en is hiermee gericht op het verleden (karma).

Waterman is een humanitair teken en heeft onder meer met groepen te maken, met gelijkgestemden, hogere idealen, met verandering, rebellie en met vrijheid. Leeuw daarentegen is verbonden met het individu, authenticiteit, het centrale middelpunt zijn. Bij een volle maan, en dus ook bij een maansverduistering, staan de Zon en de Maan tegenover elkaar. In dit geval staat de Maan in Waterman lijnrecht tegenover de Zon in Leeuw. Wat nog verborgen was, komt nu aan het licht! En aangezien de Maan in Waterman loopt kan dit verrassende wendingen en doorbraken geven, soms schoksgewijs. Het is niet zo zeer dat de dingen compleet uit de lucht komen vallen. Dat wat nu naar boven komt, broeide al veel langer van binnen.

Een eclips is een portaal of een vortex*: het geeft je een kosmische duw in de juiste richting waardoor je inspiratie en hogere inzichten kunt ontvangen. Deze eclipstijd is dan ook een belangrijke periode om een sterkere verbinding te krijgen met wat bij je hoort en wat niet.

Uranus, modern heerser van het teken Waterman, is op 3 augustus 2017 retrograde gaan lopen. Dit onderstreept het innerlijke proces van vrijmaking en het loskomen van het verleden. Uranus is verbonden met revolutionaire veranderingen, en daarom kunnen er belangrijke doorbraken geïnitieerd worden. Saturnus, klassiek heerser van Waterman, gaat op 25 augustus 2017 recht lopen, wat het proces van loslaten en bevrijding positief ondersteunt. Daarbij vormen Saturnus en Uranus een ingaande driehoek aan de hemel die op 11 november 2017 exact wordt. Heel mooi om bestaande structuren te vernieuwen en nieuwe structuren te bestendigen. Verder maakt de Maan een mooie driehoek op Jupiter, wat bevorderlijk is voor geestelijke ofwel spirituele groei gezien dit de integratie is van dat wat aan het licht komt. De Zon in Leeuw is net voorbij Mars in Leeuw, wat veel dynamiek geeft.

Deze maansverduistering laat het licht schijnen op wat je werkelijke idealen zijn (Waterman), door je hierop te concentreren en los te laten wat niet langer meer bij je ware zelf (Leeuw) hoort. Luister daarom goed naar wat je hart (Leeuw) je te vertellen heeft, en wat jouw vitaliteit onderstreept om je hogere doelen (Waterman) na te kunnen streven. Degene met de Zon op 15 graden in het teken Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman zullen deze maansverduistering sterk voelen. Maar dat neemt niet weg dat iedereen met deze energie te maken heeft. Een en ander hangt natuurlijk af van je persoonlijke horoscoop.

Op de achtergrond speelt het vierkant tussen Jupiter en Pluto nog altijd mee, ook al is deze niet langer meer exact. Uiteindelijk maakt Jupiter op 28 september 2017 een laatste oppositie met Uranus. Dit betekent dat het revolutionaire, transformerende vierkant tussen Uranus en Pluto nog altijd door Jupiter verbonden wordt, en we nog altijd te maken hebben met grote veranderingen in ons leven. Nu geldt ook hierbij dat deze veranderingen al in gang zijn gezet, maar dat we nog de nodige puntjes op de i hebben te zetten.

De eclipsen in augustus 2017 werken dan ook uit in het landschap van de grote veranderingen waar we collectief doorheen trekken. De maansverduistering in Waterman kan in die zin een reset geven op oude karmische patronen die nu ingelost worden. En verder geldt dat alles wat bij een eclips uit ons leven verdwijnt, onze persoonlijke groei niet langer dient.

Ilse C. ten Berge 6-8-2017

* Een vortex bestaat uit energie die zich wervelend of roterend beweegt, waardoor er een vacuüm bij het centrum ontstaat. Ons chakra’s zijn ook vortexen.

Zonnewende 21 juni 2017

Met de Zonnewende ofwel de intrede van de Zon in het gevoelige teken Kreeft is het begin van de zomer een feit. Een point of no return: vanaf nu worden de dagen korter en de nachten langer. Gelukkig is dit een geleidelijk proces en kunnen we nog volop genieten van lange zomerse dagen. In veel culturen is de Zonnewende of Solstice een belangrijke gebeurtenis die uitbundig gevierd wordt, zoals men dat bijvoorbeeld in Stonehenge vandaag de dag nog altijd doet. In een oud zonne-observatorium in Goseck is het schouwspel van de Solstice onder andere ook te zien.

De lente-equinox (Zon in Ram) is te vergelijken met de werking van een Nieuwe Maan. De zomer solstice (Zon in Kreeft) is vergelijkbaar met het eerste kwartier van de Maan of vierkant. Dit is altijd een punt van heroriëntatie en actie. De herfst-equinox (Zon in Weegschaal) komt overeen met de Volle Maan en kunnen we oogsten wat we in de periode volgend op de lente-equinox gezaaid hebben. De winter solstice (Zon in Steenbok) werkt dan weer als een vierkant, waarbij we zaken gaan loslaten die niet langer bij ons horen.

Aan het begin van de lente (Zon in Ram) hebben we onze doelen bepaald, maar het kon nog alle kanten uit. Nu de zomer is begonnen (Zon in Kreeft) kunnen we onze plannen toetsen: is het levensvatbaar of niet. We kunnen onze energie nu in die zaken stoppen die ons werkelijk voeden. Kreeft is een kardinaal teken en behoort tot het element water. De energie die van Kreeft uitgaat, is sterk voelbaar. Kreeft is verbonden met de Maan en met emoties. Nu de Zon in Kreeft loopt, worden thema’s als familie (inner circle), verleden, veiligheid, geborgenheid en persoonlijke behoeften belangrijker. Kreeft is gevoelig, voorzichtig en behoudend van aard. Wat hij eenmaal in zijn scharen vast heeft laat hij niet zomaar los.

De horoscoop van de solstices en equinoxen geven belangrijke informatie voor de drie maanden die daarop volgen. De horoscoop van deze zonnewende laat de volgende patronen zien die eruit springen:

De Maan en Venus in Stier maken een harmonieuze verbinding met Pluto in Steenbok. De Maan staat in het teken Stier in verhoging. Dit impliceert dat de grillige emoties van Kreeft stabiliteit vinden in het aardse teken Stier. Verder geeft het een gemoedelijke sfeer aan, die voornamelijk gevoeld zal worden met hen die je werkelijk nabij zijn. In combinatie met Pluto kan er binnen deze setting op liefdevolle wijze aan transformatie gewerkt worden.

Mercurius, de planeet van onder andere communicatie, broers, zussen, buren, nabije omgeving en dergelijke staat in de allerlaatste graad van het teken Tweelingen. Mercurius staat hier sterk, maar de kritische graad duidt op urgentie of een crisis. In dit licht gezien is er iets wat onze directe aandacht vraagt.

Neptunus in Vissen is op 16 juni 2017 retrograde gaan lopen om op 22 november 2017 weer direct te gaan. Als een planeet retrograde loopt is het tijd voor herstel, heroriëntatie, reparatie en dergelijke. Aangezien Neptunus een mysterieplaneet is, kun je de energie ervan niet persoonlijk oppakken. Het kan het gevoel van in een mist gevangen zijn tijdelijk versterken.

Jupiter is onlangs weer recht gaan lopen in het teken Weegschaal maar maakt nog altijd een inconjunct op Neptunus in Vissen. Venus doet in deze verbinding ook mee, waardoor er Yod ontstaat. Dit is geen gemakkelijke constellatie. Venus in Stier wil graag genieten van het leven, Jupiter in Weegschaal wil expansie op het relationele vlak en Neptunus in Vissen vervaagt grenzen. Niet iedereen krijgt wat hij wil: desillusie ligt op de loer!

De energie van Mars hebben we nodig om op een gezonde manier met assertiviteit om te gaan. In het teken Kreeft komt deze energie niet goed tot zijn recht, en is er sprake van een passieve agressiviteit. Mars loopt nog altijd in Kreeft wat verhitte emoties kan geven, en in dynamische verbinding met Jupiter en Pluto (T-vierkant) kan dit behoorlijk escaleren als je niet tot tien weet te tellen. Het T-vierkant is werkzaam tot 4 juli 2017.

De samenstand tussen Mercurius in Kreeft met de Zon in Kreeft vond plaats een paar uur na de zonnewende. Dit versterkt het instinctieve gevoel om je veilig te voelen en te beschermen wat je dierbaar is. De behoefte om herinneringen en emoties te delen is groter dan normaal, en dus worden er regelmatig oude koeien uit de sloot gehaald. Emoties broeien onder de oppervlakte en dit kan soms compulsief aanvoelen.

Op 24 juni 2017 vindt er vervolgens een Nieuwe Maan plaats in het teken Kreeft. De thema’s die tijdens de zonnewende zijn aangeraakt, krijgen nu een logisch vervolg. Plan je initiatieven met zorg, en luister hierbij goed naar je instincten (= Kreeft). Wat heb je nodig, waar liggen je behoeften, waar voel je je veilig, wat is je werkelijk thuis, wie behoort tot jouw inner circle? Deze thema’s domineren de komende tijd het astrologisch landschap en nodigen ons uit om dichter bij onszelf te komen.

Geniet van de zomer!

Ilse C. ten Berge 21-6-2017

Update!

Hierbij een compilatie van de belangrijkste aanvullingen op mijn weblog die ik graag met jullie wil delen.

Van de pagina About me :

Transformative astrology geeft uitdrukking aan de wisselwerking tussen de mysterie planeten Uranus, Neptunus en Pluto. In 2012 arriveerde Neptunus in het diffuse teken Vissen, wat het begin markeerde van het einde van een oude wereld. De wereld in en om ons heen is drastisch aan het veranderen. Vanaf 2012-2015 hebben Uranus in Ram en Pluto in Steenbok elkaar op dynamische wijze geraakt. Zowel op wereldniveau alsook op het persoonlijke vlak heeft dit intensieve transformatieprocessen op gang gebracht. We leven in een zeer dynamisch tijdgewricht met vele revolutionaire veranderingen. Het vergt de nodige aanpassing en flexibiliteit om met deze energieën mee te bewegen. Wie persoonlijke planeten in de kardinale tekens Ram, Kreeft, Weegschaal of Steenbok heeft staan, is de laatste jaren door grote veranderingen heen gegaan. Het laatste exacte vierkant tussen Uranus en Pluto vond plaats op 17 maart 2015. De energie ervan is nog altijd voelbaar en werkt nog vele jaren door.

De dynamische verbinding tussen Uranus en Pluto wordt in 2017 weer geactiveerd door Jupiter in Weegschaal: een oppositie met Uranus in Ram en een vierkant met Pluto in Steenbok (T-vierkant). Jupiter vergroot de dingen uit en kan overdrijving in de hand werken. De combinatie van deze drie planeten kan machtsstrijd, obsessief gedrag en zelfoverschatting in de hand werken. Zaak dus om het hoofd koel te houden!

In mei 2018 gaat Uranus in Stier lopen, wat onder meer tot radicale veranderingen gaat leiden in onze huidige financiële systemen. En ook al is het nog niet zover, het jaar 2020 belooft een heel belangrijk keerpunt te worden. In dat jaar starten een aantal belangrijke astrologische cycli. Zo maken de titanen Saturnus en Pluto in januari 2020 een conjunctie in het sobere teken Steenbok. Deze samenstand zal niet zomaar aan ons voorbij gaan. In 2023 gaat Pluto al even in Waterman lopen: een nieuw tijdperk daagt waarbij het onmogelijke mogelijk kan worden, zowel in positieve als negatieve zin.

Over het keerpunt jaar 2020 en daarna, de cycli die hiermee verband houden en hoe we dit in ons persoonlijk leven kunnen integreren volgt te zijner tijd een e-book. Je kunt dit blog volgen als je op de hoogte wilt blijven van de belangrijke gebeurtenissen die de komende jaren staan te gebeuren door je aan te melden op de homepage. Want één ding is zeker we leven in magische en transformerende tijden!

 

Van de pagina Publications :

People, Planet, Profit & Prophecy – Ethisch, verantwoord en duurzaam ondernemen- Ilse C. ten Berge (2010)

boekDuurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker, maar over de term bestaat onduidelijkheid. Duurzaam ondernemen gaat veel verder dan alleen de zorg voor het milieu. Het is een allesomvattend proces van bewustwording. Een duurzame samenleving kan alleen ontstaan als deze een afspiegeling is van een duurzaam innerlijk, stelt auteur en coach Ilse ten Berge in haar verfrissende boek People, Planet, Profit & Prophecy. Ze presenteert een nieuw model voor duurzaam ondernemen dat aan de bestaande drie pijlers een vierde toevoegt: prophecy, waarin visionair leiderschap, goed bestuur en langetermijnvisie samenkomen.

Het boek telt vier delen. Deel 1 introduceert het 4P-model dat de basis is voor het creëren van duurzame structuren. Deel 2 focust op de economie van de nieuwe tijd, ethisch handelen, cyclische patronen en business-spiritualiteit. Deel 3 legt uit hoe je ethisch, verantwoord en duurzaam ondernemen in praktijk kunt brengen. En deel 4 laat ondernemers zelf aan het woord komen.

Het boek is hier te bestellen.

Noot van de auteur: Het boek People, Planet, Profit & Prophecy is nog altijd heel actueel, temeer omdat we in een tijd leven waarin steeds meer zekerheden verdwijnen, maatschappelijke structuren afbrokkelen en er in toenemende mate een beroep wordt gedaan op zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. De rode draad in dit boek is de cyclische werking waarop alles in ons leven berust. Tevens wordt de Kondratieff-cyclus besproken bestaande uit vier fases. Inmiddels bevinden we ons in de Winter-fase ofwel de liquidatiefase c.q. afbraak. De diverse astrologische cycli in ogenschouw nemende duurt deze fase zeker nog tot 2020.

Leestip: Deflatie in aantocht van Eric Mecking en Elmer Hogervorst (2014)

Ilse C. ten Berge  16-6-2017

Het hart van de Venus Retrograde cyclus

Momenteel bevinden we ons in het hart van de Venus retrograde cyclus. Venus en de Zon maken namelijk een conjunctie met elkaar op 5 graden Ram. Hiermee start er weer een nieuwe Zon-Venus cyclus. Venus ging op 4 maart 2017 retrograde lopen op 13 graden Ram. Voordat Venus retrograde ging lopen was zij als Avondster aan de hemel te zien. Vervolgens is ze een tijdje niet of nauwelijks te zien omdat ze erg dicht bij de Zon staat. Eind maart 2017 verschijnt ze als Morgenster aan de hemel. Venus is vanaf de Zon gezien de tweede planeet van ons zonnestelsel. Vanaf de Aarde gezien is Venus op de Zon en de Maan na het helderste object dat wij aan de hemel kunnen zien.

Geboorte van Venus, rond 1485, Uffizi-museum Florence

Venus staat onder meer voor wat we waarderen, hoe we ons verbinden en waartoe we ons aangetrokken voelen. Als Venus retrograde gaat lopen dan is dit van invloed op ieders waardepatroon, financiën, creativiteit, kunstzinnige talenten, schoonheidsbeleving, smaak, liefdesleven en dergelijke. Wanneer Venus retrograde loopt komen deze thema’s in het schijnwerpers te staan om ze opnieuw op hun waarde te kunnen schatten. Een retrograde periode is in feite een periode van reparatie en herstel. Als een oude liefde opnieuw je pad kruist, kan het zijn dat je samen nog iets hebt uit te werken. De meningen zijn nogal verdeeld over het weer goed komen van een verbroken relatie als Venus retrograde loopt. Persoonlijk ben ik van mening dat het betekent dat je samen nog iets moet afmaken, voordat je definitief afscheid van elkaar neemt. Verder is het een goed moment om oude spullen op te ruimen en te beslissen wat nog van waarde is of wat naar de kringloopwinkel kan. Het is nu een geschikte periode om relaties, herinneringen aan relaties, of relatiepatronen te herevalueren.

Venus loopt zoals gezegd in Ram, en dit is nu niet direct het teken van ‘lekker samen zijn’. Ram is immers een individualistisch teken. Daarbij lopen Mercurius en Uranus ook in Ram, wat de behoefte aan vrijheid nog meer benadrukt. Mars loopt overigens in Stier, waardoor Venus en Mars in wederzijdse receptie staan. Mars heerst namelijk over Ram en Venus over Stier. Venus in Ram wordt op deze manier met een ‘Stier-sausje’ overgoten, wat haar iets meer aan de grond houdt en haar vrijheidsdrang ook meer beteugelt. Het thema van deze retrograde periode is desondanks meer gericht op ‘wat wil ik in een relatie’, dan ‘wat wil jij of wij samen in onze relatie’. Zeker omdat Jupiter in het relatieteken Weegschaal nogal onder druk staat van Uranus in Ram (oppositie) en Pluto in Steenbok (vierkant). En feitelijk geldt dit voor alle Venus-gerelateerde zaken.

Venus loopt elke 18 maanden retrograde, en dat is op zich niet zo spectaculair. Toch is de cyclus van Venus heel bijzonder! De cyclus omvat 8 jaar, en binnen deze 8-jaars cyclus voert zij vervolgens 5 keer haar retrogradedans uit. Dit doet zij telkens in een ander teken om daarna op ongeveer dezelfde plaats (graad) terug te keren. Zie hier ‘De dans van de Aarde en Venus rond de Zon’ in een prachtige animatie.

Het is alweer enige tijd geleden, maar het begin van de afgelopen 8-jaars cyclus begon in maart 2009 op 7 graden Ram. Het kan interessant zijn om eens terug te gaan wat er toen allemaal in je leven speelde? Nog interessanter is dat de Nieuwe Maan van 28 maart 2017 ook op 7 graden Ram valt. De nieuwe Zon-Venus cyclus krijgt dan een ‘kick-start’!

Het is goed om de komende dagen eens stil te staan bij wat deze Venus-retrograde periode voor jou betekent. Hou hierbij in het achterhoofd dat deze cyclus weer 8-jaar duurt. Nu de Zon en Venus conjunct staan is het goed om nog eens achterom te kijken. Stel jezelf de vraag of hetgeen nu speelt je het echt wel waard is? Om vervolgens dat los te laten wat niet langer met je hart resoneert. Zolang Venus retrograde loopt is het een tijd van introspectie, en als Venus straks weer recht gaat lopen (15 april 2017) kun je een en ander naar buiten te brengen. Dan is de tijd rijp voor een frisse start (Ram!) op liefdesgebied, financieel gebied, hoe je je creativiteit uit, hoe je jezelf met anderen verbindt et cetera.

Venus beweegt zich in haar cyclus van Morgenster naar Avondster, en vervult zo een dubbelrol. De oude Babyloniërs noemden haar ook wel Ishtar, en zij werd vanwege haar dubbele aspect zowel als een scheppende godin als een vernietigende godin gezien. Astrologisch is het interessant om eens te kijken naar de dubbele moraal van Venus als het om de liefde gaat. Wat te zeggen van de lagere vibraties die vrijkomen als de liefde is bekoeld en omslaat in haat-liefde. Ook Aphrodite (Venus) was in de mythologie niet louter godin van de liefde en had zo haar eigen streken. Het is niet voor niets dat ze onder andere met Ares ofwel Mars (god van de oorlog) een gepassioneerde liefdesrelatie heeft gehad. Venus fungeerde voor de oude Maya’s trouwens ook niet als godin van de liefde, maar als oorlogszuchtige godin.

Isthar

Het dubbele aspect van Venus komt in de astrologie ook tot uitdrukking. Venus is namelijk verbonden met de tekens Stier en Weegschaal (waar zij van nature over heerst). In de mythologie is zij de godin en het symbool voor liefde, schoonheid en harmonie. De cyclus van Venus en de Zon gaat echter veel dieper dan liefde en schoonheid alleen. Het schilderij van de Italiaanse kunstschilder Sandro Botticelli ‘beeldt de godin Venus uit die oprijst uit de zee als een volgroeide vrouw, zoals deze beschreven wordt in de Griekse mythologie’. (bron: Wikipedia). Venus vertegenwoordigt op een hoger niveau de vrouwelijke energie die zowel bij mannen als bij vrouwen werkzaam is om zo een liefdevollere relatie of omgeving te creëren. Ze is verbonden met onze scheppingskracht die de vrouwelijke en mannelijke energie (Yin – Yang) weet te harmoniseren. De vrouwelijke ontvankelijke energie is naar binnen gericht, de mannelijke actieve energie is naar buiten gericht. Deze universele scheppingskracht stroomt door alles heen.

Venus heeft een verzachtende invloed op die eigenschappen die astrologisch gezien aan Venus worden toegedicht. Zo laat Venus haar liefdevolle licht elke 18 maanden schijnen op een bepaald levensthema in je leven. De hieraan verbonden ogenschijnlijke ‘gewone’ gebeurtenissen kunnen op die manier uitgroeien tot bijzondere wendingen op je levenspad!

Ilse C. ten Berge  25-3-2017

Zonsverduistering in Vissen: loslaten en een verrassend nieuw begin

vissenDe Maansverduistering in Leeuw (21 graden) van 11 februari 2017 was het startsein van een krachtig eclipsseizoen. Er volgt een belangrijke zonsverduistering in Vissen (8 graden) en wel op 26 februari 2017. Deze eclips valt conjunct Neptunus in Vissen, en dit benadrukt het Vissen-thema nog meer.

Het teken Vissen gaat over onthechten, wegvloeien, oplossen, verlies, lijden, liquidatie, mist, desillusies en het loslaten van wat is uitgediend. Het is mijn ervaring dat Vissen-energie je kan overspoelen en meezuigen in de oneindige diepte van de oceaan. Je krijgt geen grip op de zaken, de dingen overkomen je. Je wordt meegesleurd en komt pas veel later weer op het droge terecht. Het teken Vissen, het 12e huis en Neptunus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het transcendente, het grensvervagende, het oplossende, slachtoffergedrag, zelfopofferende, mystieke, ongrijpbare……noem maar op. Het heeft geen zin om hier weerstand tegen te bieden. Je kunt enkel mee stromen om pas later te begrijpen waar het allemaal goed voor was.

Een eclips neemt altijd iets ‘weg’, dat wil zeggen iets verdwijnt uit je leven en dat kan van alles zijn. Een zonsverduistering staat altijd voor een nieuw begin. Het gaat hier namelijk om een Nieuwe Maan, hetzij een exceptionele. Bij een zonsverduistering wordt er immers een hoofdstuk in je leven afgesloten als dit niet langer bijdraagt aan je geestelijke groei. Het kan leiden tot een regelrechte ‘break down’ als je ver van je pad verwijderd bent geraakt of een fikse doorbraak in bewustzijn. De spreuk van Leonardo da Vinci: “De zon heeft nooit één schaduw gezien” geeft mij dan ook een blij gevoel, omdat er altijd meer Licht is dan duisternis.

Tijdens deze eclips staan ook Mercurius, Cheiron en de Zuidelijke Maansknoop in het teken Vissen waardoor het thema loslaten nog sterker benadrukt wordt. De eclips conjunct de Zuidelijke Maansknoop (karma) in Vissen geeft het thema voltooiing aan. Cheiron is van nature verbonden met het loslaten van iets essentieels in je leven als noodzakelijke stap naar een nieuw begin. Tot slot is dit de laatste eclips in de polariteit Maagd-Vissen, waardoor de sterke focus op gezondheid, ziekte en lijden, werk en dienstbaarheid gaat verdwijnen. Immers, de eerste serie eclipsen in de tekens Maagd-Vissen zijn in maart 2015 gestart en komen nu dus tot culminatie. De eerstvolgende eclips in deze polariteit start weer in 2025!

En daarom biedt deze zonsverduistering ons de ultieme mogelijkheid om alles los te laten wat echt niet meer in je leven thuis hoort. Dit kunnen ingesleten gedragspatronen zijn, uitgediende ideeën en waardepatronen, maar het kan ook slaan op een baan, relatie, huis, studie of bepaalde personen. Wie luchtkastelen heeft gebouwd of langere tijd de kop in het zand heeft gestoken wordt na deze eclipsperiode ongetwijfeld met een schok wakker. Met escapisme en vluchtgedrag (Neptunus) wordt nu afgerekend. Laat de energie van deze eclips (Vissen) dan ook voor je werken door te diep te voelen en op de symboliek in je dromen te letten. Grenzen vervagen onder de invloed van Neptunus in Vissen en hiermee kun je de poort openzetten voor hogere inzichten.

Het is zelfs zo dat naast de sterke nadruk op Vissen, er ook het nodige in het teken Ram staat. Ram is de pionier van de zodiac. Hij wil niets liever dan actie en vooruit in het leven. Elk obstakel op zijn pad zal hij dan ook moedig uit de weg ruimen. Venus, Mars en Uranus lopen momenteel in Ram. Jupiter loopt in Weegschaal en is bijna exact oppositie Uranus in Ram. Mars maakt kort na de zonsverduistering een oppositie met Jupiter en een conjunctie met Uranus. Deze energie is van een geheel andere orde dan van het stellium in Vissen uit gaat. Ik krijg hierbij het beeld van een snelkookpan! Anders gezegd: alles wat de laatste jaren op een laag pitje heeft liggen sudderen komt nu met een hoop stoom, gesis en explosies naar buiten.

In het gunstigste geval ga je door een enorm bewustzijnsverruimend proces waarbij in een keer alle muntjes op zijn plek vallen. In ongunstigere gevallen krijg je met grote schokgolven te maken die veel emoties losmaken waar je eerst mee in het reine dient te komen. In feite zegt deze eclips dat alle veranderingen komen zoals ze moeten komen. Het heeft geen zin om het tegen te houden, juist door jezelf open te stellen, mee te stromen en het proces met vertrouwen tegemoet te treden geeft de juiste steun in de rug. Wil je te snel vooruit, ben je overmoedig of ongeduldig dan kan de grote hoeveelheid water (Vissen) en overdosis aan vuur (Ram) een dikke mist opwerpen.

Alle eclipsen (zons-en maansverduisteringen) komen in cycli en behoren elk tot een bepaalde eclipsfamilie of Saros-serie. In het boek ‘Voorspellende astrologie in de praktijk’ van Bernadette Brady wordt dit principe duidelijk uitgelegd. De komende eclips is verbonden met Saros-serie 19 Zuid. Volgens Brady is deze Saros-serie bijzonder gunstig: ‘Dit is een eclipsfamilie die een plezierig verrassingselement met zich meebrengt. Plotseling geluk, een vreugdevolle gebeurtenis, een extra kans, mazzel.’

Dit is zeker bemoedigend te noemen. Het nieuwe begin dat aanstaande is wordt door de planeten die in Ram lopen verder onderstreept. Het is mijn ervaring dat het huis waar de eclips valt, en eventuele planeten die worden geraakt, de trigger zijn voor grotere veranderingen die de komende maanden zijn beslag gaan krijgen. De hot spots zijn: 8 graden (Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen) en 22 graden (Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok). Veel astrologen zijn van mening dat vooral planeten waarmee de eclips een conjunctie maakt van invloed zijn voor ingrijpende gebeurtenissen, doorbraken en omwentelingen. Dit geldt ook voor opposities met persoonlijke planeten. In principe deel ik deze ervaring, maar ook als er geen planeten geraakt worden kan de eclips van grote betekenis zijn omdat deze nog lang nawerkt.

Kortom, deze laatste eclips in Vissen is de aanzet tot heling, compassie en mysterieuze oplossing van ingewikkelde kwesties waarbij je een oude en versleten jas achterlaat. Dit kan vervolgens tot een verrassend nieuw begin en radicale wending in je leven leiden (Mars conjunct Uranus in Ram en oppositie Jupiter in Weegschaal) die daarna vorm kan gaan krijgen!

Ilse C. ten Berge  19-2-2017

Een terugblik op 2016

2017

Zoals astrologisch gezien verwacht was ook 2016 was een turbulent jaar! Mars heeft lange tijd retrograde gelopen, wat voor de nodige obstructie en vertraging heeft gezorgd. In een eerder artikel schreef ik hierover: ‘Mars heeft na een lange retrograde gang de periode dat Saturnus in Schorpioen liep (2013-2015) als het ware verlengd. En dit is de reden dat we diepgaande levenslessen opnieuw konden herkauwen. Het grote verschil is wel dat er nu actie moest worden ondernomen. Wat onbelicht was gebleven, kwam weer aan de oppervlakte. Ongetwijfeld heeft iedereen actuele levenslessen voorbij zien komen.’ Hier waren we vanaf het voorjaar tot half augustus 2016 zoet mee.

Daarnaast hadden we te maken met de langdurige transit tussen Saturnus in Boogschutter vierkant Neptunus in Vissen. Enerzijds is deze transit goed om een fundering onder toekomstdromen te leggen. Anderzijds heeft deze transit menig toekomstdroom om zeep geholpen. Het laatste treffen tussen deze planeten was op 10 september 2016, kort na de zonsverduistering in Maagd. In deze periode zijn velen geconfronteerd met gezondheidsproblemen of andere calamiteiten waarbij loslaten en onthechten het motto was. Jupiter liep toen nog net in Maagd. Het thema heling op een hoger niveau, vaak na een pijnlijk verlies, wordt door Cheiron in Vissen nog eens onderstreept. Daarnaast bevindt de Noordknoop zich ook nog in Maagd, wat thema’s als gezondheid, werk en dienstbaarheid accentueert.

Op de achtergrond zijn Uranus en Pluto, hetzij in een uitgaand vierkant, nog altijd dwingend aanwezig. De afgelopen jaren heb ik hier veelvuldig over geschreven, en we mogen wel stellen dan onze levens sinds 2010 ingrijpend veranderd zijn. Dit geldt ook voor ons wereldbeeld en de vanzelfsprekendheid der dingen waar weinig meer van over is. En ook al zijn er geen exacte vierkanten meer tussen beide planeten, de energie ervan wordt telkens weer aangeraakt als een van de snellere planeten er een contact mee maakt. De Maan maakt kortdurende contacten, eerst met Pluto en daarna met Uranus als zij in een van de Kardinale tekens (Ram, Kreeft, Weegschaal, Steenbok) loopt. Dan hebben we dus te maken met kortdurende erupties, spanningen, inzichten en dergelijke. En dit meerdere malen maand! Je raakt er wel enigszins aan gewend na al die jaren, maar toch. Al met al blijft het een disruptieve energie waar we mee moeten dealen. Ook de andere planeten maken aspecten op Uranus en Pluto als zij in kardinale tekens lopen, hetzij minder frequent.

Sinds september 2016 loopt Jupiter in het relatieteken Weegschaal. En hoe anders is de energie nu Jupiter niet meer in Maagd loopt! Thema’s als relatie en samenwerken staan nu flink op de voorgrond. Jupiter stond in november 2016 vierkant Pluto, en gaat dit in maart en augustus 2017 ook nog doen. Nu zijn dit meestal transits die zich sterk in de buitenwereld afspelen (machtsvertoon!). Echter, ook in de persoonlijke horoscoop zijn deze energieën voelbaar indien er belangrijke planeten of sensitieve punten worden aangeraakt. Dit aspect wakkert de ambities aan, en zo kan er op het persoonlijke vlak het nodige bewerkstelligd worden. Tegelijkertijd kan dit de zucht naar macht, geld en status triggeren. Verder kan het religieuze extremistische gevoelens oproepen. Onder deze transit kunnen obsessies dan ook een eigen leven gaan leiden. Het is dus belangrijk om je nuchtere verstand te blijven gebruiken. Verder geldt onder deze transit dat alles wat te mooi is om waar te zijn dit ook zo is!

Momenteel maakt Jupiter in Weegschaal een oppositie naar Uranus in Ram. Ook weer een uitvergroting van het thema relatie en samenwerken. Uranus is de planeet van revolutie en onverwachte doorbraken. Jupiter vergroot de zaken uit, zowel in positieve als in negatieve zin. Er kunnen onder deze invloed verrassende samenwerkingsverbanden ontstaan, of een nieuwe relatie die ineens in een grote stroomversnelling komt. Een oppositie is een dynamisch aspect, en dus is het de bedoeling dat er een balans wordt aangebracht in de rusteloze energie die hiervan uitgaat. Ram wil het nu eenmaal op zijn eigen manier doen, en Weegschaal wil het graag samen doen. Het kan natuurlijk ook het langverwachte breekpunt worden.

Gelukkig maakt Saturnus in Boogschutter nu een optimistische driehoek op Uranus in Ram alsook een sextiel naar Jupiter in Weegschaal. Onder dit aspect kan er meer stabiliteit komen in de onrust waar we al maanden mee te maken hebben. Saturnus maakt vanuit het optimistische Boogschutter nog tweemaal een driehoek op Uranus in Ram (in mei en november 2017). En in augustus 2018 volgt nog een bijna exact aarde driehoek tussen Saturnus in Steenbok en Uranus in Stier. Kortom, de revolutionaire krachten van Uranus worden hiermee op constructieve wijze gestabiliseerd door Saturnus. Dit laat onverlet dat de energie van Uranus altijd onverwacht is en de nodige veranderingen met zich mee brengt. Het laat zich niet voorspellen. Het goede nieuws is dat er met de disruptieve energieën die Uranus opwekt op constructieve wijze gewerkt kan worden. Vanuit Boogschutter betekent dit dan vanuit een gedegen visie of toekomstperspectief.

Momenteel loopt Mercurius retrograde in Steenbok en blijft dit nog doen tot 8 januari 2017. Heel kort duikt Mercurius nog terug in het vuurteken Boogschutter, wat even een andere energie geeft. Misschien dat we dan meer verhitte discussies kunnen verwachten, of dat toekomstplannen een andere wending krijgen. Nu de Zon ook in Steenbok loopt ervaren we een sobere, wat pragmatische ondertoon. Al met al een prima tijd om eens goed tot rust te komen, en reflectief bezig te zijn. Innerlijk schouwen en de balans opmaken welke plannen straks in het voorjaar tot uitvoer gebracht kunnen gaan worden. Het is nu geen tijd om iets heel nieuws op te zetten. Wel is het een prima tijd om aan bestaande projecten verder te werken en deze bij te schaven. Of om ergens op terug te komen wat al langere tijd op de plank lag. Elke retrograde periode is goed om dingen te repareren, herzien, herwerken, reviseren, etc.

cycli
Niet alleen loopt het jaar 2016 nu bijna ten einde, ook de Maan-maand loopt nu af. De Maan als satelliet van de aarde toont dit cyclische proces in haar acht maanfases, die van groot belang zijn om het hoogst bereikbare in die cyclus bewust te worden.  Op de valreep valt er op 29 december 2016 een Nieuwe Maan in Steenbok. Een goed moment om alvast stil te staan bij welke initiatieven je in het 2017 wenst te ontplooien. Een Nieuwe Maan is een moment van zaaien, en in het teken Steenbok gaat het om het verwezenlijken van je ambities, het neerzetten van prestaties, het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf of anderen. Steenbok is een aards teken en hiermee kunnen we op nuchtere wijze kijken naar wat haalbaar is en wat niet.

Resumé, het was een roerig jaar waarin zowel op collectief niveau als in onze persoonlijke levens veel is gebeurd. Niet alles wat er plaatsvindt kun je gelijk een plek geven, en soms heeft het gewoon langere tijd nodig om het in je leven te integreren. We leven in een tijd waarin je niet langer meer je leven kunt plannen van de wieg tot het graf. De energie is te veranderlijk en het vergt flexibiliteit en aanpassingsvermogen om ermee om te gaan. Dit is op zich al een flink leerproces. Voor de (veel) oudere generaties onder ons is dit soms erg moeilijk, terwijl jongere generaties het met de paplepel krijgen ingegoten. Reken daarom ook in 2017 niet teveel op stabiliteit in de zin van de ‘oude’ status-quo maar stroom mee met de turbulente, transformerende en onthechtende energieën die onze kosmos vervullen.

Ik wens jullie een inspirerend en liefdevol 2017!

Ilse C. ten Berge 25-12-2016

Maagd en het eclipsseizoen

Op 22 augustus 2016 is de Zon het teken Maagd binnen gegaan, waarmee er aan het jaarlijkse Leeuw-seizoen weer een einde is gekomen. De warmte en creativiteit van het teken Leeuw hebben we kunnen integreren en nu is de focus gericht op het ijverige teken Maagd. En niet zonder reden! Mercurius loopt al sinds 30 juli 2016 in Maagd en blijft hier nog geruime tijd. De snelle planeet gaat op 30 augustus 2016 retrograde lopen en verlaat Maagd pas op 7 oktober 2016. Ons denken en handelen staat dus al die tijd onder invloed van Maagd. En deze energie wordt nog eens versterkt doordat de Zon, Mercurius, Venus en Jupiter een stellium aan de hemel vormen.

The annual Virgo season
Maagd richt zich op het praktische nut van de dingen. En focust zich op de details om het te verfijnen, te analyseren dan wel te verbeteren. Maagd bekijkt alles met een kritische blik. Ook thema’s als werk, vakmanschap, gezondheid, dienstbaarheid en voeding staan in de schijnwerpers. Een teveel aan Maagd-energie kan paniekerig, angstig en zenuwachtig maken. Maagd is een bezige bij en wil zich graag nuttig maken. We kunnen de komende tijd een en al bedrijvigheid verwachten. Maagd is goed in het scheppen van orde in de chaos, waarbij het belangrijk is om jezelf niet in het teveel aan details te verliezen. Anders gezegd: doe wat je kunt doen binnen je mogelijkheden en laat de rest los. Zeker als dit niet langer bij je hoort of niet meer op jouw frequentie resoneert.

Dat we de komende tijd zoet zijn met verfijnen, uitzuiveren, opruimen, werk en onze gezondheid mag duidelijk zijn. Daarbij is het belangrijk te weten dat er op 1 september 2016 een zonsverduistering (Nieuwe Maan) op 9 graden Maagd plaatsvindt. Op 16 september volgt een maansverduistering (Volle Maan) op 24 graden Vissen. Het laatste vierkant tussen Saturnus in Boogschutter en Neptunus in Vissen (pffff) vindt vervolgens op 10 september 2016 plaats. Saillant detail is dat dit vierkant op de eclipsgraad is!

Niet onbelangrijk is dat op 13 augustus 2016 Saturnus direct is gaan lopen. Hiermee kunnen we weer aan uiterlijke structuren werken. En door onze verantwoordelijkheid te nemen worden zo vele zaken vlot getrokken. Mars maakt op 24 augustus 2016 een conjunctie met Saturnus op 9 graden Boogschutter. Dit is dus een belangrijke graad de komende tijd. Het markeert het begin van een nieuwe 2-jaarlijkse cyclus, en ditmaal in het toekomstgerichte Boogschutter. De afgelopen twee jaar stonden in het teken van de cyclus van Mars-Saturnus in Schorpioen. Het zal niemand spijten dat deze cyclus is afgerond.

De dagen voorafgaand aan de Mars-Saturnus conjunctie vind ik persoonlijk sterk voelbaar. Het is alsof je in je auto rijdt met de handrem erop. De energie lijkt geblokkeerd, er hapert van alles. Als je zicht hebt op je eigen horoscoop kun je ook zien in welk levensgebied deze conjunctie valt. Tot aan de conjunctie is de energie hier geblokkeerd, omdat je nog onvoldoende zicht hebt op wat de nieuwe cyclus in petto heeft. Dat kan lastig zijn omdat Mars in Boogschutter graag vooruit wil. Het is Saturnus in Boogschutter die zijn belerende vinger opsteekt.

De Mars-Saturnus cyclus is een belangrijke cyclus, omdat Mars de lessen van Saturnus triggert. In het levensgebied waar deze conjunctie valt, komen de levenslessen de komende 2 jaar tot uitdrukking. En het huis waar Saturnus loopt is altijd sterk voelbaar. Het lijkt me dat iedereen de shift in energie van deze nieuwe Mars-Saturnus cyclus wel zal voelen. Vanaf dit moment gaan de ontwikkelingen snel en ontvouwt zich een nieuw hoofdstuk in ons leven. Hoe dan ook ontstaat er meer toekomstperspectief en enthousiasme. Zeker als het vierkant tussen Mars en Neptunus op 26 augustus 2016 ook achter de rug is.

Resumé: de komende weken wordt gedomineerd door Maagd. De gebeurtenissen in ons leven worden verder gekanaliseerd door de eclipsen en het vierkant tussen Saturnus en Neptunus. Dit vierkant heeft de laatste maanden veel mist gegeven ten aanzien van onze toekomstplannen. Boogschutter wil nu eenmaal graag vooruit. Neptunus gooit hier regelmatig roet in het eten door een dikke mist op te trekken. Dit voelt vaak als drijfzand aan, omdat je niet goed weet welke richting nu de juiste is wil het toekomstbestendig zijn. Je kunt er vanuit gaan dat er de komende tijd nog de nodige illusies worden doorgeprikt. Het goede nieuws is dat het einde van deze rookgordijnen en desillusies in zicht is, mits er aan de eigen verantwoordelijkheid is gewerkt.

De komende zonsverduistering op 9 graden Maagd heeft bijgevolg alles te maken met werk, gezondheid en dienstbaarheid. Het bovengenoemd vierkant tussen Saturnus en Neptunus komt wederom op de voorgrond te staan. De Zon en de Maan maken een vierkant op Saturnus in Boogschutter, en een oppositie op Neptunus in Vissen. Wat houdt dit in? Een Nieuwe Maan is altijd een nieuw begin. Echter, een zonsverduistering is altijd een nieuw begin na een definitief einde. Iets gaat uit ons leven verdwijnen, en er komt ook weer iets nieuws voor terug.

Deze eclips is verbonden met Saturnus en Neptunus. En dit impliceert dat er eerst iets moet oplossen en verdwijnen, voordat een nieuwe toekomstgerichte structuur zichtbaar wordt. Dit kan in eerste instantie als een diffuus proces aanvoelen. De energie van Neptunus kun je echter niet tegenwerken. Je kunt alleen maar met de flow meegaan. Dus gaat van deze eclips in eerste instantie een ongrijpbare energie uit. Het is er of het is er niet. Dit kan angsten geven, zorgen of een bubbel van hoop en verwachtingen die niets meer dan desillusies zijn. Het beste wat je tijdens deze eclips kunt doen is accepteren wat er is en loslaten wat niet haalbaar blijkt te zijn. En durven vertrouwen op je innerlijke kracht door je eigen weg te gaan.

Mijn verwachting is dat wat tijdens de zonsverduistering op de voorgrond treedt, met de daarop volgende maansverduistering in Vissen verder worden uitvergroot. Na het eclipsseizoen wordt duidelijk hoe we ervoor staan als de mist is opgetrokken. Boogschutter heeft de neiging de boel teveel op te kloppen, waardoor er een bubbel ontstaat. Hooggespannen verwachtingen blijken nadien luchtfietserij te zijn. Aan de andere kant kunnen er obstakels oplossen zodat je ineens op stoom komt te liggen. Alles is natuurlijk inherent aan wat je zelf hebt neergezet of hebt nagelaten te doen.

Schip in Mist, Gloucester Harbor 1860 Painting (Fitz Henry Lane's)

In het schilderij van Fitz Henry Lane (zie hierboven) wordt het thema mist mooi verbeeld als een bijna hoorbare magische stilte. Tussen 1850 en 1875 gaven luministische kunstenaars, blijk van een scherp bewustzijn van de natuurlijke wereld. Zij probeerden materie en geest te verenigen door middel van een focus op atmosferische effecten. Frappant is dat in 1850, toen deze stijl ontstond, Neptunus ook in Vissen liep.

Overigens, is het niet goed om voorafgaand aan welk eclipsseizoen dan ook je zorgen (= Maagd!) te maken, omdat het leven niet maakbaar is. Inmiddels heb ik de ervaring dat wat gebeuren moet, toch wel gebeurt. En vaak is het reinigende effect van een eclips achteraf ook goed te duiden. Het evolutionaire proces is nu eenmaal een natuurlijk cyclisch proces zoals de seizoenen dit mooi laten zien. Het goede nieuws is dat wat bij je hoort je niet kunt verliezen.

Eerder haalde ik al aan dat Mercurius eind augustus retrograde gaat lopen. Dit houdt in dat Mercurius al vanaf 10 augustus 2016 in zijn schaduwperiode verblijft. Mercurius raakt Jupiter tijdens zijn pendeltocht driemaal. Jupiter loopt  overigens nog kort in het teken Maagd, en gaat op 9 september in Weegschaal lopen. Dit houdt in dat tijdens de zonsverduistering Jupiter nog in Maagd staat, en bij de maansverduistering in Weegschaal. Dit zal ongetwijfeld anders aanvoelen.

De eerste conjunctie van de boodschapper van de goden (Mercurius) met Jupiter is op 22 augustus 2016 op 26 graden Maagd. Het positieve hiervan is dat communicatie vlotter verloopt, en zelfs op het joviale af. Het nadeel ervan is dat er een te grote nadruk komt op details. Het lerend vermogen wordt onder deze transit vergroot. Immers, door ergens in te duiken kun je je kennis aanscherpen en je vaardigheden vergroten. Het helpt je waar nodig om goede besluiten te nemen. Een mooi begin van het Maagd-seizoen!

De tweede conjunctie valt op 2 september 2016 op 29 graden Maagd, waarbij Mercurius inmiddels retrograde loopt. Dit betekent dat details die over het hoofd waren gezien nu naar boven komen. Of dat een vaardigheid die je maar niet onder de knie kreeg nu wel vlotjes gaat. Ook geeft het aan dat wat er tijdens de zonsverduistering plaatsvindt voor een deel teruggrijpt naar de dagen rond 22 augustus 2016. Anders gezegd: we hebben de eerste glimp van de eclips rond deze periode al te pakken. De laatste conjunctie tussen Mercurius en Jupiter vindt plaats op 11 oktober 2016 en nu in het teken Weegschaal. We hebben tegen die tijd meer balans in ons leven aangebracht om dat wat gedurende het eclipsseizoen ons leven domineerde op waarde te kunnen schatten.

Tot zover, en tot een volgend artikel!

Ilse C. ten Berge 24-8-2016

 

MIST
(Sound round inner Light)

Mist amongst me in its closing sphere,
looking far, but missing the horizon this day.

This morning’s light still so diffuse and fresh,
leaves to be seen where I have to go.

But in the sound of this misty play,
awakes the truth of my feeling path.

Alike this white, moist cloth
reflects my echo, with resonance inside.

Thus embraces this earth in each cycle,
a silent sound round inner Light.

Hermes – 1995

Point of no return

De afgelopen maanden zijn intensief geweest, en niet alleen op collectief niveau maar ook op persoonlijk vlak. In dit artikel wil ik niet zozeer de diepte ingaan voor wat betreft de huidige astrologische tendensen. Dit keer wil ik een overzicht geven van de grotere astrologische lijnen en hoe dit ons leven de komende jaren gaat beïnvloeden.

no returnZoals uit mijn artikelen blijkt ben ik geen aanhanger van doemscenario’s, wel is het mijn insteek om een realistisch beeld te schetsen. De periode dat Saturnus in Schorpioen liep zijn dan ook louterend geweest. We hebben onze bodem gevoeld, en vandaar uit konden we nieuwe stappen zetten. We hebben hierdoor veel moeten loslaten, zowel materieel als immaterieel. Maar hier is het niet bij gebleven. Mars is retrograde gaan lopen in het teken Schorpioen, en heeft de pijnpunten van vorig jaar zomer opnieuw geactiveerd. Mars heeft zodoende de afgelopen maanden een sterk stempel gedrukt op ons leven.

Mars heeft na een lange retrograde gang de periode dat Saturnus in Schorpioen liep (2013-2015) als het ware verlengd. En dit is de reden dat we diepgaande levenslessen opnieuw konden herkauwen. Het grote verschil is wel dat er nu actie moest worden ondernomen. Wat onbelicht was gebleven, kwam weer aan de oppervlakte. Ongetwijfeld heeft iedereen actuele levenslessen voorbij zien komen. Het is dan ook begrijpelijk dat we langzamerhand naar een adempauze snakken. De cruciale vraag is of er nu een periode volgt van toekomstperspectief (Saturnus in Boogschutter) en collectieve opluchting na de aanslagen in Europa en ander leed in de wereld?

Het antwoord is helaas niet zo simpel. Laten we niet vergeten dat Pluto nog altijd in Steenbok loopt, en wel tot 2024. Het grootkapitaal is aan de macht (plutocratie), maatschappelijke structuren wankelen, de open grenzen van Europa staan onder druk, gezinswaarden worden aangetast, er is diep een verlangen om terug te keren naar het oude, alles wordt zakelijker en zo verder. Maar Pluto dwingt ons om de onderste steen boven te halen, dieper te gaan en het oude hout te snoeien. In het teken Steenbok betekent dit dat we op onze eigen verantwoordelijkheid worden teruggeworpen. De Boogschutter-tijden zijn voorbij, en we worden nu hard aan het werk gezet om aan onszelf te werken.

Wie persoonlijke planeten of sensitieve punten heeft die door een transit van Pluto geraakt worden gaat onherroepelijk door een diepgaande transformatie. Processen die spelen onder invloed van Pluto zijn radicaal en onomkeerbaar. En ook al zijn we verlost van de vierkanten tussen Uranus in Ram en Pluto in Steenbok, de revolutionaire en transformatieve tijden zijn echt nog niet voorbij. De Arabische Lente markeerde het begin van een grote golf van disruptieve energieën in het Midden-Oosten, die zich als een olievlek aan het verspreiden is. Het einde is nog niet in zicht.

Uranus in Ram geeft naast veel pioniersgeest ook een toenemende behoefte aan individualisme. Egocentrisme wordt aangewakkerd. Mensen gaan steeds meer voor zichzelf. Dit verarmt de samenleving en traditionele banden verdwijnen. In die zin dat saamhorigheid steeds verder wordt teruggedrongen. Het valt me steeds meer op dat het spelende kind uit het straatbeeld verdwijnt. Kinderen zijn onderhand met hun mobiel, iPad of spelcomputer vergroeid, en raken zodoende van zichzelf vervreemd. Ook onder volwassenen zie je dat het leven zich steeds meer afspeelt op Facebook, Twitter of Tinder. Er wordt veel moeite gedaan om van zichzelf een ‘merk’ te maken, in plaats van dat men op zoek gaat naar een werkelijke connectie.

Gelukkig zie je tegelijkertijd een andere beweging ontstaan. Dit zijn mensen die zich willen onttrekken aan vervlakking en vervuiling en hun leven willen inrichten op intrinsieke waarden. Echter, hier betaal je wel een prijs voor. Dat wil zeggen, dat je toekomstgerichte verwachtingen die op illusies zijn gestoeld (Saturnus in Boogschutter vierkant Neptunus in Vissen) maar beter kunt laten varen. Iets wensen wat boven verwachting is ofwel ‘to good to be true’ gaat de komende jaren steeds verder uit beeld verdwijnen. Wil je de top bereiken (Steenbok) dan is de weg er naar toe eenzaam. Beter is om in het Nu aan een gezonde toekomst te werken. Heb je een diepgaande wens, zendt deze uit en laat het verder los. Wat echt bij je hoort stroomt toch wel vanuit het hart naar je toe.

maslov astroVolgens de Piramide van Maslow streeft de mens in eerste instantie naar bevrediging van zijn basisbehoeften (1). Maar als dit vanuit de gedachte macht, geld en status plaatsvindt dan ontstaat er frictie op alle niveaus. Dit zien we nu ook in de wereld om ons heen gebeuren. In mijn beleven komen we in een flow als we vanuit ons hart gaan leven. Onze veiligheid wordt dan gewaarborgd (2), er is ruimte voor zelfontplooiing (3), er is respect voor de ander en het totaal (4), en via zelfwerkzaamheid (5) stroomt het leven als dit visiegericht is (6). Zie eventueel ook mijn boek ‘People, Planet, Profit, & Prophecy’.

Pluto in Steenbok heeft een diep reinigende werking die ons volledig op onszelf terugwerpt. Kreeft, het tegenoverliggende teken, staat hiermee ook keihard onder druk. Onlangs las ik nog dat mensen steeds vaker twee banen per persoon hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. We kunnen dit verafschuwen en verwerpen als ‘Amerikaanse toestanden’, maar ik vermoed dat dit een veel diepere betekenis heeft. Ergens hebben we op collectief niveau de touwtjes teveel laten vieren, en zijn we verleerd hoe het is om er echt alleen voor te staan, of hoe we vanuit een diepere persoonlijke sfeer met elkaar omgaan. Dit zijn hele pijnlijke lessen, zonder meer!

Waar het wezenlijk om gaat is dat we als mens bewust worden van onze kernwaarden, van onze werkelijke potentie. Dat is onmogelijk als we enkel hedonistisch in het leven staan. Ons ego laten prevaleren en niet vanuit ons hart leven. Aan de andere kant is het noodzakelijk om met beide benen op de grond te blijven. Jezelf overgeven aan hemelse genoegens en jezelf verbeelden dat overal voor gezorgd wordt (New Age gedachte), is verre van gezond! Pluto in Steenbok wijst ons de weg om de verantwoordelijkheid te nemen voor onze zielenweg. En hiervoor moet je wel hemel én Aarde met elkaar verbinden. Of anders gezegd: we hebben ook een les te leren hoe we met materie (Steenbok) kunnen samenleven vanuit hogere doelstellingen zonder in excessen te vervallen.

Momenteel loopt Saturnus nog in Boogschutter (tot 2018). Als Mars vanaf 2 augustus 2016 weer in Boogschutter gaat lopen flakkert het vlammetje van optimisme weer op. Dat is goed, omdat we dan verder kunnen werken aan onze visie, nieuwe doeleinden, studies en dergelijke. Het is nu de tijd om de lessen die we geleerd hebben toen Saturnus en Mars door Schorpioen liepen op een hoger niveau op te pakken. Boogschutter is een toekomstgericht teken, en het is goed om de juiste stappen te zetten voor een gezonde toekomst.

Als het vierkant tussen Saturnus (toekomstverwachtingen) en Neptunus in Vissen (illusies) eind oktober 2017 achter ons ligt, kunnen we ons gaan richten op de toekomst die werkelijk bij ons hoort. In 2018 kan er vervolgens met Saturnus in Steenbok een stevige structuur worden neergezet. In 2018 gaat Uranus in Stier lopen, en zal de gebieden die tot Stier behoren gaan opschudden. We kunnen grote verschuivingen verwachten in het huidige geldstelsel. Onze kijk op materie en de gehechtheid hieraan krijgt een harde reset. Dit gaat schoksgewijs en altijd op revolutionaire wijze.

De stelregel is dat ‘sterren duiden, maar niet dwingen’. Dat wil zeggen, dat de positie van de hemellichamen een patroon laten zien, die in ons leven en in de wereld om ons heen tot uitdrukking komt. Dit is volgens het oude principe: ‘zo boven, zo beneden’. Als we in harmonie zijn met onszelf dan hoeven de fictionele aspecten tussen de planeten niet tot problemen te leiden. Het gaat er om dat we de planetaire energieën in onze horoscoop bewust worden om met onze grootst mogelijkste potentie met de genade mee te werken.

Een transit van een bewuste ‘Saturnus’ geeft richting aan duurzaamheid in ons leven. Een onbewuste ‘Pluto’ kan machtsconflicten en grote verliezen teweegbrengen. Een crisis leidt tot transformatie. Elke crisis is daarom een kans om bewuster en gezonder in het leven te staan op alle niveaus. De komende jaren blijven revolutionair en transformatieve krachten ons pad kruisen. Elke verandering, hoe klein ook, is van betekenis zoals een waterdruppel op den duur een steen uitholt.

Als Pluto in 2025 in Waterman loopt, kunnen we vernieuwende tijden verwachten. Ik heb al eens eerder geschreven dat we ons hiervan geen voorstelling kunnen maken. Waterman is een uranisch teken en dus is het onmogelijke mogelijk, met name op het terrein van de (computer)techniek. Verder komen Pluto, Uranus en Neptunus na 2025 weer in een harmonieuze flow terecht. Uranus gaat rond die tijd in Tweelingen lopen, waardoor onze communicatiemiddelen nog revolutionairder worden.

Saturnus in Stier en Pluto in Waterman maken echter in 2028 en 2039 driemaal een dynamisch vierkant met elkaar. Wellicht dat we daarna de ergste onrust in de wereld achter de rug hebben? Hoe dan ook hebben we dat natuurlijk zelf in de hand. Persoonlijk vind ik dat we het ‘point of no return’ nu toch echt bereikt hebben. De scheiding der geesten is compleet getuige de tweedeling om ons heen. We kunnen met de gekte, waanzin en hypes meegaan of met ellende en narigheid. Maar hoeveel mooier is het om vanuit ons hart te leven en te kiezen voor een betere wereld! Als we aan ons innerlijk licht blijven werken dan straalt dit ook af op de buitenwereld.

Ilse C. ten Berge
31 juli 2016

Mars retrograde geeft ruimte aan reflectie

Onlangs las ik een leuke quote “Eigenlijk weet ik van niets, heel veel”. En ja, hoe meer je denkt te weten hoe minder je in feite echt weet. Waarom schrijf ik dit? Omdat kennis hebben van iets, niet hetzelfde is als ergens ervaring mee hebben. Dit geldt ook voor astrologie. Je kunt heel veel lezen over astrologie, maar in het veld leer je pas hoe het echt werkt. En dat geldt ook voor het omgaan met planeten die retrograde lopen. Er wordt veel onzin gezegd en geschreven over planeten die retrograde lopen. En dit roept onbedoeld angst op, want sommigen denken dat hun leven voor langere periode stil komt te staan, of dat je helemaal niets meer kunt beginnen omdat de dingen bij je handen afbreken. Mars, heerser van het teken Ram en klassiek ook van het teken Schorpioen, is de planeet van strijd, actie, doelgerichtheid, assertiviteit, competitie, ongeduld, pionieren en impulsiviteit om maar wat te noemen.

picca 1

Als Mars retrograde loopt dan werkt de energie naar binnen toe, en ben je met ongeduld en impulsiviteit niet goed af. Wel heb je gedurende een retrograde periode de mogelijkheid om Mars-gerelateerde zaken zoals je assertiviteit of impulsiviteit beter te onderzoeken. Mocht je dit echt in essentie willen doorgronden, dan zou het meditatief lopen van een labyrint behulpzaam kunnen zijn, omdat dit ook een retrograde verloop kent. Hoe dan ook gaat de periode dat Mars retrograde loopt niet ongemerkt aan ons voorbij, omdat je merkt dat alles langzamer gaat. Nu heb ik zelf wel de ervaring dat iets nieuws lanceren met een retrograde Mars niet handig is. De energie zit er niet goed op, en mensen begrijpen vaak de essentie niet goed met wat jij hebt te brengen. Dat impliceert niet dat je dan op je handen moet gaan zitten. Integendeel, je kunt heel goed iets opzetten, maar zie dit dan als een try-out. De periode dat Mars retrograde loopt kun je vervolgens benutten om je project aan te passen, bij te schaven waarbij je de feedback die je gekregen erin verwerkt hebt. Het is zeker een hele nuttige periode, omdat je de kinderziektes er als het ware uithaalt. Tegen de tijd dat Mars weer recht loopt en uit zijn schaduwperiode is, heb je voldoende ervaring opgedaan om het project aan een groter publiek kenbaar te maken.

De komende tijd hebben we te maken met een interessante Mars retrograde periode. Even kort technisch uitgelegd: Mars is op 17 maart 2016 op 8°54 Boogschutter retrograde gaan lopen. Op 27 mei 2016 gaat Mars in Schorpioen lopen, en blijft hier tot 2 augustus 2016 om vervolgens het teken Boogschutter in te gaan. Op 22 augustus 2016 gaat Mars uit zijn schaduwperiode.

Mars activeert de komende tijd de graden die Saturnus van oktober 2014 tot en met december 2015 bewandelde. Saturnus bevond zich in oktober 2014 nog in Schorpioen, en ging op 23 december 2014 in Boogschutter lopen. Vervolgens dook Saturnus op 15 juni 2015 weer even terug in Schorpioen, om op 18 september 2015 definitief in het toekomstgerichte teken Boogschutter te gaan lopen. Momenteel loopt Saturnus ook retrograde, waarmee de tijd rijp is voor het neerzetten van innerlijke structuren.

Mars beweegt dus driemaal over dezelfde graden heen waar Saturnus destijds liep, en triggert hiermee de lessen van toen. Misschien niet voor niets dat men ook wel zegt: ‘driemaal is scheepsrecht’. Ter illustratie: als je voor de eerste keer een wandeling maakt in een park dan zie je wel die mooie oude boom, maar gaat dat houten bankje wat iets is scheef gezakt aan je aandacht voorbij. Als je vervolgens het pad terugloopt, zie ineens wel dat houten bankje. Kom je vervolgens een week later in hetzelfde park dan zie je dat die mooie oude boom geen beuk is maar een eik. Er ontsnapt nu eenmaal het nodige aan ons bewustzijn, en wie niet vol aandacht is ontgaat zelfs een heleboel. Een mooie uitspraak van C.G. Jung in deze is: ‘Het is gemakkelijker tot Mars door te dringen dan tot zichzelf’. Want wat willen we wel, en wat willen we niet zien? Het fenomeen gezichtsbedrog kennen we allemaal wel, zie hieronder een van de  bekende werken van Escher.

picca 2

De komende maanden krijgen we de nodige flash backs die verbonden zijn aan de lessen die we van oktober 2014 tot en met december 2015 op ons bordje hebben gehad. Misschien een goede tip om eens in je agenda van 2014 en 2015 te kijken (als je die nog hebt) of goed in je geheugen te graven welke thema’s toen ook alweer speelden. Mars triggert dit om er nu actief mee aan de slag te gaan. Afgelopen zomer was behoorlijk intens. Saturnus liep toen op de laatste graden in het crisisachtige teken Schorpioen. Velen hebben zich er zuchtend, steunend, hard ploeterend en misschien wel met enige krachttermen doorheen gesleept. Hoe dan ook zijn deze maanden aan niemand ongemerkt voorbij gegaan. We krijgen nu de kans om op een ‘dieper niveau’ te accelereren, zodat we eind september (er volgen in augustus 2016 nog een zonne-eclips en twee maansverduisteringen) zover zijn om een nieuwe start te maken. Want dat is de bedoeling van deze periode van inkeer.

Nu ben ik van nature niet zo geduldig, dus is de Mars retrograde periode, die grofweg elke twee jaar plaatsvindt, ook voor mij een uitdaging. In dat licht gezien had ik nog een interessante, filosofische discussie met iemand die mij anders naar het fenomeen tijd liet kijken. Want wat is tijd? Spreekwoordelijk gezegd, heelt tijd alle wonden, komt tijd komt raad, tijd heeft vleugels en geen teugels, de tijd zal het leren, tijd brengt raad en er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ins ons dagelijks leven kunnen we niet om de factor tijd heen. Zo kun je je tijd het best nuttig gebruiken, maar soms heb je even de handvaten niet om dit te doen. Dan is het krachtiger om niet te handelen, en de weg naar binnen te gaan om te onderzoeken wat je innerlijke drijfveren zijn (Mars retrograde) in plaats van te voortvarend aan de slag te gaan. Ongeduld loont dus niet. Misschien is de periode dat Mars retrograde loopt ook wel een mooie gelegenheid om je meer bewust te worden van het leven in het Nu volgens de natuurlijke tijd*. In lijn hiermee schreef ik onlangs op mijn andere weblog Circle of Life: ‘Waarom de zomertijd schadelijk is voor onze gezondheid’.

Dus ja, Mars retrograde werkt je tegen als je ongeduldig bent en snel wilt handelen. Zeg maar, grote halen snel thuis. Mars retrograde is zeker een zegen als je jezelf de tijd gunt om de lessen van de afgelopen periode in een rustiger tempo te herkauwen. En dat brengt me bij het volgende fenomeen. Er lopen nu vier planeten retrograde: Mars, Jupiter, Saturnus en Pluto. En niet onbelangrijk: Mercurius gaat op 28 april retrograde lopen. Omdat dit in het teken Stier gebeurt, worden we nog meer gedwongen om een rustiger tempo aan te nemen en de zaken grondiger te bekijken. Jupiter gaat op 9 mei 2016 weer rechtuit lopen in het teken Maagd. En Mars is gaat op 30 juni 2016 weer rechtuit lopen.

Praktisch gezien ligt er een lange periode voor ons waarbij we het nodige innerlijk werk kunnen doen. Mars retrograde biedt dus de nodige handvaten om reflectief te werk te gaan. Het is zoals gezegd zeker geen goede tijd om nieuwe dingen te lanceren of te beginnen. Ook is het niet raadzaam om belangrijke beslissingen te forceren. Neem de tijd, herkauw de zaken en neem een en ander in heroverweging. De tijd werkt nu in je voordeel, omdat er ongetwijfeld nog het nodige aan het licht zal komen wat voorheen onderbelicht was. Nieuwe inzichten worden geboren, die je straks mee kunt nemen in je beslissingsproces om zaken vlot te trekken.

Mars activeert dus de komende periode die zaken die verborgen leken, maar nu weer aan de oppervlakte komen. In mei 2016 worden we geholpen door een groot driehoek tussen Mercurius, Jupiter en Pluto die in aardetekens staan. Dit geeft zeker de nodige steun in de rug om voldoende aarde te maken. Als Mars straks weer even in Schorpioen loopt, volgt een intensieve periode van diepere bewustwording en hierbij zullen we zeker het nodige los gaan laten. Temeer omdat in juni 2016 van tijd tot tijd een groot bewegelijk vierkant aan de hemel staat. Dat wil zeggen, dat het T-vierkant tussen Jupiter, Saturnus en Neptunus af en aan verandert in een groot vierkant, omdat de Zon, Venus en Mercurius dan in Tweelingen lopen. Een groot vierkant kan zeker de nodige spanning oproepen. Maar met Neptunus in Vissen erbij wordt loslaten wellicht een vloeiend proces.

De komende maanden kunnen we benutten om op een andere manier naar onze lessen van het laatste anderhalf jaar te kijken.Op 22 mei 2016 volgt de oppositie tussen de Zon en Mars, en dit is een belangrijk keerpunt. Het markeert de volgende stap in het proces! Hierna gaat Mars langzaam versnellen om 30 juni 2016 weer rechtuit te gaan. Dan kunnen we met de verkregen inzichten nieuwe initiatieven ontplooien, en gerichter met onze daadkracht aan de slag gaan. Ook al werkt dit voor iedereen anders uit, als je de tijd voor je laat werken dan kun je zeker spijkers met koppen slaan!

Ilse C. ten Berge  27-4-2016


Natuurlijke tijd *

Wie zich afstemt op de natuurlijke tijd merkt dat de synchroniciteit in het leven toeneemt, waarbij in het allerkleinste het allergrootste aanwezig is. De schepping is een continu proces dat altijd in beweging is volgens in elkaar grijpende cyclische patronen. Het afstemmen op de natuurlijke tijd helpt ons bij het ontdekken van onze eigen levenscycli waarbij niets op toevalligheden berust. Hierdoor begrijpen we ons evolutieproces beter en leren we de diverse cycli integreren waardoor we medescheppers worden van ons eigen leven. Onze evolutie is eeuwigdurend en vertoont een opwaartse spiraal. Wij zijn onderdeel van een ingenieus scheppingsproces en als wij ons afstemmen op onze natuurlijke cycli dan kunnen wij bewuster met onze scheppingskracht werken.

Zonsverduistering in Vissen: het ultieme loslaten!

Het is weer zovér! Het eclipsseizoen komt eraan met een belangrijke zonsverduistering op 18°56 Vissen, die zijn schaduw al heeft vooruitgeworpen. Wat kunnen we verwachten als de eclips op 9 maart 2016 plaatsvindt? Het teken Vissen gaat over onthechten, wegvloeien, oplossen, verlies, liquidatie, weggaan, ofwel het loslaten van wat is uitgediend. Dit kan een persoon, een baan, een relatie, een huis, een studie, een waardepatroon, starre ideeën, gewoontes of iets anders zijn. Je kunt hier niet tegen vechten, de kracht van water is zo sterk dat je enkel kunt meegeven. Deze eclips in Vissen voelt als een grote golf die op je afkomt om vervolgens weg te nemen wat niet langer meer bij je hoort. Het kan zelfs aanvoelen als een tsunami van ondefinieerbare gevoelens. Uiteindelijk is het de aanzet tot innerlijke schoning.

The Great Wave off Kanagawa by Hokusai (1830-1833)

De komende eclips laat een stellium in Vissen zien met de volgende hemellichamen: Mercurius, Neptunus, Ceres, de Zon, de Maan en Cheiron. De eclips maakt een conjunctie met Cheiron en de Zuidelijke Maansknoop in Vissen alsook een oppositie met Jupiter conjunct de Noordelijke Maansknoop in Maagd. De polariteit tussen Vissen en Maagd duidt op loslaten, opruimen en genezen (Jupiter) en bewustwording van oude zielewonden (Cheiron). Ceres houdt verband met verlies, overvloed en met voeding van jezelf op een dieper niveau (nurturing). Kortom, er is genoeg potentieel aanwezig voor zelfheling, compassie en spirituele groei als je durft mee te bewegen met de Wet van Overvloed. Verder maakt Saturnus in Boogschutter een belangrijk T-vierkant met de genoemde polariteit Maagd-Vissen. Laten we vooral niet vergeten dat het vierkant tussen Saturnus en Neptunus al langer speelt, en hiermee de urgentie benadrukt om vaste bodem te creëren voor onze idealen en dromen.

Een zonsverduistering staat altijd voor een nieuw begin. Het gaat hier immers om een Nieuwe Maan, hetzij een exceptionele. Bij een zonsverduistering wordt er altijd een hoofdstuk in je leven afgesloten als dit niet langer bijdraagt aan je geestelijke groei. Het kan leiden tot een regelrechte ‘break down’ als je ver van je pad verwijderd bent geraakt of een fikse doorbraak in bewustzijn. Nu er een stellium in Vissen aan de hemel staat wordt het thema loslaten nog sterker benadrukt. De eclips conjunct de Zuidelijke Maansknoop in Vissen geeft immers het thema voltooiing aan. En Cheiron en Ceres zijn van nature verbonden met loslaten van iets essentieels als noodzakelijke stap naar een nieuw begin.

Nu is het teken Vissen een ondoorgrondelijk teken. Het voelt ongrijpbaar en mistig aan. Zelf heb ik het nodige in Vissen staan, naast een onafhankelijke Waterman-Zon, en dus heb ik er wel een eigenwijze mening over 😉 Zo is mijn ervaring dat Vissen-energie je kan overspoelen en je meetrekt in de oneindige diepte van de oceaan. Je krijgt geen grip op de zaken, de dingen overkomen je. Je wordt meegesleurd en komt pas veel later weer op het droge terecht. Het teken Vissen, het 12e huis en Neptunus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het transcendente, het vage, het oplossende, slachtoffergedrag, zelfopofferende, mystieke, ongrijpbare……noem maar op. Het heeft geen zin om hier weerstand tegen te bieden. Je kunt enkel mee stromen om pas later te kunnen begrijpen waar het goed voor was.

Pisces
De eclips is voor velen al heel voelbaar, maar ‘benoembaar’ is het nog niet. De tijd zal leren wat er uit ons leven gaat verdwijnen en waarom. Nu Saturnus in Boogschutter loopt is het zaak om serieus te werken aan onze toekomst (Boogschutter) die in het verschiet ligt. Een hele opgave! Zeker omdat de boodschap die de tsunami in Vissen als het ware vooruitwerpt maar moeilijk te vatten is. Zelf heb ik gemerkt dat de jaarlijkse conjunctie tussen de Zon en Neptunus al een flinke zet heeft gegeven richting de komende zonsverduistering. Toekomstdromen die op luchtkastelen waren gebaseerd zijn in duigen gevallen of storten weldra in. Met escapisme en vluchtgedrag wordt afgerekend. We kennen allemaal wel zo onze uitvluchten om niet aan onze verplichtingen te hoeven voldoen. Dan slaan we aan het fantaseren en krijgen onze illusies vat op ons. Een beetje dagdromen is niet erg, maar wil je hemel en Aarde op constructieve wijze met elkaar verbinden dan is het wel verstandig om met beide benen op de grond te blijven staan. Dat is vermoedelijk ook de boodschap van deze zonsverduistering.

Alle eclipsen (zons-en maansverduisteringen) komen in cycli en behoren elk tot een bepaalde eclipsfamilie of Saros-serie. In het boek ‘Voorspellende astrologie in de praktijk’ van Bernadette Brady wordt dit principe duidelijk uitgelegd. De komende eclips is verbonden met Saros-serie 18 Zuid. Volgens Brady heeft deze Saros-serie te maken met het aflopen en scheiding. ‘Als de horoscoop erdoor wordt geraakt, dan krijg je te maken met (af)scheiding. Dat kan afscheid zijn van een vriend(in) die gaat emigreren, het afscheid van een dierbare, dat pijn en verdriet doet. De pijn van het afscheid wordt echter verlicht doordat je nieuwe situaties ontmoet, die een positieve uitkomst hebben.’

Dit klinkt in eerste instantie best heftig maar uiteindelijk heeft het een bemoedigend ‘einde’. Nu wil ik niet zover gaan dat deze eclips enkel met pijnlijk afscheid van dierbaren verband houdt. Graag trek ik het breder. Wel onderstreept deze Saros-serie weer het grote loslaten! Ik vermoed dat het huis waar de eclips valt, en eventuele planeten die worden geraakt, de trigger zullen zijn voor grotere veranderingen die de komende maanden zijn beslag gaan krijgen. Veel astrologen zijn van mening dat vooral planeten waarmee de eclips een conjunctie maakt van invloed zijn voor ingrijpende gebeurtenissen. Die ervaring heb ik ook wel, maar ook als er geen planeten geraakt worden kan de eclips van grote betekenis zijn.

Mocht er met deze eclips iets waardevols uit je leven verdwijnen, en dat kan van alles zijn, dan komt onherroepelijk het gevoel van verlies om de hoek kijken. Toch is de belofte van deze zonsverduistering zelfheling, compassie en verlossing. Kortom, de eclips geeft de aanzet om je accepterende vermogens verder ontwikkelen door los te laten en te onthechten.

Overigens, volgt er een maansverduistering op 23 maart 2016 en deze geeft een heel andere energie te zien. Het wordt zeker een interessante maand. Nu is het wachten op de ultieme golf die het verleden wist met daarna een frisse start….

Veel goede moed gewenst!

Ilse C. ten Berge 3-3-2016


The Great Wave off Kanagawa by Hokusai (1830-1833)

‘De grote golf van Kanagawa’ van Hokusai is een meesterwerk. We zien hier vissers wanhopig vechten tegen een stormachtige zee, de besneeuwde top van Mount Fuji lijkt broos boven de grote golven uit te stijgen, terwijl enorme klauwen van water in de lucht exploderen, gereed om alles te verslinden. Hokusai laat hierbij een scène zien waarbij de spanning het grootst is – wanneer de golven nog niet zijn neergekomen, maar dit zeker op elk moment gaan doen. Wij, de kijker, zijn gevangen in het midden van dit moment van epische spanning.’

‘Als men zich kan overgeven aan hogere wijsheid die via het hart verkregen wordt, dan worden we geleid. Uiteindelijk zal ieder krijgen wat we nodig hebben om bewuster te worden, ongeacht welke weg we ook gaan. Wees in acceptatie in het huidige moment, met de stroom van het leven, hoe hoog de golven ook mogen zijn. (Hermes)